Toiminnot

Minea - 8.11.

Kohteesta Ortodoksi.net

Typikon


Marraskuun 8. päivä


Ylienkelit Mikael ja Gabriel ja ruumiittomat voimat


1. Ehtoopalveluksessa veisaamme kuusi avuksihuutostikiiraa, kunnia, Iloitkaa kanssamme, kaikki enkeljoukkojen johtajat, nyt, Iloitkaa kanssamme, neitseiden kuorot. Saatto, Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni ja parimiat. Kolme virrelmästikiiraa, joiden liitelauselmat ovat: Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit, ja Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri. Kunnia, nyt, Oi enkelten päämies, ruumiittomien joukkojen johtaja. Tropari Taivaallisten voimien johtajat, Jumalansynnyttäjän tropari Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä ja päätössiunaus.

2. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen tropari kahdesti ja Jumalansynnyttäjän tropari kerran. Psalmikatisma ja polyeleo. Katismatroparit järjestyksessä, neljännen säv:n ensimmäinen antifoni, prokimeni Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi. Kaikki, joissa henki on ja aamupalveluksen evankeliumi. Psalmi 50(51) luetaan, kunnia, Ruumiittomien voimien puollon tähden, nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, liitelauselma Armahda minua Jumala ja stikiira Jumaluuden valtaistuimen ympärillä. Jumalansynnyttäjän kanoni Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata ja ruumiittomien kanoni Uskovaiset, ylistäkäämme veisuin, jonka liitelauselma on Jumalan pyhät. Kolmannen veisun jälkeen katismatropari ja Jumalansynnyttäjän tropari, kuudennen jälkeen kontakki, iikossi ja synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni (ensimmäisessä veisussa veisaan ylistystä hänen temppeliin käynnilleen, kolmannessa ja kunniallisen temppeliin käyntisi tähden / tee meidät kelvollisiksi saamaan kunnian seppeleet, viidennessä Kaikki hämmästyivät Sinun pyhää temppeliin käyntiäsi, / sillä Sinä, aviota tuntematon Neitsyt, kannoit), sitten Me ylistämme Sinua lauselmineen. yhdeksännessä veisussa kunnioittaen Jumalanäidin pyhää temppeliin käymistä. Kiitosstikiirat Sotajoukkojen johtaja Mikael, kunnia, Oi Ylienkeli, missä Sinun jumalallinen armosi vaikuttaa, nyt, Me uskovaiset ylistämme autuaaksi Sinua. Suuri ylistysveisu ja tropari.

3. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudenlauseet, joiden troparit otetaan toisen kanonin kolmannesta ja kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen Tulkaa, kumartukaamme... pyhissä ihmeellinen, Tropari Taivaallisten voimien johtajat, temppelin tropari ja kontakki Vapahtajan puhtain temppeli. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi. Nähtyämme totisen valkeuden ja päätössiunaus.

4. Jos juhlaa osuu sunnuntaiksi, lauantaina ehtoopalveluksessa veisaamme 4 ylösnousemusstikiiraa ja 6 enkelten stikiiraa, kunnia, Iloitkaa kanssamme, kaikki enkeljoukkojen johtajat, nyt, vuorosävelmän ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, prokimeni ja parimiat. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, kunnia, nyt, Oi enkelten päämies, ruumiittomien joukkojen johtaja. Ylösnousemustropari, Taivaallisten voimien johtajat, Jumalansynnyttäjän tropari Sinun kauttasi, oi Jumalansynnyttäjä ja päätössiunaus.

5. Aamupalveluksessa Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa, psalmikatisma ja polyeleo. Katismatropareina yksi ylösnousemustropari ja yksi enkelten tropari ja siihen liittyvä Jumalansynnyttäjän tropari. Kolmannen kunnian jälkeen enkelten ja jumalansynnyttäjän katismatroparit, Kiitetty olet Sinä, Herra, hypakoe, vuorosävelmän antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja enkelten toinen kanoni. kolmannen veisun jälkeen luetaan ylösnousemuskontakki ja iikossi ja veisataan enkelten ja Jumalansynnyttäjän katismatroparit, kuudennen jälkeen enkelten kontakki ja iikossi sekä synaksario. Katabasioina Minä avaan nyt suuni ja ylösnousemusevankeliumi tavalliseen tapaan. Me ylistämme Sinua. Ylösnousemuseksapostilario sekä enkelten ja Jumalansynnyttäjän eksapostilariot. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 enkelten stikiiraa, kunnia Oi Ylienkeli, missä Sinun jumalallinen armosi vaikuttaa, nyt, Korkeasti siunattu olet Sinä. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut.

6. Liturgiassa typikon-psalmit ja autuudenlauseet, joiden tropareina veisaamme 4 vuorosävelmän mukaista tropari ja 4 troparia enkelten toisen kanonin kuudennesta veisusta. Saaton jälkeen ylösnousemustropari, enkelten tropari, temppelin pyhän tropari ja kontakki Vapahtajan puhtain temppeli. Ruumiittomien voimien epistola ja sunnuntain evankeliumi. Totisesti on kohtuullista. Ehtoollislauselma Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi. Nähtyämme totisen valkeuden ja päätössiunaus.


Minea


Marraskuun 8. päivä


PDF (korjaa linkki)


Saman kuun 8 Jumalanpalvelus sotavoimien johtajien Mikaelin ja Gabrielin ja muiden ruumiittomien voimien kunniaksi


Ehtoopalveluksessa


Avuksihuutostikiirat 4.säv.

Täydelliset jumalanpalvelustekstit ovat juhlamineassa!

Joosuan kirjasta (5:13-15):

Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?" Mies vastasi: "En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?" Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin.

Tuomarien kirjasta (6:2,7,11-24)

Midianilaiset ahdistivat Israelia ankarasti. Kun israelilaiset midianilaisten ahdistamina huusivat Herraa avukseen, niin Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abieserin sukuun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: "Herra on kanssasi, sinä urhea soturi!" Gideon vastasi: "Voi, herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille." Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi: "Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut!" Mutta Gideon vastasi hänelle: "Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin." Herra sanoi hänelle: "Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies." Gideon sanoi hänelle: "Jos olen saanut osakseni sinun suosiosi, niin anna minulle jokin merkki siitä, että sinä todella itse puhut minun kanssani. Pysythän täällä, kunnes tulen takaisin ja tuon eteesi ruokauhrin." Herra sanoi: "Minä jään odottamaan sinua."

Gideon meni ja valmisti uhriksi nuoren pukin, leipoi happamattomia leipiä eefa-mitallisesta jauhoja ja pani lihan koriin ja liemen ruukkuun. Sitten hän palasi suuren puun juurelle Jumalan enkelin luo ja asetti ruoat tarjolle hänen eteensä. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Pane liha ja leivät tuohon kalliolle ja kaada liemi niiden päälle." Gideon teki niin. Silloin Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja leipiä, ja kalliosta kohosi tuli, jonka liekit söivät lihan ja leivät. Sitten Herran enkeli katosi näkyvistä. Gideon ymmärsi nyt, että hän oli nähnyt Herran enkelin, ja hän sanoi pelästyneenä: "Herra, minun Jumalani! Minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!" Mutta Herra sanoi hänelle: "Ole rauhassa, älä pelkää. Sinä et kuole." Gideon rakensi sinne Herralle alttarin ja antoi sille nimen "Herra on rauha".

Danielin kirjasta (10:1-21)

Persian kuninkaan Kyyroksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sanoma Danielille, jonka toinen nimi oli Beltesassar. Ja se sanoma on tosi, mutta sen ymmärtäminen vaatii suurta vaivaa. Tutki tarkasti, niin ymmärrät näyn. Niinä päivinä minä, Daniel, vietin suruaikaa kolme viikkoa. Kolmeen viikkoon en syönyt tuoretta leipää, en pannut suuhuni lihaa enkä viiniä enkä voidellut itseäni öljyllä. Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Tigriksen, rannalla. Katsellessani ympärilleni minä äkkiä huomasin miehen, joka oli pellavavaatteissa, uumillaan vyö parasta kultaa. Hänen ruumiinsa säihkyi kuin krysoliitti, hänen kasvonsa välkehtivät kuin salama, hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä pronssi, ja hänen äänensä oli kuin kansanjoukon pauhu. Vain minä, Daniel, näin sen näyn. Miehet, jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet, mutta suuri kauhu valtasi heidät ja he pakenivat ja piiloutuivat. Minä jäin yksin katsomaan tätä suurta näkyä, ja minun voimani katosi, kasvoni muuttuivat kalmankalpeiksi ja ruumiini kävi hervottomaksi. Minä kuulin hänen sanojensa äänen, ja silloin minä vaivuin syvään uneen, kasvot maata vasten. Mutta käsi koski minuun ja ravisteli minua, ja minä kohottauduin polvieni ja käsieni varaan. Hän sanoi minulle: "Daniel, sinä Jumalalle rakas! Opi ymmärtämään ne sanat, jotka minä sinulle puhun. Nouse seisomaan. Sinun luoksesi minut on lähetetty." Ja kun hän puhui tämän minulle, minä nousin vavisten ylös. Hän sanoi minulle: "Älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä, Persian kuninkaiden luona. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä on tapahtuva kansallesi aikojen lopussa. Sillä myös tämä näky koskee niitä aikoja." Kun hän puhui minulle tämän, minä katselin maahan enkä pystynyt sanomaan sanaakaan. Silloin eräs ihmisen kaltainen kosketti huuliani, ja minä avasin suuni ja lausuin edessäni seisovalle: "Herrani, näyn nähdessäni tuska kouristi minua ja voima pakeni minusta. Miten minä, vähäinen palvelija, voisin puhua herrani kanssa? Enää ei minussa ole jäljellä voimaa, tuskin henkeäkään!" Ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen, antoi minulle voimaa ja sanoi: "Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole vahva!" Kun hän puhui minulle, minä vahvistuin ja sanoin: "Nyt voit puhua, herrani, sinä olet vahvistanut minua." Hän sanoi: "Tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee. Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty totuuden kirjaan. Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael, jota minä autoin ja suojasin meedialaisen Dareioksen ensimmäisenä hallitusvuotena.

Vaihtoehtoisesti: Profeetta Jesajan kirjasta (14:7-20):

Näin sanoo Herra: Kaikki maa lepää nyt tyynenä rauhassaan, riemuhuudot kaikuvat kaikkialta. Sypressitkin iloitsevat sinun tuhostasi, Libanonin rinteiden setrit riemuitsevat: "Nyt kun sinä makaat maassa, ei kukaan enää tule tänne meitä kaatamaan." Tuonela tuolla alhaalla on kiihdyksissä, siellä odotetaan sinun tuloasi. Sinun vuoksesi on ajettu liikkeelle kuolleitten henget: kaikki jotka kerran olivat maan mahtavia ja kaikki jotka olivat kansojen kuninkaita, kaikki ovat nousseet istuimiltaan. Kaikki he puhkeavat puhumaan ja lausuvat sinulle: "Nyt siis sinäkin olet voimasi kadottanut niin kuin me, olet yksi meistä. Tuonelaan on syösty sinun loistosi ja mahtisi, sinun harppujesi helkytys. Sinun allasi ovat vuoteena madot, sinun ylläsi peitteenä toukat. Voi, sinä putosit taivaalta, sinä Kointähti, sarastuksen poika! Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja." Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: "Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi." Mutta tuonelaan sinut on syösty, sen pohjimmaiseen kuiluun. Jokainen, joka sinut näkee, jää katsomaan, tuijottaa sinua ihmetellen: "Tämäkö on se maailman järkyttäjä, valtakuntien vapisuttaja, joka hävitti maanpiirin autioksi ja murskasi sen kaupungit eikä päästänyt vankeja koskaan kotiin?" Kansojen kuninkaat lepäävät kunniassa kukin omassa kammiossaan, mutta sinut on viskattu kauas haudastasi kuin kelvoton villiverso, sinä lojut surmattujen, miekan lävistämien peitossa manalan kuilun pohjakivillä kuin tallattu raato. Et pääse haudassa liittymään vertaistesi seuraan, koska olet hävittänyt maasi ja tuhonnut kansasi. Eikä kukaan enää koskaan mainitse rikoksentekijäin jälkeläisten nimiä.


Aamupalveluksessa


Synaksario

Saman kuun kahdeksantena päivänä jumalanpalvelus sotavoimien johtajien Mikaelin ja Gabrielin ja muitten pyhien ruumiittomien ja taivaallisten voimien kunniaksi.

Säkeitä

Haluaisin laulaa Sinulle, Mikaelin, arvosi mukaisen veisun, mutta minulla ei ole aineetonta veisua. Kahdeksas juhlii taivaallisten joukkojen johtajia.


Koskien yhdeksää luokkaa, Serafeita, Kerubeita, Valtaistuimia, Herrauksia, Hallituksia, Valtoja, Voimia, Arkkienkeleitä ja Enkeleitä.

Säkeitä

Kuka yhdeksän kuukauden lapsi voisi lausua jotakin yhdeksän luokan arvoista?


Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.


MINEA

MINEA marraskuu