Toiminnot

Naiset pyhyyden tulkkeina (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Virpi Mäkinen ja Elina Vuola (toim.): Naiset pyhyyden tulkkeina - Kirjoituksia uskonnosta, sukupuolesta ja elämästä antiikista uudelle ajalle
ISBN 978-952-345-237-4
Julkaisija ja kustantaja: Gaudeamus
(osta: https://www.gaudeamus.fi/teos/naiset-pyhyyden-tulkkeina/)
Julkaisuajankohta: syksy 2023
Sivumäärä: 480 sivua
Koko: 230 mm x 160 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen / kansipaperi


Vertaisarvioitu

Kustantajan esittelyteksti:

Naiset pyhyyden tulkkeina -teokseen on suomennettu antiikin aikana, keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla eläneiden naisten kirjoituksia kristityn, juutalaisen ja islamilaisen kulttuurin piiristä. Teos tarjoaa ainutlaatuista tietoa eletystä elämästä, naisen monenlaisista rooleista sekä heidän yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta ja uskonnollisesta asemastaan eri aikoina ja eri kulttuuripiireissä.

Takakannen teksti:

Naiset pyhyyden tulkkeina tarjoaa kiehtovan näkymän naisten elämään kristillisen, juutalaisen ja islamilaisen kulttuurin piirissä eri aikoina. Mukana on naisten kirjoittamia kirjeitä, runoja, päiväkirjoja, muistelmia ja pyhiinvaelluskertomuksia sekä oppineita ja kantaaottavia kirjoituksia Euroopasta, Latinalaisesta Amerikasta, Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä.

Antiikin ja varhaiskristillisen ajan naisten ajatuksista ja kohtaloista kertoo esimerkiksi Perpetuan ja Felicitaksen marttyyrikertomus. Keskiajan naisten ääni kuuluu muun muassa trubaduurilyriikassa, oppikirjassa suufilaisuuden perusteista ja juutalaisten naisten teksteissä Kairosta. Varhaiselle uudelle ajalle johdattavat niin katoliset nunnat kuin naiset reformaatioioiden pyörteissä.

Kirjoituksissaan naiset pohtivat uskontoa ja naisena olemisen ehtoja yhtäältä vaimon, äidin ja lesken ja toisaalta nunnan, mystikon, marttyyrin ja hallitsijan rooleista käsin. Uskontoa sekä sen arvoja ja perinteitä tulkitaan arkielämän näkökulmasta, mutta teksteissä pohditaan myös opillisia ja naisen asemaan liittyviä kysymyksiä.

Naiset pyhyyden tulkkeina tarjoaa ainutlaatuista tietoa eletystä elämästä sekä naisten sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja uskonnollisesta asemasta eri aikoina ja eri kulttuureissa. Kaikki kirjoitukset on suomennettu suoraan alkukielestä, ja jokaiseen suomennoksen liittyy perusteellinen johdanto.

Kirjan toimittajat

Virpi Mäkinen, TT, toimii teologisen etiikan ja sosiaalietiikan vanhempana yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän on myös teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian dosentti Helsingin yliopistossa.

Elina Vuola, TT, on globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän on myös teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian sekä sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Artikkelien muut kirjoittajat

 • Pauli Annala, TT, dosentti, toimi dogmatiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa eläkkeelle jäämiseensä asti.
 • Mikko Autere, FT, on Etelä-Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
 • Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen (Jaakko Olkinuora), FT, on systemaattisen teologian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla (itäinen teologia).
 • Marja-Leena Hänninen, FT, antiikin historian dosentti, toimii tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa.
 • Sonja Jakobsson, TM, toimii oppilaitospappina Arcada Yrkehögskolanissa ja Hanken Svenska Handelhögskolanissa.
 • Sari Katajala-Peltomaa, FT, on yliopistotutkija historian, filosofian ja kirjallisuustieteen laitoksella Tampereen yliopistossa.
 • Jenni Kuuliala, FT, on yliopistotutkija historian, filosofian ja kirjallisuustieteen laitoksella Tampereen yliopistossa.
 • Anni Maria Laato, FT, on vanhempi yliopistonlehtori (teologia) Åbo Akademissa.
 • Anu Lahtinen, FT, toimii Suomen ja Pohjoismaiden historian professorina Helsingin yliopistossa. Hän on myös Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa ja Suomen historian dosentti Turun yliopistossa.
 • Ilkka Lindstedt, FT, toimii islamilaisen teologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on myös arabian kielen ja islamin tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.
 • Sini Mikkola, TT, toimii yliopistonlehtorina Itä-Suomen teologian osastolla (läntinen teologia).
 • Susanna Niiranen, FT, dosentti, toimii apurahatutkijana romaanisen filologian oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa.
 • Päivi Räisänen-Schröder, FT, toimii akatemiatutkijana Helsingin yliopiston kirkkohistorian osastolla. Hän on myös kirkko- ja kulttuurihistorian dosentti Helsingin yliopistossa.
 • Päivi Salmesvuori, TT, toimii kirkkohistorian professorina Åbo Akademissa. Hän on myös yleisen kirkkohistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.
 • Siiri Toiviainen Rø, PhD, toimii systemaattisen teologian tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
 • Riikka Tuori, FT, juutalaisen kulttuurin dosentti, toimii yliopistonlehtorina Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintosuunnassa Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.
 • Ville Vuolanto, FT, dosentti, toimii historian ja latinan kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa.

Sisällysluettelo