Toiminnot

Nihilismi (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Kirjan kansikuvitusta
Seraphim Rose: Nihilismi – Modernin aikakauden vallankumouksen alku ja juuri
Alkuperäisteos: Nihilism: The Root of the Revolution of the Modern Age
Suomennos: Ilari Ikonen
ISBN 978-952-5495-76-8
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari ja Valamon kustannus
(osta: https://webtuohus.valamo.fi/nihilismi/p/9789525495768/)
Julkaisuajankohta: 2022
Sivumäärä: 167 sivua
Koko: 205 mm x 125 mm
Sidos: sidottu / pehmytkantinen

Kirjan takakannen teksti:

Vuonna 1962 nuori Eugene Rose (tuleva isä Seraphim) otti tehtäväkseen kirjoittaa monumentaalisen teoksen nykyajalle ominaisesta Totuuden hylkäämisestä.

Niistä sadoista sivuista, jotka hän koosti tätä teosta varten, on ainoastaan nyt käsillä oleva essee säilynyt loppuun asti viimeisteltynä käsikirjoituksena. Tässä kirjoituksessa hän paljastaa nykyaikaista ajattelua ja elämäntapaa kannattelevan perususkomuksen "kaikki totuus on suhteellista" ja osoittaa, miten tuo uskomus on valjastettu käytännön toiminnaksi. Nyt, kuusikymmentä vuotta sen jälkeen, kun hän laati käsikirjoituksen, tämä essee on ajankohtaisempi kuin koskaan. Se selvittää selkeästi, miksi nykyaikaiset ajatukset, arvot ja "ajanhengen mukaiset" asenteet niin nopeasti suuntautuvat kohti moraalista sekasortoa samalla, kun nihilismin filosofia tunkeutuu yhä syvemmälle yhteiskunnan eri osa-alueilla. Nietzsche oli oikeassa ennustaessaan, että 1900-luku johdattaa "nihilismin riemuvoittoon".

Takakannen sisäosassa:


"Mitä nihilismi tarkoittaa?" kirjoitti Friedrich Nietzsche. "Että korkeimmatkin arvot menettävät merkityksensä, ei ole mitään päämäärää. Ei ole totuutta, ei mitään, mikä itsessään 'on'. Ei ole vastausta kysymykseen 'miksi?"

"Nihilismi on niin laajalle levinnyttä ja kokonaisvaltaista ja läpäisee niin täydellisesti nykyaikaisen ihmisen mielen ja sydämen, että ei enää ole edes 'rintamaa ', jolla sitä vastaan voisi taistella."

"Ateismi, todellinen olemuksellinen ateismi, joka on palavaa vihaa näennäisesti armotonta ja epäoikeudenmukaista ja armotonta Jumalaa kohtaan, on hengellinen tila. Se on aito yritys kamppailla todellisen Jumalan kanssa."

"Kutsuessaan itseään antikristukseksi Nietzsche todisti kaipaavansa Kristusta.”

Isä Seraphim

Sisällysluettelo


 • Lukijalle
 • Suomentajan alkusanat
 • Esipuhe englanninkielisessä laitoksessa
 • Eugene Rosen teoksen Ihmisen valtakunta ja Jumalan valtakunta hahmotelma
 • I Johdanto: kysymys Totuudesta
 • II Nihilistisen dialektiikan tasot
  • 1. Liberalismi
  • 2. Realismi
  • 3. Vitalismi
  • 4. Tuhon nihilismi
 • III Nihilismin teologia ja henki
  • 1. Kapina: sota Jumalaa vastaan
  • 2. Tyhjyyden palvonta
 • IV Nihilismin toimintaohjelma
  • 1. Vanhan järjestyksen tuhoaminen
  • 2. ”Uuden maan" luominen
  • 3. "Uuden ihmisen" luominen
 • V Nihilismin tuolla puolen
 • Viitteet