Toiminnot

Nikolaos Kabasilaksen teologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Jumalan kohtaaminen antaa merkityksen ihmisenä olemiselle Nikolaos Kabasilaksen teologiassa

TL (väit.) Pekka Metso

Väitös ortodoksisen teologian alalta 28.5.2010
Väittelijä: TL Pekka Metso
Väitösaika ja -paikka: 28.5.2010, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Ehtoollisliturgia on kirkollisessa katsannossa jumalallisen läsnäolon läpäisemää todellisuutta. Bysanttilaisen teologin Nikolaos Kabasilaksen teologiassa ihmisen on liturgiassa mahdollista kohdata Jumala oman olemisensa perusteita ravistelevalla ja selkeyttävällä tavalla, osoittaa Pekka Metson väitöstutkimus.

Kabalasiksen käsitys jumalallisen läsnäolon todentumisesta

Metso selvitti tutkimuksessaan 1300-luvulla eläneen bysanttilaisen teologin Nikolaos Kabasilaksen käsitystä jumalallisen läsnäolon todentumisesta ja osallistuttavuudesta jumalallisessa liturgiassa. Jumalan läsnäolon voi Kabasilaksen mukaan kokea liturgiassa kahdella keskeisellä tavalla. Yhtäältä jumalanpalvelus on kokonaisuudessaan jumalallisen läsnäolon läpäisemä tapahtuma. Palveluksen ulkoinen muoto veisuineen ja saattoineen toimii jumalallisen läsnäolon symbolisena ilmaisijana. Toisaalta Jumalan läsnäolo tulee konkreettiseksi ehtoollisleivässä ja -viinissä, jotka Kabasilaksen mukaan ovat todellisesti Kristuksen ruumis ja veri. Ehtoolliseen osallistuessaan ihminen on syvällisen subjektiivisesti kohdakkain Jumalan kanssa.

Modernin kristittyjen ykseysliikkeen eli ekumenian kannalta merkittävänä löytönä voidaan pitää Metson havaintoa siitä, että Kabasilaksen käsityksessä ehtoollisaineiden muuttumisesta kreikkalainen ja latinalainen perinne ovat yhteneväiset.

Näkemys avaa uudenlaisen näkökulman omaan itseensä

Tutkimus osoitti, että Kabasilas ymmärtää kokemuksen Jumalan läsnäolosta avaavan ihmiselle uudenlaisen näkökulman omaan itseensä. Kabasilaksen sanoin, ehtoollisessa vastaanotettu Kristus on lähempänä ihmistä kuin ihminen omaa itseään. Mystiikan perinteeseen nojautuva Kabasilas painottaa ehtoollisen ihmistä muuttavaa vaikutusta: Kristuksen sydän ja tahto yhtyvät ihmisen sydämeen ja tahtoon. Näin ihmisestä tulee Jumalan kaltainen. Kabasilaksen ehtoollisteologian loppunäkynä on keskeytyksettömän Jumala-yhteyden leimaama elämä Kristuksessa, jonka täydellistää rakkaus lähimmäistä kohtaan.

Väittelijä

Pekka Metso kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1990 Kouvonrinteen lukiosta Kouvolassa. Teologian maisterin tutkinnon hän suoritti vuonna 1999 ja teologian lisensiaatin tutkinnon vuonna 2002 Joensuun yliopistossa. Metso toimii systemaattisen teologian ja patristiikan lehtorina Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla.

Väitöskirja

Teologian lisensiaatti Pekka Metson ortodoksisen teologian alaan kuuluva väitöskirja Divine Presence in the Eucharistic Theology of Nicholas Cabasilas (Jumalallisen läsnäolo Nikolaos Kabasilaksen ehtoollisteologiassa) tarkastettiin filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä oli TT, dosentti Pauli Annala Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Serafim Seppälä Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja: Pekka Metso, pekka.metso(at)uef.fi

(-> In English)