Toiminnot

Systemaattinen teologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Yliopiston oppiaineena systemaattinen teologia on määritelty Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa seuraavasti:

Selvittää kristillisen uskon ja etiikan sisältöä ja kristinuskon suhdetta muihin uskontoihin sekä ideologioihin.

Wikipediassa systemaattista teologiaa selitetään seuraavasti:

Systemaattinen teologia on teologian osa-alue ja yleensä yliopistoiden teologisissa tiedekunnissa harjoitettava akateeminen oppiaine, jonka tehtävänä on uskonnollisen uskon ilmaisujen, opin ja uskonnollisen ajattelun tutkiminen. Useimmiten systemaattisen teologian kohteena ovat kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opit, sekä yksittäisten teologisten ajattelijoiden kirjoitukset.
Systemaattinen teologia on metodeiltaan ja lähestymistavaltaan lähellä filosofiaa. Se on lähestymistavaltaan systemaattinen ja pyrkii paitsi kohteidensa ajatusten parempaan ymmärtämiseen, myös näiden kritisointiin. Systemaattisen teologian metodia kutsutaan systemaattiseksi metodiksi. Se on luonteeltaan käsiteanalyysiä, joka pyrkii paljastamaan kohteensa loogisen struktuurin, loogiset edellytykset sekä epäjohdonmukaisuudet.

Helsingin yliopistossa systemaattinen teologia jaetaan seuraaviin oppiaineisiin:

Joissakin ulkomaisissa yliopistoissa mukaan luetaan myös missiologia eli lähetystiede.

Ortodoksisessa kirkossa yksi systemaattisen teologian perusteoksista on pyhän Johannes Damaskolaisen 700-luvulla kirjoittama kirja Ortodoksisen uskon tarkka esitys, joka Suomessa on julkaistu neljänä eri osana:

  • Ortodoksisen uskon tarkka esitys I, 2000, Ortokirja, ISBN 951-95564-4-3
  • Ortodoksisen uskon tarkka esitys II, 1980, Ortokirja, ISBN 951-95564-8-6
  • Ortodoksisen uskon tarkka esitys III, 2000, Ortokirja, ISBN 951-95895-6-2
  • Ortodoksisen uskon tarkka esitys IV, 2000, Ortokirja, ISBN 951-95896-0-0

HAP