Toiminnot

Ekumeniikka

Kohteesta Ortodoksi.net

Wikipediassa ekumeniikka määritellään seuraavasti:

Ekumeniikka on teologinen oppiaine, joka luetaan systemaattisen teologian alaan. Ekumeniikka tutkii ekumeniaa ja ekumeenista liikettä sekä yleisesti kristillisten kirkkojen yhteys- ja yhdistymispyrkimyksiä sekä niihin sisältyviä teologisia ongelmia.

Ekumeniikka jaetaan useimmiten seuraaviin osa-alueisiin:

  • ekumeeniset liikkeet ja niiden historia
  • ekumeeninen teologia
  • kirkkojen tunnustukset
  • kirkkokuntien väliset oppikeskustelut
  • ekumeeninen sosiaalietiikka
  • ekumenian edellytysten tutkiminen

Helsingin yliopistossa ekumeniikan alaisuuteen on alistettu myös missiologia, koska sillä ei ole omaa oppituolia.

Helsingin yliopiston sivuilla ekumeniikasta oppiaineena sanotaan seuraavaa:

Ekumeniikka tutkii kirkkojen ykseyspyrkimysten taustalla olevaa teologista ajattelua ja kirkkojen tunnustuksia. Ekumenian tavoitteena on kristillisen kirkon ykseyden toteutuminen. Ekumeniikka puolestaan tarkoittaa ekumenian sekä siihen liittyvien ilmiöiden tieteellistä tutkimusta. Ekumeniikka on syntynyt ekumeenisen liikkeen myötä.

HAP