Toiminnot

Novgorodin imu (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Pentti Laasonen: Novgorodin imu – Miksi ortodoksit muuttivat Venäjälle Käkisalmen läänistä 1600-luvulla
ISBN 951-746-697-8
Julkaisija ja kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
Julkaisuajankohta: 2005
Sivumäärä: 171 sivua
Koko: 251 mm x 150 mm
Sidos: sidottu / pehmytkantinen

Ilmestynyt sarjassa: Historiallisia Tutkimuksia 222 Teos on Suomen Historiallisen Seuran nimeämien asiantuntijoiden tarkastama.

Takakannen teksti:

Käkisalmen lääni, kirja karttakuvitusta

Miksi Ruotsiin Stolbovan rauhassa 1617 liitetyn Karjalan eli Käkisalmen läänin ortodoksiväestön valtaosa muutti Venäjälle 1600-luvun alkupuolella? Vastatessaan kysymykseen tekijä on erityisen tarkkaan eritellyt Ruotsin suurvallan yhtenäisyyttä tavoittelevan politiikan, eritoten kirkkopolitiikan vaikutusta karkaamiseen. Missä määrin esivalta painosti tai houkutteli ortodokseja siirtymään luterilaiseen kirkkoon, tai käyttikö se pakkokeinoja? Miten tähän politiikkaan vaikutti Venäjän naapuruus, ja miten se suhtautui Ruotsin politiikkaan muilla valtakunnan raja-alueilla? Massiivisen muuttoliikkeen ymmärtämiseksi on ollut tarpeen piirtää uudella tavalla kokonaiskuva ortodoksien elämän ehdoista toisuskoisen esivallan alaisuudessa.

Teoksen nimi viittaa toisaalta Venäjän politiikassa piileviin muuttohoukutuksiin, toisaalta siihen, miten ortodoksit samastivat itsensä venäläisyyteen. Vuonna 1656 alkaneessa Kaarle X Kustaan sodassa Venäjää vastaan nämä vaikuttimet tulivat ilmeisiksi.

Sisällysluettelo

 • LUKIJALLE
 • LUURANKO KAAPISSA
 • STOLBOVAN RAUHASTA KAARLE X KUSTAAN SOTAAN (1617-61)
  • 1. Käkisalmen lääni provinssien perheessä
   • Provinssit ja yhtenäisyysperiaate
   • Ortodoksien uskontokysymyksen perusteet
  • 2. Miten ortodokseja on kohdeltava?
  • 3. Ortodoksipapiston rekrytointikysymys
   • Sulku Venäjän tielle
   • Piispasuunnitelmat
   • Pappispula ja Venäjän tien jatkuminen
  • 4. Houkuttelu, painostus vai pakko
  • 5. Ortodoksipapit ja luterilainen malli
   • Luterilainen seurakunta mallina
   • Per Brahe ja kirjallisuus
   • Epäonnistunut mallipappi
   • Tavoitteet ja tulokset
  • 6. Luterilaiset seurakunnat ja ortodoksit
  • 7. Esivallan reaktio karkuruuteen
  • 8. Ortodoksit ja Käkisalmen läänin yhteisö
  • 9. Miksi he karkasivat?
 • II KATASTROFI
 • III ORTODOKSIT VUOSISADAN LOPPUPUOLELLA
  • 1. Sodan jälkien raivaus
   • Tutkimus soutaen
   • Väen liikkuminen ja uskonvaihdot
   • Paenneitten omaisuuskysymykset
   • Väkivallan hillitseminen
  • 2. Ortodoksien asema yhteisössä
   • Ortodoksit julkisissa tehtävissä
   • Ortodoksit ja luterilaiset
    • Kestinaapuruus ja vihamielisyys
    • Käännynnäisyys ja karkaaminen
   • Käräjien ratkaisumallit ja oikeudenmukaisuus
  • 3. Ortodoksien uskontopoliittinen asema
  • Petrus Bång ja pehmeä politiikka
  • Ortodoksien kiristyvä asema Inkerinmaalla
  • Petrus Laurbecchius ja ortodoksipolitiikan käänne Käkisalmen läänissä
  • Papiston rekrytointi
  • Rasitukset luterilaiselle kirkolle
   • Papiston saatavat
   • Rakennusrasitukset
  • Mitä kaapista löytyi
 • SUMMARY
 • LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
 • HENKILÖHAKEMISTO
 • PAIKANIMIHAKEMISTO