Toiminnot

Ohjaajavanhus

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhittäjä Paisi Velitškovski,
modernin ortodoksisen kirkon ohjaajavanhuskäytännön (starets)
luoja ja kehittäjä.
Kuva: Wikipedia

Ohjaajavanhus eli starets (kreikaksi: γέροντας / gerontas, vanhus, venäjäksi: старец, starets) on yleensä luostarissa elävä hengellinen ohjaaja, joka opastaa kilvoittelijoita rukouksessa ja hengellisissä harjoituksissa. Nimitys vanhus ei viittaa välttämättä hänen ikäänsä vaan enemmänkin hänen hengelliseen kokemukseensa.

Yleensä luostarissa noviisille osoitetaan ohjaaja, joka auttaa häntä alkuun kilvoittelun kivisellä tiellä ja jolle noviisin ja myöhemmin vihityn munkin tai nunnan tulee kertoa kilvoittelussa ilmenneet ongelmat ja etsiä yhdessä niihin ratkaisuja.

Ohjaajavanhus voi olla myös kokenut nunna, joka toimii luostarissaan muiden sisarien ohjaajana. Ohjaajavanhus ei välttämättä ole pappi, vaikkakin hän usein on juuri se, koska hänestä helposti tulee ohjatuille ja myös muille ihmisille luostarin ulkopuolelta rippi-isä, jonka luona käydään synnintunnustuksella.

Ukrainassa ovat tunnettuja mm. seuraavat naispuoliset ohjaajavanhukset:

  • Матрона Анемнясевська (1864-1936 / Matrona Anemnjasevska)
  • Блаженна Матрона (1881-1952, siunattu Matrona)
  • Пелагія Рязанська (1890-1966, Pelagia Rjazanska)
  • Алі́пія Голосі́ївська (Київська) (1910-1988, Alipija Goloseevska [Knivska])
  • Макарія Артем'єва (1926-1993, Makarija Artem'eva)
  • Любов Лазарєва (1912-1997, Ljubov Lazareva)

HAP

Katso myös