Toiminnot

Orientaaliortodoksit

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Ortientaaliortodoksit)

[Tämä on kolmas osa laajempaa artikkelikokonaisuutta. Alku- ja jatko-osat selviävät artikkelin lopusta.]


3. Orientaali-ortodoksiset kirkot

Ns. itäisistä ortodokseista eli ortodoksisesta kirkosta vuoden 451 Khalkedonin kirkolliskokouksen yhteydessä eronneista ja erotetuista ryhmistä muodostuivat ns. orientaaliortodoksiset kirkot.

Orientaaliortodoksit tunnustavat vain kolme ekumeenista eli yleistä kirkolliskokousta ja niiden päätökset.

Orientaaliortodoksit leimattiin Khalkedonissa harhaoppisiksi monofysitimisistä opeistaan johtuen.

Kaikki orientaaliset kirkot ovat täysin itsenäisiä kirkkoja. Orientaaliortodoksisilla kirkoilla on monessa maassa lähes kansalliskirkon asema ja heillä on keskenään täydellinen ehtoollisyhteys, mutta heillä ei vielä ole ehtoollisyhteyttä ortodoksisen kirkon kanssa, kuten esim. Suomen ortodoksisen kirkon kanssa.

Kirkkojen välisissä oppineuvotteluissa on selvinnyt, että syytös monofysitismistä on saattanut perustua väärinkäsityksiin. Aikanaan eroon johtaneet kristologiset syyt saattavat olla enemmän kirjallisia ja verbaalisia kuin teologisia ja kummallakin osapuolella onkin sama usko, mutta erilaiset uskon ulkoiset muodot. Siksi orientaalisia kirkkoja on alettu kutsua myös nimellä esikalkedonialainen ortodoksinen kirkko. Monia teologisia kysymyksiä on jo ratkaistu myönteisesti oppikeskusteluissa ja lähestymistä ortodoksien ja orientaaliortodoksien välillä on tapahtunut. Silti monia käytännön lähentymistoteutuksia ei ole vielä ratkaistu. Merkittävimmät orientaaliortodoksiset kirkot:

<swf>Orientaaliset kirkot.swf‎</swf>Orientaali-ortodoksiset kirkot (© Sonja Pyykkönen)

Joskus tähän ryhmään lasketaan kuuluviksi myös:

joista on kerrottu lähemmin luvussa: Nestoriolaisuus. Assyyrialainen kirkko ei tunnusta kuin kaksi ensimmäistä ekumeenista kirkolliskokousta.

Hannu Pyykkönen


Aikaisemmat osat: