Toiminnot

Ortodoksia 50

Kohteesta Ortodoksi.net

Aikakauslehden kansi
Toimituskunta (kts. alla):Ortodoksia 50
ISSN 0355-5690
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisten pappien liitto ja Helsingin yliopiston ortodoksian ja Itä-Euroopan kirkkojen tutkimuksen laitos
Julkaisupäivämäärä: 2005
Sivumäärä: 220 sivua
Koko: 210 x 150 mm
Sidos: Nidottu / pehmytkantinen

Toimituskunta:

 • Joensuun piispa Arseni, toimituskunnan phj
 • professori Matti Kotiranta, päätoimittaja
 • Markku Heikkilä
 • isä Andreas Larikka
 • Hannu Mustakallio

Sisällysluettelo

 • KIRJOITUKSIA
  • Sanna-Ilaria Kittelä: Erään prinsessan tapaus: Anna Komnena — Naisen rooleista bysanttilaisessa yhteiskunnassa
   • 1. Johdanto
   • 2. Anna Komnenan elämä
   • 3. Saavutukset
    • 3.1. Opinnot
    • 3.2.Filosofinen piiri
    • 3.3. Aleksias
   • 4. Roolit
   • Viitteet, lähteet, kirjallisuus, summary
  • Kai Selin: Gudaföderskan Maria i den karelsk-ortodoxa traditionen
   • 1. Temat
   • 2. De fyra stora Mariafesternas karaktär
    • 2.1. Maria fodelse ich tempelgång enligt Jakobs protoevangelium
    • 2.2. Marias Bebådelses fest
    • 2.3. Marias död och upptagning i himmelen, Uspenie, Emänpäivä
   • 3. Festen Pokrova, Gudaföderskan Marias beskydd
   • 4. Festen Karelens upplysare
   • Notes
  • Elina Kahla: Intercessors on the Part of Russia — Lives of the Mothers Dunja, Matrona and Makarija
   • Introduction
    • Preserving Faith during Communism
   • Dunja and Her Pupils - Early Martyrs of the Bolsheviks
    • The portrayal of the protagonists and their everyday zeal
    • Martyrdodm and Rehabilitation
   • Blessed Mothers Matrona and Makarija, Intercessors for Russia in World War II
    • Narrator's Position
    • The Zelaot and Stalinism
    • Bearer of Russia's Pains
    • Mission of Saving Russia
   • Discussion: Models for Today
   • Bibliography, notes, summary
  • Jukka Korpela: Solovetskin luostari ja Venäjän Pohjois-Karjalan varhainen ortodoksisuus
   • 1. Solovetskin perustaminen
   • 2. Ketä alueella asui ja kuinka valta saapui
   • 3. Milloin kristinusko saapui Karjalaan
   • 4. Solovetsk, luostarit ja maan mahtavat
   • 5. Tavalliset ihmiset
   • 6. Solovetskin kapina
   • 7. Lopuksi
   • Viitteet, summary
  • Irina Karvonen: Kuka oli Joona Jaasjärveläinen?
   • Kuva hahmottuu
   • Joonan perustama luostari
   • Pyhän kultti
   • Ikonit paljastavat
   • Yllättäviä yhtymäkohtia
   • Luostarin perustajasta pyhimykseksi
   • Pyhittäjä Joona, Jaasjärven luostarin perustaja
   • Viitteet, lähteet, kirjallisuus, summary
  • Hanna Kemppi: Lintulan luostarimiljöö historian peilinä 1895-1939
   • I Monitieteinen luostaritutkimus
   • II Lintulan synty ja kasvu autonomisessa keisarikunnassa
    • Naisyhteisön aktiivisen rakentamisen aika 1895-1905
     • Arkkitehti Morozovin luostarikirkko
     • Vaurautta ja epävarmuutta
    • Kolmannen luokan luostari
     • Huvilaluostari
     • Hyväntekeväisyys- ja armeliaisuuslaitos
     • Lintulan miljöö täydentyy ja laajenee
   • Vaaran vuosista talouden elpymiseen
    • Ongelmia huvila-alueella
    • Maailma järkkyy
     • Vallankumous lamauttaa Lintulan toimintaa
     • Sisällissodan ajan vaikeudet
    • Lintulan luostari kansallistuvassa kirkkokunnassa
     • Pääkirkon ongelma ratkeaa
     • Muukalaisten luostari
     • Uusia alku
     • Luostaritoimikunnan suunnitelmat
     • Matkailukohde
   • IV Lintula ja luostarimiljöön käsite
    • Moniulotteinen luostarimiljöö
     • Tyypillinen luostari
     • Epätyypillinen luostari
     • Feminiininen luostarimiljöö
     • Kannaksen kuriositeetti
    • Lintulan luostarimiljöön osatekijät
     • Pyhyyden elementit
     • Hierarkkinen rakentaminen
   • Viitteet, lyhenteet, lähteet, kirjallisuus, summary
  • Riina Nguyen: Liturgical Renewal in the 20th Century.
   • Alexander Schmemann's views on liturgical reform in the context of Roman Catholic liturgical reform in the 20th century: Differences and continuities
    • Introduction
    • Liturgical Theology - a Tool for Reform?
    • Development of Distortions
     • Roman Catholics
     • Orthodox
    • Liturgical Awakening
     • Roman Catholics
     • Orthodox
    • Differences and Continuities in Practice
     • Differences
     • Continuities
    • Conclutions
   • Notes, literature, summary
  • Vladimir Sokratilin: Teologinen koulutus Venäjällä — historiaa ja nykypäivää
   • Ensimmäiset askeleet
   • Moskovan aikakausi (1469-1721)
   • Pyhän Synodin aikakausi(1721-1917)
   • Venäjän teologinen perinne vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen
    • Venäläisen teologian kukoistuskausi
    • Teologinen koulutus Neuvosto-Venäjällä (1917-1991)
   • Teologisen koulutuksen nykytilanne Venäjällä (1991- )
    • Kirkollisen teologisen koulutuksen nykytilanne
    • Maallikoille suunnattu teologinen koulutus
    • Venäjän opetusministeriön aloitteet teologisen koulutuksen järjestämiseksi
   • Päätteeksi
   • Viitteet, lähteet, kirjallisuus, summary
  • Kaj Appelberg: Teologian opiskelu Ateenan yliopistossa
   • Summary
  • Teemu Kurki: Tessalonikin Aristoteleen yliopiston teologinen tiedekunta
   • Summary
 • KIRJA-ARVOSTELUT
  • Andreas Larikka: Ralph-Johannes Lilie, Byzanz — Das zweite Rom (Bysantti, toinen Rooma)
  • Juha Eerola: The Autonomous Orthodox Church of Estonia (Viron autonominen ortodoksinen kirkko)
 • TIETOJA KIRJOITTAJISTA