Toiminnot

Ortodoksia 54

Kohteesta Ortodoksi.net

Aikakauslehden kansi
Toimituskunta (kts. alla):Ortodoksia 54
ISSN 0355-5690
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisten pappien liitto ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ortodoksisen teologisen koulutusohjelma
Julkaisupäivämäärä: maaliskuu 2015
Sivumäärä: 164 sivua
Koko: 210 x 150 mm
Sidos: Liimasidottu / pehmytkantinen

Tämän lehden teema: Teema: Kirkko ja valtio

Aikakauskirja on luettavissa Internetissä Ortodoksisten pappien liitto ry:n sivuilla: Ortodoksia 54

Toimituskunta:

 • Joensuun piispa Arseni, toimituskunnan phj
 • Pekka Metso, toimittaja
 • isä Tuomas Kallonen
 • isä Mikael Sundkvist

Sisällysluettelo

 • KIRJOITUKSIA
  • Elina Kahla: Keitä me olemme? Keihin me kuulumme? Suomi - Ortodoksia - Venäjänkielisyys
   • 1. Johdanto
   • 2. Riesat ja rikkaus: pohdinta kulttuuripiirien jakolinjasta
    • 2.1. Länsi päättyy siinä, missä ortodoksia alkaa?
    • 2.2. Suomen ja Venäjän menneisyydenhallinta
     • Kiista Pohjolan sankareista
     • Venäläinen Valamo kipupisteenä
     • Kohti nykypäivää
     • Moskovan patriarkaatti - tuttu ja vieras
   • 3. Empiria: Keitä me olemme? Keihin me kuulumme?
    • 3.1. Kieli, uskonto, kansallisuus, tavat
    • 3.2. Maahanmuuttajatyön näkökulma
   • Yhteenveto ja suositus
   • Viitteet
   • Lähteet ja kirjallisuus
   • Summary
  • Juha Riikonen: Toisiinsa kietoutuneet. Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen valtiovallan pitkä yhteinen taival
   • Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen valtiovallan pitkä yhteinen taival
   • Ortodoksista kirkkoa valvottiin asetuksen suomin keinoin
   • Kirkon ja valtion välisiä suhteita koetellaan 1945 - 1957
   • Arkkipiispa Paavalin aika
   • Viitteet
   • Lähteet ja kirjallisuus
   • Summary
  • Sorin Selaru: Representing the Orthodox Churches to the European Union
   • The Repsesentations of churches to the Europea Union
   • The Contribution of churches in the Reform Process of the European Treatises
   • The Lisbon Treaty and the churches in Europe
   • Main coordinates of the dialogue
   • Concluding remarks
   • Notes
   • Sources and literature
   • Tiivistelmä
  • Aleksander Verhovski: Venäjän ortodoksinen kirkko - enemmistön kirkko
   • Mitä voimme lukea tilastojen rivien välistä
   • Millä eväin Venäjän ortodoksinen kirkko kohtasi joulukuun 2011
   • Venäjän ortodoksinen kirkko joulukuussa 2011 alkaneessa poliittisessa prosessissa
   • Viitteet
   • Summary
  • Yvonne Maria Werner: Katolsk politisk doktrin och sociallära. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter
   • Religionsfrihet och mansliga rärrigheter
   • Den förkonciliära katolska socialdoktrinen
   • Omprövningarnas tid
   • Andra Vaticankoncoliets nyorientering
   • Referenser
   • Källor och litteratur
   • Summary
 • PUHEENVUORO
  • Pekka Metso & Mikael Sundkvist: Millaista ekklesiologiaa "...ja kaikkia kristittyjä" -lisäys edustaa?
   • Suuren saaton muistelun suomalainen käytäntö
   • Kaikkien kristittyjen muistaminen suomalaisessa käytännössä
   • Lisäyksen syynä ekumeeninen intentio?
   • Muistamisen ekklesiologiset konnotaatiot
   • Uudenlaista ekklesiologiaa?
   • Ehdotuksia ekklesiologisen jännitteen laukaisemiseksi
   • Viitteet
   • Lähteet ja kirjallisuus
 • UUTTA TUTKIMUSTA

-> Irina Karvonen: Pyhän Aleksanteri Syväriläisen koulukunta - 1500-luvun luostarihistoriaa vai 1800-luvun venäläiskansallista tulkintaa?

   • Pyhimystraditio tieteellisen tutkimuksen kohteena
    • Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta
    • Karjalan valistajien muisto Suomessa ja Venäjällä
    • Pyhimystraditio ja kansalliset pyrkimykset
    • Kirkollisen elämän järjestäminen ja Aleksanteri Syväriläisen kunnioittaminen

-> Kati Parppei: "The Oldest One in Russia". The Formation of the Historiographical Image of Valaam Monastery

   • Laatokan Valamon historiakuvan muotoutuminen
    • Menneisyyden esitykset tutkimuskohteina
    • Valamon uusi alku
    • Aineksia elämäkerroista ja kronikkateksteistä
    • Keisarillinen vierailu ja väärennöstapaus
    • Julkaisutoiminta vakiinnuttaa kuvan
    • Valamon pyhät kilvoittelijat
    • Tabula rasa - haasteesta mahdollisuudeksi
 • KIRJALLISUUTTA

-> Chrysostomosliturgin - förda anteckningar under arbetet med nyöversättningen

  • Johannes Krysostomoksen liturgian teksti avattu (Arimo Nyström)

-> Patrik Hagman: Efter folkkyrkan - en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället

  • Kansankirkon jälkeen (Lars Ahlbäck)

-> Metropolitan Hierotheos: Empirical Dogmatics of the Orthodox Catholic Church. According to the Spoken Teaching of Father John Romanides. Vol. 2.

  • Kokemuksellisen teologian puheenvuoro (Jarmo Hakkarainen)

-> Andrew Louth: Introducing Eastern Orthodox Theology

  • Ortodoksisuus elämän tienä (Jarmo Hakkarainen

-> Seisokaamme hyvin. Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaali

  • Tietolähde ortodoksisuudesta (Martin Ubani)
 • TIETOJA KIRJOITTAJISTA