Toiminnot

Ortodoksia 59

Kohteesta Ortodoksi.net

Aikakauslehden kansi
Toimituskunta (kts. alla): Ortodoksia 59
ISSN 0355-5690
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisten pappien liitto ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ortodoksisen teologian koulutusohjelma
Julkaisupäivämäärä: syyskuu 2019
Sivumäärä: 228 sivua
Koko: 210 x 150 mm
Sidos: Liimasidottu / pehmytkantinen

Tämän lehden teema: Ortodoksisuus tutkimuskohteena / Theme: Eastern Orthodoxy in Research

Toimituskunta:

 • Maria Takala-Roszczenko, toimituskunnan puheenjohtaja
 • Pekka Metso, päätoimittaja
 • Ari Koponen
 • Kaarlo Saarento
 • Grant White

Nettisivusto:

Sisällysluettelo

 • Takala-Roszczenko ja Metso: Esipuhe
 • VERTASARVIOIDUT ARTIKKELIT
  • Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen: Performance Theory and the Study of Byzantine Hymnography: Andrew of Crete’s Canon on Lazarus
   • Introduction
   • Andrew of Crete’s Canon in Lazarum
   • The performative function of repetition: boredom or pedagogy?
   • Composing and chanting the canon: the performative and textual ‘roles’
    • Creator
     • Personae
    • Between personae and performers: Lazarus
    • Performers
    • Audience
   • Conclusion
   • Sources / Bibliography
   • Tiivistelmä: Performanssiteoria ja bysanttilaisen hymnografian tutkimus: Andreas Kreetalaisen Lasaruksen kanoni
  • Evangelos Thiani: Call for ecclesial recognition of Bishop George Arthur Gatungu Gathuna. The founding father of the African Orthodox Church of Kenya
   • Introduction: Conflicting views on Bishop George and his legacy
   • Study focus
   • Ecclesial recognition and glorification of saints in the Orthodox Church
   • Christianity in Kenya
   • Historical methodology
   • Biography of Bishop George Arthur Gatungu Gathuna
    • Early years, education and family life
    • Politics, priesthood and ministry
    • Defrocation and schism
    • Demise and lifting
   • Ministry legacy
    • Evangelization and converting others
    • Contextualization
    • Joining the Greek Orthodox tradition
    • Theological education
    • Translations
    • Women in ministry
    • Resource mobilization
   • Conclusion and discussion
   • Sources and bibliography
   • Tiivistelmä: Piispa George Arthur Gatungu Gathunan kirkollisen tunnustamisen kysymys. Kenian afrikkalaisen ortodoksisen kirkon perustaja
  • Teuvo Laitila: "Nyt sain kuulla Jumalan sanua juur' kuin Jumalan suusta." Suomalaisen ortodoksisen ja kansallisen identiteetin rakentaminen pappismunkki ja piispa Kiprianin kritiikin avulla 1905–1914
   • Suomen Karjalan ortodoksipapit, Sortavalan seminaarin opettajat ja vienalaiset kauppiaat
   • Tutkimustehtävä, näkökulma ja aiempi tutkimus
   • Arkkipiispa Sergei ja hänen apulaisensa Kiprian
   • Aamun Koitto suomenkielisen ortodoksisuuden rakentajana
   • Lehdet politisoivat kielikysymyksen
   • Kielen politisointi johtaa suomen kirkollisen tehtävän korostamiseen Aamun Koitossa
   • Kielikeskustelusta koulutuskiistaan: suomalaisuutta rakennetaan pelottelemalla ”venäläistyttämisellä”
   • Kasvatuksesta ”vieraan” uskonnollisuuden torjuntaan: ”ei” luostarihankkeille Karjalassa
   • Laatokan loppuarvio Kiprianista
   • Johtopäätökset
   • Lähteet / Kirjallisuus
   • Abstract: ”Now I was able to hear the divine word as if from the mouth of God.” Reconstruction of Finnish Orthodoxy and Finnish national identity by the critique of the hieromonk and bishop Kiprian, 1905–1914
  • Marko Mäkinen: ”Työssäni jota tunnen kutsumuksesta.” Johannes Karhapään toiminta ja vaiheet vuosina 1910–1918
   • Uusi lähdeaineisto luo tutkimukselle tilauksen
   • Johannes Karhapään elämä ja vaikutteet
   • Sonkajanrannan oikeauskoiskirkollinen nuorisoseura
   • Koulun rakentamista ja kasvavaa vastustusta
   • Karhapää kirkon rakentajana
   • Karhapään opetustyö ja vastustuksen kärjistyminen
   • Johtopäätökset
   • Lyhenteet
   • Lähteet / Kirjallisuus
   • Abstract: Life and work of Johannes Karhapää during 1910–1918
  • Serafim Seppälä: Jumalansynnyttäjä ristin juurella: patristiikan ja ikoniteologian rajankäyntiä
   • Neitsyt Marian inhimillinen heikkous?
   • Miekka läpi sielun
   • Ainainen neitsyys ja Golgata
   • Lunastuksen kajo
   • Valon kajastus hymnografiassa: Romanos Melodos
   • Yhdessä kärsiminen ja georgialainen (Pseudo-) Maksimos
   • Sikiämisen ja taivaaseennousemisen välillä: pelastushistorian paralleelisuus
   • huomioita patristisesta keskustelusta
   • Tekstistä kuvaan
   • Mikael Pselloksen ekfrasis Mariasta ristin juurella
   • Moderni ekfrasis
   • Dionisin Golgata-ikoni: patristista teologiaa värein
   • Loppuhuomioita
   • Lähteet / Kirjallisuus
   • Abstrct: Mother of God at the foot of the cross: Setting of boundaries between patristics and iconography
 • PUHEENVUOROT JA KATSAUKSET
  • Jarmo Hakkartainen: Ortodoksinen psykoterapia metropoliitta Hieroteoksen mukaan
   • Ortodoksinen psykoterapia kasvaa lakkaamattomasta rukouksesta
   • Ortodoksinen kirkko näkee synnin sairautena
   • Ihminen on sielullinen olento
   • Ortodoksinen pappeus on terapeuttisen tieteen harjoittamista
   • Lähteet ja kirjallisuus
  • Ari Koponen: Retorisen kauneuden maailma (lektio)
   • Lektio
  • Pekka Metso: Yliopistollinen ortodoksinen teologia Suomessa. Näkökulmia tutkimuksen rajapintoihin ja rajallisuuteen
   • Miten yliopistollista ortodoksista teologiaa on määritelty?
   • Teologian osastossa tehtävä tutkimus
   • Millaista tutkimuksellista rajankäyntiä tulevaisuus voi tarjota?
   • Lopuksi: haaveita
   • Lähteet ja kirjallisuus
  • Maria Takala-Roszczenko: Kadonneeksi luultu arkistoaineisto suomenkielisen ortodoksisen julkaisutoiminnan alkuvaiheista
   • Arvioita arkiston historiasta
   • Kansallisarkiston kokoelma
   • Tuomas Frimanin käännökset
   • PSHV:n ja varhaisen suomennoskomitean työ
   • Sotienvälisen kauden toimitukset
   • Julkaisutoiminnan pohdintaa arkistoaineiston valossa
   • Lähteet ja kirjallisuus
 • KIRJALLISUUTTA
  • Hilkka Seppälä: Ortodoksisen kirkkolaulun teologia (Maria Takala-Roszczenko)
  • Arkkimandriitta Sofroni Saharov. Hengellisiä keskusteluja I (Kaarlo Saarento)
 • TIETOJA KIRJOITTAJISTA