Toiminnot

Pietarilaispakolaisesta piispaksi (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Paula Tuomikoski: Pietarilaispakolaisesta piispaksi – Arkkipiispa Paavalin (1914-1988) historiallinen elämänkerta – Osa I – Vaiheet vuoteen 1955 saakka
ISBN 978-952-5495-66-9
Julkaisija: Valamo säätiö
Kustantaja: Valamo kustannus - osta
Julkaisupäivämäärä: syksy 2019
Sivumäärä: 464 sivua
Koko: 207 mm x 150 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

Takakannen teksti:

Arkkipiispa Paavali (1914-1988), alkuperäiseltä nimeltään Georgi Guseff, vuonna 1931 tapahtuneen nimen suomalaistamisen jälkeen Yrjö Olmari, on arvostettu ja rakastettu Suomen ortodoksisen kirkon johtaja.

Pietarilaispakolaisesta piispaksi pohjautuu filosofian tohtori Paula Tuomikosken syväluotaavaan perustutkimukseen, jonka hän on tehnyt arkkipiispan tuntemattomaksi jääneiden elämän vaiheiden selvittämiseksi. Se kertoo hämmästyttävän selviytymistarinan, jossa kutoutuvat yhteen vuonna 1914 syntyneen pietarilaispojan ja vuonna 1917 itsenäistyneen Suomen kohtalot.

Pietarilaispakolaisesta piispaksi kuvaa arkkipiispa Paavalin vuosien 1914-1955 traagiset elämänvaiheet ja munkkikutsumuksen ristiriidat mutta myös sen sisäisen hengellisen kehityksen, joka teki isä Paavalista lakkaamattoman rukouksen rukoilijan, kirkkomuusikon, suomentajan ja hengellisen kirjailijan.

Sisällysluettelo

 • Saatesanat
 • Guseff-veljesten tulo Aunuksen Karjalasta Suomeen 1800-luvun alkuvuosikymmeninä
  • Vuorityötalonpojan tulevaisuusnäköalat Saamajärvellä
  • Miten Venäjältä saattoi tulla Suomen suuriruhtinaanmaahan?
  • Suomeen Makar Gurstijevin kutsusta
  • Ivan Guseff, arkkipiispa Paavalin isoisä
  • Alvian Guseff, arkkipiispa Paavalin isä, setänsä Klemens Guseffin hoivissa ja Venäjä-opissa
 • Suomenmielinen Alvian Guseff ja keisarillinen Venäjä
  • Suomenmieliseksi, suomenkieliseksi ja omapäiseksi Kuopion lyseossa
  • Tarkk'ampujana Suomessa ja Venäjällä
  • Isänmaa ja valtaistuin
  • Armeijasta rautateille. Herrasta aliupseerista teidän korkeajalosukuisuudeksenne
  • Äiti Anna Pavlovna Vodomenski. Säätyläiselämää Pietarissa
  • Jättiläisen romahdus. Guseffien suistuminen kurjuuteen
  • Miten päästä Suomeen? Vuoden 1921 pakolaiskuljetukset
 • Köyhyyden ja epävarmuuden leimaama lapsuus ja nuoruus (1921-1932)
  • Karanteenista Savonlinnaan. Nälkää ja kylmää nähden
  • Perheen talousvaikeudet jatkuivat. Isän kuolema
  • Yrjö Guseffin kouluvuodet
  • Guseffien seurakuntajäsenyys
  • Tols20toilainen hengellisyys
  • Guseifista Olmariksi
 • Sortavalan kreikkalaiskatolisessa pappisseminaarissa (1932-1936) ja asevelvollisuuden suorittaminen (1936-1937)
  • Kuunteluoppilaasta pappiskandidaatiksi
  • Toverikunnassa ja musiikin parissa
  • Seminaariesitelmiä ja "Ortodoksinen pastoraalisuus"
  • Hengellinen herääminen ja luostarikutsumuksen synty
  • Yrjö Olmarin "Lakkaamaton rukous"
  • Asevelvollisuuden suorittaminen. Varusmiespalvelus Huuhanmäellä. Upseerikoulussa Haminassa kurssilla n:o 36
 • Luostariin, lähtö luostarista sotaan ja siviilitehtäviin (1937-1941)
  • Valamoon kilvoittelijaksi. Nopea eteneminen pappismunkiksi
  • Valamon luostari ja igumeni Hariton suunnan näyttäjinä
  • Abba Doroteos johdattajana luostariaskeesiin
  • Hengelliset johdattajat pappismunkki Foti, skeemapappismunkki Jefrem ja skeemaigumeni Johannes
  • Kuuliaisuustehtävät luostarissa. Kilvoittelijan hengellinen. maailma (1936-1939)
   • Kilvoittelja ja muut käännöstehtävät
   • Poikakodin poikien ja luostarikoulun nuorten miesten opettaminen
   • Menestyksekäs musiikin opettaminen ja jumalanpalvelusten toimittaminen
   • Valamon Obihod ja kirkkolaulu luostarissa
   • Kilvoittelijan hengellinen maailma
  • Millainen oli Valamon luostari vuosina 1937_1939?
  • Valamon saaret ja pappismunkit Pietari ja Paavali valmistautuvat sotaan
  • Sotilaspastori Olmari talvisodassa
  • Valamon pommitukset ja luostaritoiminnan viime vaiheet. Laatokan Valamossa
  • Pappismunkki Paavalin lähtö luostarista
  • Tehtävät siirtolaisten parissa välirauhan aikana (1940-1941)
  • Määräys Petsamon luostarin vt. hoitajaksi
 • Tuomittuna ja tunnustettuna. Jatkosodan aika (1941-1944)
  • Sotilaspastori Olmari, ongelmatapaus
  • Ensimmäinen karkotus Itä-Karjalasta
   • "Rukajärven suunnalla" 24.7.-30.8.1941
   • Tuloksekas toiminta Aunuksen piirin sotilaspastorina 1.9.- 24.12.1941 johti vaikeuksiin
   • Menestyksekäs kuukausi Äänislinnassa 24.12.1941- 30.1.1942. Kuulustelukierros alkoi
   • Kujanjuoksu 29.1.1942-20.2. 1942
   • Sotilaspastori Olmarin muistiot syyskuussa ja marraskuussa 1941. Kastekielto ja tunnustuksettomuuden aika. Ylipäällikkö Mannerheimin väliintulo
  • Sotavankipastorina Lappeenrannan ja Helylän sotavankisairaaloissa 13.3.- 13. 10.1942
  • Jämsän opettajaleirillä kreikkalaiskatolisen uskonnon opettajana 1942-1943. Musertava loppuarvio: sopimaton sielunhoitaja
   • Opettajaleiri ja uskonnonopettajien ongelmat
   • Sopimattomaksi sielunhoitajaksi todettuna
   • Sotilaspastori Olmari ja vastavoimat
  • Sotavankileirillä venäläisten sotavankien sielunhoitajana 1.9.1943 - 15.11.1944
 • Pappismunkki Paavalin laajeneva hengellinen maailmankuva vuosina 1940-1944
  • Aamun Koitto julkaisufoorumina. Luostarikilvoittelijan kynästä (1940-1942)
  • "Olkaa pyhät ja palavat" ja "Aatamin perintö". Psykologisia esseitä
  • Aamun Koitossa kirkollisena tapakasvattajana ja rukouksen opettajana
  • Suhde herännäisyyteen. Armo ja hyvät teot sielun pelastumisessa
  • Vaeltajan kertomukset. Ohjausta hesykasmiin
  • Ortodoksinen uskonnonopetus I. Alkeisohjelma ja Ortodoksinen laulukirja. Uskonopin esittelyä
  • Uudistuva käsitys kirkosta ja seurakunnasta
  • Hermogenin Liturgiikka, pappismunkki Paavalin liturgiaselityksen perusta
 • Elämä meni sekaisin - ja järjestyi. Kirkkokunnan vaaran ja pappismunkki Paavalin etsinnän vuodet 1945-1950
  • Uutta alkua hakeva kirkkokunta
  • Toimeentulohuolia vuosina 1945-1948
   • Kuukausi Konevitsan luostarissa, vuosi lukkarina Joensuussa
   • Työläispapiksi Myllykoskelle, avioliittoaikeita ja työn etsintää
  • Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston päätoimittajana
   • Julkaisutoiminnan uudistus
   • Vaikeat alkuvaiheet
  • Vuosi Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan sihteerinä (1946-1947)
  • Aamun Koiton vastaavana toimittajana vuosina 1945-1950
   • Aamun Koiton uudistaminen
   • Lehden jatkuvat taloushuolet
  • Konstantinopoli vai Moskova? Kanonisen kiistan alkuvuodet 1945-1950
   • Kriisin alkuvaiheet ja Aamun Koiton sulku
   • Kanonisen kiistan jatkuminen ja pappismunkki Paavalin mielipiteen muutos
   • Ulkomaan uutisoinnilla vaikuttaminen
  • Lopullinen ero Valamon luostarista ja luostareiden tulevaisuus
   • Musikkaluostarista hengelliseksi keskukseksi. Muistio helmikuussa 1942
   • Miesluostarien separatismi ja pappismunkki Paavali
   • Luostareiden elvytyssuunnitelmia. Paluu luostariin käy mahdottomaksi
  • Sisälähetysmatkat vuosina 1949, 1950 ja 1951
  • Pappismunkki Paavali ja nuorisoliike
  • Kirkkomuusikkona 1948-1952.
   • Savonlinnan—Kuopion seurakunnan lukkarina. Kirkkolaulu-uudistuksen esivaiheita
   • Kirkkokunnan V—VII kirkkolaulupäivien laulunjohtajana 1947-1951
   • Kirkkokunnan musiikillisena johtajana
 • Pappismunkki Paavalin kirkkokäsityksen syveneminen vuosina 1944-1950
  • "Tämän hetken näköaloja"
  • Ortodoksinen veljestö ja Hehkuva Hiillos. Kilvoittelua luostarielämän ulkopuolella
   • Pappismunkki Paavalin vapaamuotoinen luostari maailmassa
   • Ortodoksisen veljestön ja Hehkuvan Hiilloksen hiipuminen
   • Ortodoksisen veljestön julkaisutoiminta
  • Kohti uutta liturgiikkaa. Boris Sove tien avaajana
   • Tuntematon Boris Sove
   • Boris Soven tutkijantyö
   • "Eukaristia alkukirkossa ja nykykäytännössä." Soven liturgianselitys vuodelta 1936
   • Boris Soven arvonnousu ja vaikutus pappismunkki Paavalin eukaristiseen ajatteluun
 • Pappismunkki Paavalin arvonnousu kirkk'okunnan sisällä (1950-1955)
  • Kirkkokunta jälleenrakensi ja eheytyi
  • Jälleenrakennuskauden Aamun Koiton ja Hehkuvan Hiilloksen toimittajana
  • Kanonisen kiistan loppuratkaisuun vaikuttaminen
   • Kanoninen kiista jatkui
   • Aamun Koitto kanonisen kiistan tulkitsijana
   • Miesluostareiden asema kanonisessa kiistassa
   • Sillanrakentajana
  • Päätoimisena julkaisuneuvostossa ja tehtäväkuvan kapeutus
  • "Ensimmäinen liturginen uudistus"
   • Liturgiatekstien tarkistus, toimitusohjeet ja nuottijulkaisut
   • Hetkipalveluksen käsikirja
   • Vigilia. Ehtoo-ja aamupalvelus juhla-ja arkipäivinä
   • "Ensimmäinen liturginen uudistus"
  • Erämaaisistä ekumeniaan, rukouksesta uskon selitykseen
  • Kirjallinen toiminta 1951-1955
   • "...ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen", 1951
   • Erämaan hedelmälliset puutarhat, 1954
   • Herra, opeta meitä rukoilemaan, 1952 ja Ortodoksinen rukouskirja, 1954
   • Miten uskomme, 1955
  • Kirkkomuusikko uusiutui
   • Kohti kansan yhteistä kirkkolaulua
   • Helsingin laulupäivät 4.- 6.12.1954
   • Kohti uutta kirkkolaulua lähentymällä vanhaa
  • Valamon vanhuksen löytyminen
   • Tito Colliander ortodoksisen patristiikan tulkkina
   • Skeemaigumeni Johannes, ohjaaja isien hengessä
 • Piispa Paavali
  • Apulaispiispan viran perustaminen ja yksimielinen viranhaltijan valinta
  • Piispan viran symbolinen tulkinta ja kanoniset epäselvyydet
  • Työ jatkuu
 • Pietarilaispakolaisesta piispaksi

Katso myös

(ko. ryhmään liittyminen edellyttää omalla nimellä reksiteröitymistö tuohon ryhmään ja yhteen kysymykseen vastaamista rekisteröitymisen yhteydessä).