Toiminnot

Postulantti

Kohteesta Ortodoksi.net

Postulantti on yleensä henkilö, joka aikoo munkiksi tai nunnaksi. Postulanttiaika on ennen noviisiaikaa, joka katsotaan jo enemmän päämäärään (siis mukkeuteen tai nunnaksi ryhtymiseen) tähtääväksi.

Alkukirkossa postulantti-nimitystä käytettiin myös kristinuskoon kastettavista, jotka siis harkitsivat kristityiksi tulemista.

Latinankielistä postulantti-termiä ei käytetä kovin yleisesti ortodoksisessa kirkossa, mutta roomalaiskatolisessa ja anglikaanisessa kirkoissa se on käytössä yleisesti. Sana tulee latinan postulare-verbistä, joka tarkoittaa kysymistä. Alun alkaen postulantti lienee ollut se, joka esitti pyynnön tai kysyi asiaa, siis eräänlainen kandidaatti.

Nykymaailmassa postulantti voisi olla suomalaisessa terminologiassa esimerkiksi sellainen luostariin menevä talkoolainen, joka miettii tosissaan luostarielämään osallistumista ja sitoutumista. Talkoolais- tai tutustumisaikana hän voi vielä täysin vapaasti ilman mitään selityksiä jättää luostarielämä ja siirtyä takaisin maailmaan. Mutta tutustumisaikana hän voi myös täysipainoisesti osallistua luostarielämään ja sen yhteisöelämään ja ilman sitoutumisia tutkiskella itsensä todellisia tarkoitusperiä ja aikeita uuden elämänmuodon valinnassa.

HAP