Toiminnot

Pyhä Iisak Niniveläinen - Kootut teokset

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Iisak Niniveläinen: Kootut teokset
Alkuteokset:
- P. Bedjan: Mar Isaacus Ninivita de perfectione religiosa
- S.Brock: Second part IV-XLI
Suomentaja: Munkki Serafim
ISBN 952-5495-03-5
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari
Julkaisuajankohta: 2005
Sivumäärä: 914 sivua
Koko: 235 mm x 180 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

---

Kustantajan esittelyteksti:

Pyhä Iisak Niniveläinen eli Iisak Syyrialainen on kaikkien aikojen syvällisimpiä hengenelämän tuntijoita. Hänen kirjoituksensa kuuluvat kristillisen mystiikan suurimpiin klassikoihin.

Pyhä Iisak edustaa erämaan isien viisautta, joka alkaa hiljaisuudesta ja kieltäymyksestä ja avautuu armovaikutusten kautta valoisaksi rakkaudeksi kaikkea luotua kohtaan. Tätä sisäisen maailman kirjoa Iisak valottaa syvällisesti monista näkökulmista ja erittelee sen sävyjä hienosyisesti.

Munkki Serafim on suomentanut tekstit suoraan alkukielestä syyriasta. Kyseessä on laajin yksittäinen Iisakin kirjoitusten kokoelma, mitä millään kielellä on koskaan julkaistu.

"Iisak puhuu taivaallisten olentojen kieltä" (Katolikos Johannes, 800-luku)

"Kuin Jumalan taivaasta lähettämä lahja." (Pyhä Paisi Velitäkovski)

"Iisakin kaivo on syvä." (Skeemaigumeni Johannes, Valamo)

"Abba Iisakin kirja on yhtä arvokas kuin kokonainen patristinen kirjasto." (Isä Paisios)

---

Sisällysluettelo

JOHDANTO IISAK NINIVELÄISEN ELÄMÄÄN JA AJATTELUUN

 • Iisak Niniveläisen elämä
 • Iisakin tekstihistoria ja vaikutus
  • Syyriankielinen kristikunta
  • Kreikkalainen traditio
  • Muut käännökset
  • Iisakin vaikutus Venäjällä
  • Syyrialaisen alkutekstin uusi tuleminen
  • Iisakin kadonneet kirjoitukset
  • Suomalainen käännös
  • Iisak ja Valamo
 • Iisakin ajattelu
  • Mejatteruta
  • "Jos olet puhdas, taivas on sisälläsi"
  • Taivaallinen kauneus ja maallinen peili
  • Maailmasta vapautuminen
  • Henki ja kirjain
  • Rukous
  • Theoria
  • Jumalan rakkaus ja maailman pelastus
  • Kristologia
  • Sakramentaalinen teksti, mystinen lukukokemus?

KÄÄNNÖS

 1. Kieltäytymisestä ja kilvoituselämästä
 2. Kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan
 3. Sielu saa ymmärtää Jumalan ja Hänen luomistöidensä viisauden saavutettuaan tyyneyden suhteessa maailmaan ja maallisiin huoliin. Silloin sielu voi tuntea oman luontonsa ja siihen kätkeytyvät aarteet
 4. Jumalan rakastamisesta, kieltäymyksestä ja levosta Jumalassa
 5. Maailmasta ja mieltä häiritsevistä asioista kaukana pysyttelemisestä
 6. Jumala sallii sielun altistua sattumille meidän hyödyksemme. Kilvoituksista.
 7. Jumalaan luottamisen lajeista. Kenen sopii luottaa Jumalaan? Luottava saa löytää asioita sisäisen kykynsä mukaan. Kuka taas luottaa taitamattomasti ja ilman harkintaa?
 8. Mikä auttaa ihmistä pääsemään sydämessään lähelle Jumalaa? Miksi tuo apu tulee salaisesti? Mikä tuo ihmisen lähelle nöyryyttä?
 9. Tarkoituksella ja vahingossa tehdyistä sekä tahdon heikkoudesta johtuvista synneistä
 10. Kirjoitusten sanat on sattuvasti puhuttu ikään kuin sairaille, jotta he eivät täysin katoaisi elävän Jumalan luota. Meidän ei kuitenkaan tulisi sen tähden omaksua suurempaa vapautta suhteessa syntiin
 11. Miten erakkoelämän kauneus säilytetään? Kuinka Jumala voi sitä kautta kirkastua?
 12. Jos Jumalan palvelija on jättänyt maailman ja lähtenyt etsimään Jumalaa ja totuutta, hänen ei ole hyvä luopua etsimisestä vain koska pelkää ettei löydä. Sillä hän jää ilman hehkuvaa poltetta, joka syntyy jumalallisten asioiden halajamisesta, ja kätketysti kirjatut salaisuudet jäävät häneltä tutkimatta. Etsimisen avulla mieli pääsee eroon pahassa harhailemisesta ja himokkaista muistikuvista.
 13. Erilaisista tiloista, jotka kohtaavat yksinäisyydessä Jumalan säätämyksen mukaan. Ensin surua ja sielullista tukahtumista, sitten yhtäkkiä riemua, iloa, lämmintä huumaa ja epätavallista voimaa. Ylistys Hänelle, joka on asettanut tiemme oikeudenmukaisesti! Aamen.
 14. Yksinäisyydessä kilvoittelevista. Mistä he voivat edes jossain määrin tiedostaa, kuinka pitkälle ovat päässeet palveluksessaan hiljaisuuskilvoituksen mittaamattomalla merellä? Voivatko he ollenkaan luottaa siihen, että heidän työnsä on alkanut kantaa hedelmää?
 15. Yksinäisen kilvoituksen kulusta ytimekkäästi ja ilman turhia sanoja: miten ja minkä avulla sen hyveet syntyvät toinen toisistaan?
 16. Kuinka hyödyllistä sielun onkaan olla yksinäisyydessä vapaana työstä! Tuleminen ja meneminen vahingoittavat aloittelevaa henkeä, joka on vasta hiljattain alkanut tarkata omaa olemustaan. Ruumiilliset työt eittämättä ajavat erakon vajavaisuuteen jumalallisten tekojen tekemisessä.
 17. Jumalan läheisyyteen vievistä poluista, jotka paljastuvat ihmiselle öisen valvomisen suloisissa kilvoituksissa. Ne, jotka harjoittavat valvomiskilvoitusta, saavat nauttia hunajaa koko elinaikansa.
 18. Vanhuksilta kuulemiani asioita. Kertomuksia pyhistä ihmisistä, heidän hurskaista sanoistaan ja ihmeellisistä kilvoituksistaan. Jumala varjelkoon meitä heidän rukoustensa tähden. Aamen.
 19. Ilmestysten erottelemisesta ja vaikutuksista, jotka kohtaavat pyhiä kuvallisessa hahmossa
 20. Erilaisista ihmishengen aineettomista voimista, jotka vaikuttavat ilmestysten ja hengellisten näkyjen aikana
 21. Hiljaisuudessa rukoiltaessa tulevista asioista
 22. Rukouksen moninaisista puolista. Ihmishengen vallan rajoista. Mihin asti sillä on valtaa liikuttaa tahdonalaisia tuntemuksiaan rukouksen eri muodoissa? Missä kulkee luonnon raja rukouksessa — raja, johon asti on mahdollista rukoilla? Kun se ylitetään, kyseessä ei ole enää rukous, vaikka siellä tapahtuvia asioita kutsutaankin rukouksen nimellä.
 23. Todellisen tiedon ilmenemisen vivahteista
 24. Anneista, joita veljelle suodaan hänen keljassaan
 25. Aineksia sielulle, joka etsii syvää theoriaa upottautuakseen siihen ja etääntyäkseen aineellisista ajatuksista, jotka nousevat asioiden muistoista
 26. Niitä vastaan jotka sanovat: "Jos Jumala on hyvä, miksi Hän on tehnyt sellaisia ja sellaisia asioita?"
 27. Kuinka monin eri tavoin ihmisluonto voi vastaanottaa näyn ruumiittomista olennoista?
 28. Vertauskuvallinen esitys sapatin ja sunnuntain mietiskelystä (theoria)
 29. Viisaan johdatuksen lajien kukoistavasta kirjosta johdatettavien kasvatukseksi
 30. Synnin voimasta ja myrkyllisestä toiminnasta. Miten se vahvistuu ja miten se kuoleutuu?
 31. On parempi raataa tietyissä taisteluissa kuin joutua lankeamisen vaaraan
 32. Sydämen varjelemisen tarkoituksesta. Ylevästä katselusta, joka tarkkailee aineetonta huonetta.
 33. Jumalallisen rakkauden toiminnasta
 34. Hyveiden luonnollisista lapsista
 35. Kysymyksiä ja vastauksia aidoista kilvoituksista ja kaikenlaisista hyveistä. Sangen hyödyllinen kirjoitus maailman yltään riisuneille, erämaan asukkaille, erakoille ja kaikille, jotka valitsevat kuoleman ja odottavat joka hetki vanhurskauden kruunua.
 36. Erilaisista tavoista, joilla Saatana taistelee maailman yläpuolella olevaa kaitaa tietä kulkevia vastaan.
 37. Kahdesta asiasta, joita olen oppinut harjoittamaan oikein tultuani tuntemaan arvostelukyvyn
 38. Hahmotelmia mielenliikkeiden eroista
 39. Hyödyllisiä neuvoja rakkaudesta
 40. Kilvoitusten luokkien selitys. Millainen työskentelyn voima kullakin niistä on?
 41. Kirje eräälle hiljaisuutta rakastavalle veljelle. Kuinka Saatana juonittelee saadakseen innokkaimmankin luopumaan yhtämittaisesta hiljaisuudestaan vetoamalla läheisten tai kunnioitettujen ihmisten rakastamiseen. On kuitenkin oikein, jos kaikki ovat yhtä arvottomia hänen silmissään verrattuna hiljaisuudessa löytyvään Jumalan tuntemiseen, kuten meitä ennen olleiden isien esimerkki osoittaa.
 42. Iisakin vastaus luonnolliselle ja hengelliselle veljelle, joka ikävöi häntä ja oli pyytänyt kirjeitse, että hän tulisi tapaamaan häntä asuttuun maailmaan
 43. Hyödyllisiä sanoja täynnä Hengen viisautta
 44. Kuinka monta astetta on tiedossa ja uskossa?
 45. Hyödyntäyteisiä sanoja
 46. Muita mietteitä
 47. Enkelimäisistä liikehdinnöistä jotka jumalallinen kaitselmus saa värähtelemään meissä sielun kehittymiseksi hengellisissä asioissa
 48. Erilaisista valon ja pimeyden tiloista, joita sielu vastaanottaa joka hetki. Harjoittumisesta, jota se saa niin oikealta kuin vasemmalta.
 49. Synkästä pimeydestä, joka kohtaa sisäisen tiedon kilvoituksessa eläviä yksinäisyydessä
 50. Lyhyitä kohtia, joihin sisältyy erilaisia ajatuksia. Mitä vahinkoa on typerästä kiihkoilusta Jumalan uskonnon varjolla? Mitä hyötyä on rauhallisuudesta? Sekä muita aiheita.
 51. Tiedon kolmesta asteesta ja niiden erilaisesta toiminnasta ja liikehdinnästä. Sielun uskosta ja siihen kätkettyjen salaisuuksien rikkaudesta. Kuinka erilaista tämän maailman tieto on uskon yksinkertaisuuteen nähden?
 52. Lyhyitä kohtia tiedon liikkeiden eri lajien tarkoituksista
 53. Rukouksen päämäärästä. Jatkuvassa muistamisessa välttämättä tarvittavista asioista, jotka erottelukykyisesti luettuina ja noudatettuina ovat varsin hyödyllisiä.
 54. Lisää varjoamisesta
 55. Miten salainen valvominen voidaan säilyttää sielussa? Mistä nukahtaminen ja kylmyys pääsevät mieleen sammuttamaan sielusta pyhän poltteen ja kuolettamaan jumalhehkun, joka on hengellisiin ja taivaallisiin asioihin suuntautuvaa kaipausta?
 56. Kauniita välähdyksiä ihmiselämästä
 57. Kuinka kärsivällisyys Jumalan rakkauden tähden tuo apua Jumalalta
 58. Niistä jotka elävät Jumalan läheisyydessä. He viettävät kaikki päivänsä tiedon täyttämässä elämässä
 59. Hyödyllinen puhe
 60. Ilman pakottavaa tarvetta meidän ei tule himoita tai pyytää minkäänlaista avointa merkkiä itseämme varten tai itsemme kautta
 61. Miksi Jumala sallii kiusauksia niille, jotka Häntä rakastavat?
 62. Ajatustensa liikkeistä ihminen saa tietää millä tasolla hän on
 63. Miksi ihmiset, jotka ovat ymmärrykseltään sielullisia, tutkiskelevat hengellisiä asioita ruumiin tiheyden mukaan? Kuinka mieli voi kohota ruumiin tiheyden yläpuolelle? Mikä on syynä siihen, että me emme pääse vapaaksi siitä? Milloin ja miten tajunta pysyy rukouksen aikana vapaana mielikuvista?
 64. Monista mieleen nivoutuvista muutoksista jotka puhdistuvat rukouksessa
 65. Hyviä kehotuksia, jotka opettavat tarkkaavaisuutta ja kilvoituselämän sääntöjä ja joiden avulla ihminen saavuttaa itselleen parhaan tason
 66. Kirje jonka Iisak lähetti ystävälleen ilmaistakseen jotain hiljaisuuden salaisuudesta. Kuinka on mahdollista, että monet perehtymättömyyttään ylenkatsovat tätä ihmeellistä työskentelyä? Useimmat heistä pitävät kiinni keljassa istumisesta vain tavan vuoksi, koska sellainen perinne vallitsee munkkien joukossa. Sekä kokoelma lyhyitä lauselmia, jotka ovat hyödyllisiä hiljaisuuden harjoittamisessa.
 67. Erilaisten aineettomien ilmiöiden valaisua esimerkkien avulla. Mitä käyttöä kullakin niistä on?
 68. Lyhyitä jaksoja
 69. Miten erottelukykyisen sopii elää hiljaisuudessa?
 70. Voimme ymmärtää kilvoituksemme asteen mielemme vaihteluista. Älkäämme luottako lapsenomaisesti pelkästään tekojemme monipuolisuuteen, vaan tuntekaamme sielumme aste viisaiden tavoin siitä ilosta, joka on päivittäin salaisesti aistittavissa. Tietämisen hienoimmasta tasosta.
 71. Armon vaikutuksista
 72. Todellisesta tiedosta. Kiusauksista. On hyvä tietää tarkasti, ettei ainoastaan heikkoja, vähäisiä ja harjaantumattomia kiusata, vaan myös niitä, jotka ovat päässeet jo tässä ajassa himottomuuden arvoisiksi ja saavuttaneet ajatuksen täydellisyyden ja lähestyneet kuolevaisuuteen nivoutuvaa suhteellista puhtautta ja päässeet himojen yläpuolelle siinä määrin kuin Jumala sallii tässä maailmassa, himonalaiseen lihaan nivoutuneessa elämässä. Heilläkin on taistelu ja himot ahdistavat heitä ruumiin takia. Heidän osakseen tulee tuon tuosta armon vetäytyminen, monissa tapauksissa ylpeyden vaaran takia. Monta kertaa he rikkovat mutta katumuksen kautta he parantavat sielunsa, ja armo ottaa heidät vastaan.
 73. Tämän jakson keskeinen merkitys. Sanottua valaisevia ymmärryksen säteitä
 74. Kysymys erilaisista hyveistä. Koko vaelluksen äärestä. Ihmisten rakastamisen suuruudesta. Hengellisestä päämäärästä, joka tekee kaikki pyhät täydellisiksi ja painaa heihin Jumalan kaltaisuuden. Tämä tapahtuu Jumalan ylenpalttisen rakkauden kautta, jota Hän vuodattaa ihmiskunnan päälle.
 75. Salaisista tiloista ja niissä olevista voimista ja vaikutuksista
 76. Lyhyitä opetuksia
 77. Elämäntäyteinen luku
 78. Maailmasta pakenemisen hyödystä. Isien viisaassa tutkiskelussa selvittämä menetelmä.
 79. Kuinka vaihtelua esiintyy salaisissa mielenliikkeissä ja sen myötä myös ulkoisessa kilvoituksessa
 80. Yövigiliasta ja sen monista erilaisista kilvoituksista. Kilvoitustemme päämäärän ei sovi olla määrän täyttäminen vaan meidän tulee vapaasti ja erottelukykyisesti olla niin kuin Jumalan lapset, jotka työskentelevät Isänsä kanssa vilpittömästä rakkaudesta. Missä mielessä valvomisen harjoittaminen on kaikkia muita kilvoituksia arvokkaampaa? Mitä se vaatii niiltä, jotka valitsevat tämän työn? Kuinka siinä tulisi edetä? Lahjoista joiden arvoisiksi Jumala lukee heidät. Taisteluista joita tämän maailman ruhtinas käy heitä vastaan.
 81. Vastaus veljen kysymykseen: "Miksi erakot kunnioittavat hiljaisuutta enemmän kuin armahtavaisuutta, jonka Herramme määritteli taivaallisen Isän suuruuden kaltaiseksi?" Puolustuspuhe tästä aiheesta sekä siitä, ettei sovi hyljeksiä kärsiviä ja sairaita, kun he ovat lähellä.
 82. Kuinka suuri on nöyryyden kunnia, kuinka korkea sen aste!
 83. Itsensä tarkkailemisesta. Velttojen ja välinpitämättömien välttelemisestä. Kuinka heidän lähellään velttous ja laiskuus alkavat hallita ihmistä niin, että hän täyttyy kaikenlaisilla himoilla. Nuorukaisten seuralta varjeltumisesta, jottei mieli saastuisi hillittömistä ajatuksista.
 84. Maailman kieltämisestä ja ihmisten seurasta kieltäytymisestä
 85. Aloittelijoiden säännöstä, heidän tilastaan ja muita noviiseille kuuluvia asioita
 86. Tarpeellinen ja erittäin hyödyllinen jokapäiväinen muistutus sille, joka on valinnut keljassaan istumisen ja yksinäisen itsensä tarkkaamisen
 87. Mar Iisakin muita opetuksia kunniallisen hiljaisuudessa työskentelymme selvennykseksi ja valaisemiseksi
 88. Keskusteluja salaisesta rukouksesta
 89. Elämän merkit ja ilmaukset sekä sielussa ilmenevät todelliset Jumalaan yhdistymiset
 90. Mistä hengellinen aistinta syntyy sielussa ja mihin saakka sen mitta voi kohota?
 91. Mitä erilaisia puolia käsittelemissämme asioissa on? Ne tulevat esiin hiljaisuudessa, kun joku pääsee omaan mieleensä. Millä tavoin ne aistitaan ja tunnistetaan ja mitä ne ovat?
 92. Jumalaan luottamisesta, joka syntyy totuuden tuntemisesta ja totuudenmukaisesta uskosta. Sielun kauniista innosta. Kun sielu suuntaa intonsa luonnon mukaisesti, mikään ruumiin luonnon mukainen liikehdintä ei voi pysyä ihmisen luona.
 93. Mietiskelyn järjestyksestä ja lajeista. Mikä on sen tärkein osa? Mielen kirkkaasta työskentelystä. Kuinka lähestyä Jumalan rakastamisen loisteliasta tasoa? Mitkä ovat tärkeimmän osan eri lajit?
 94. Ristin salaisuuden katselusta. Minkälaista voimaa se näkyvänä kantaa näkymättömästi? Entisaikojen pyhien kautta toteutuneen Jumalan kaitselmuksen suurista salaisuuksista ja sen huipentumasta Herrassamme Kristuksessa. Kaikkea vallitseva risti pitää sisällään tämän äären.
 95. Hengellisen näkemisen (theoria) luonteesta. Kuinka hyödyllisiä hiljaisuus ja yksinäisyys ovat suhteessa hengellisen tiedon päämäärään?
 96. Sisäisen ihmisen kasvattamisesta
 97. Kappaleita rukouksesta ja sen ulkonaisista muodoista
 98. Mitä on puhdas ja harhailematon rukous? Hienosyinen selvitys ja kirkas selitys
 99. Kysymyksiä sekalaista aiheista
 100. Mitä ovat ne luonnolliset ominaisuudet, joiden kautta tietämiskykyinen ihmisluonto vastaanottaa jumalallista tietoa? Minkälaisia asioita sen polulle muodostuu?
 101. Kilvoitusten tason ja ihmisen saavuttaman tiedon mitan mukaan mielessä väreilevän mietiskelyn hienosyistä tarkastelua
 102. Kuinka sielu hyötyy ja pääsee eteenpäin, kun kilvoitusten alkuperäinen kiihkeys on sammunut? Kuinka se voi aivan vähäisellä ruumiin vaivaamisella lähestyä vapauden olotilaa taivaallisen avun varassa? Millaista päämäärää kohti se silloin pyrkii kilvoituksellaan?
 103. Olotilojen vaihtumisesta. Kuinka yksi kilvoituksen laji vaihtuu toiseen jumalallisella tarkoituksella. Miten ja millä tavoin hengellisesti loisteliaat ihmiset muuttuvat siirtyessään yhdestä olotilasta toiseen, korkeampaan. Kuinka paljon tämä muuttaa heitä ja missä määrin he hyödyntävät sitä. Sekä muita aiheita.
 104. Pyhien työskentelyn salaisuudesta, joka näkyy luonnollisissa ilmiöissä
 105. Ruumiin kilvoituksista ei ole hyötyä ilman sisäistä työskentelyä, vaikka ihminen asettaisi tiensä toivon kokonaan niihin ja rajaisi ajatuksensa liikkeen työskentelyssään ja mietiskelyssään vain niihin
 106. Siitä, miten totuuden tunteminen pitää mielen levossa ja tyynen vakaana tuskallisia sattumuksia kohdattaessa, mikäli ihminen etsii tätä tietoa itsestään. Mielettömien ajatusten riepoteltavana sielu sen sijaan tulee entistäkin sekavammaksi niihin kuuluvan vastahangan tähden, ja tämä lisää hänen tuskansa tulta. Tieto puolestaan lohduttaa ihmistä niin, että hän saa levon, ja Jumala järjestää helposti ulospääsyn ahdistuksesta, kun ihminen vastaanottaa Häneltä sisäisen kilvoituksen.
 107. Jos kerran Jumala sallii ahdistavien koettelemusten kohdata meitä, niin mistä syystä rakastava Herra suostuu tähän? Miksi meille valmistetaan erilaisten vastustavien olosuhteiden muutoksien kautta ahdistuksia, joiden piinaamina joudumme kärsimään?
 108. Kysymys sisäisestä nöyryydestä
 109. Kehottava puolustuspuhe. Miksi nämä koettelemuksia ja nöyryyttä käsittelevät luvut on kirjoitettu tässä järjestyksessä?
 110. Suurista hyvyyksistä, joita syntyy kirjoituksien kanssa seurustelusta, salaisesta työskentelystä ja mietiskelystä sekä kirjoituksien tiiviistä tutkimisesta ja niiden opetuksen tarkoituksen etsimisestä. Niitä vastaan, jotka syyttävät tähän ihmeelliseen ja jumalalliseen työhön innokkaasti omistautuvia. Ylistys niille, jotka saavat kulkea tällaisessa mietiskelyssä ja näin hyödyllisessä työssä ne päivät, jotka heillä on tässä maailmassa
 111. Hiljaisuudessa olevista kirkkaista erityisistä teistä, jotka vievät Jumalan luokse
 112. Valaisua sanottuun sekä välttämättömiä varoituksia, jotka kuuluvat Jumalaa kohti kulkemisen aihepiiriin
 113. Pyhien väreiden aikaansaamasta muutoksesta ja peilityynestä vaelluksesta. Herramme laupeus lahjoittaa ne meille rukouksen aikana.
 114. Hyvistä ja pahoista muutoksista joita läpikäymme, kun näkökulmamme kirjoituksiin muuttuu
 115. Lohdutuksista joita Jumalan armosta annetaan niille, jotka pysyvät hiljaisuudessa Jumalan tähden
 116. Mielen ylhäisestä työskentelystä, joka on kaiken ruumiillisilla aisteilla suoritettavan kilvoituksen ääri. Sen kautta ihminen saa yhdistyä Jumalaan koko ajan täydellisemmin
 117. Toisista tietoon liittyvistä aiheista. Mikä aiheuttaa ajatuksen ja päämäärän erilaiset muutokset ja sekoittumisen puheen edetessä?
 118. Minkälaisia nöyryyden ilmauksia ihminen tuntee sielussaan? Kiusauksissa kiittämisestä. Kuinka on mahdollista kestää ne valittamatta?
 119. Salaperäisestä huumaavasta katselusta (theoria), joka valtasi autuaan mar Iisakin hänen mietiskellessään uuden maailman suuruutta, jumalallista luontoa ja tulevaa järjestystä. Yhteenvedonomainen esitys uuden elämän olotilaa koskevasta näköalasta, joka sai hänet valtaansa.
 120. Helvettiä koskeva näköala (theoria) — siinä määrin kuin ihmisluonnolle voi suoda armoa muodostaa näkemyksiä tällaisista salaisuuksista
 121. Hengellisestä näkemisestä (theoria). Luku, jonka avulla jumalallisten salaisuuksien näkemistä koskevat asiat vahvistuvat ja tarkentuvat sen kätketyn mystisen voiman kautta, joka on sulautunut Herramme Kristuksen nimeen. Elämän tiedon lähde virtaa Hänestä kaikille järjellisille olennoille. Jumalallisen luonnon kestävyys, sopusointu ja rakkaus luomakunnan alussa ja lopussa
 122. Rohkaisua ja aiheeseen oleellisesti kuuluvia kehotuksia
 • Iisakin homilioiden numerointi
 • Raamatunkohdat
 • Sanasto
 • Kirjallisuus