Toiminnot

Pyhän kasteen mysteerio

Kohteesta Ortodoksi.net


Kynttiläin tultua sytytetyksi pappi puettuna valkoiseen pukuun (feloni, hihat, epitrakiili) suitsuttaa kasteastian ympäri ja luovutettuaan pois suitsuttimen tekee rukouskumarruksen.

Diakoni:

Siunaa, isä.

Pappi:

Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Amen.

Diakoni:

Rukoilkaamme rauhassa Herraa.
Rukoilkaamme Herraa pyhittämään tämä vesi Pyhän Hengen voiman, vaikutuksen ja alas tulemisen kautta.
Rukoilkaamme Herraa lähettämään siihen lunastuksen armo ja Jordanin siunaus.
Rukoilkaamme Herraa, että tähän veteen vaikuttaisi kaikkea olevaista ylemmän Kolminaisuuden puhdistava voima.
Rukoilkaamme Herraa valaisemaan meidät Pyhän Hengen laskeutumisen kautta tiedon ja hurskauden valkeudella.
Rukoilkaamme Herraa tekemään tämä vesi näkyväisten ja näkymättömien vihollisten kaikkia juonia torjuvaksi.
Rukoilkaamme Herraa tekemään tässä vedessä kastettava kelvolliseksi katoamattomaan valtakuntaan.
Rukoilkaamme Herraa tässä pyhää kastetta lähestyvän ja hänen pelastuksen puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tekemään hänet valkeuden pojaksi (tyttäreksi) ja iankaikkisten hyvyyksien perilliseksi.
Rukoilkaamme Herraa liittämään hänet Kristuksen, meidän Jumalamme kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen.
Rukoilkaamme Herraa varjelemaan hänen kastepukunsa ja Hengen panttinsa puhtaana ja tahrattomana Kristuksen, meidän Jumalamme peljättävään päivään.
Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi tulisi hänelle uudestisyntymisen pesoksi, syntien päästöksi ja katoamattomuuden vaatteeksi.
Rukoilkaamme, että Herra Jumala kuulisi meidän rukousäänemme.
Rukoilkaamme herraa päästämään hänet ja myös meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun armollasi.
Muisteltuamme kaikki pyhää, puhdasta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Ja diakonin lukiessa ekteniaa pappi lausuu itsekseen, salaisesti, tämän rukouksen:

Laupias ja armahtava Jumala, joka tutkit sydämen ja sisimmän ja joka yksin tunnet ihmisen salaisuudet, sillä ei ole mitään Sinulle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljasta Sinun silmillesi, Sinä, joka minutkin tunnet, älä ylenkatso minua äläkä käännä kasvojasi minusta, vaan unohda lankeemukseni tällä hetkellä, Sinä, joka suljet silmäsi ihmisten synneiltä, jotta he katuisivat. Puhdista ruumiini saastasta ja sieluni tahraisuudesta ja pyhitä minut kokonaan täydellisellä näkymättömällä voimallasi ja hengellisellä oikealla kädelläsi, etten minä julistaessani toisille vapautta ja jakaessani sitä Sinun sanomattoman ihmisrakkautesi herättämässä uskossa, itse joutuisi synnin orjana hyljätyksi. Valtias, ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, älä salli minun kääntyä nöyryytettynä ja lyötynä pois, vaan lähetä minulle voima korkeudesta ja vahvista minut tämän suuren taivaallisen salaisuuden toimittamiseen. Anna Kristuksen muoto tähän minun, arvottoman, kautta uudesti syntyvään. Rakenna hänet apostoliesi ja profeettaisi perustukselle äläkä anna hänen sortua, vaan liitä hänet totuuden istutuksena pyhään, katoliseen ja apostoliseen Kirkkoosi äläkä heitä häntä siitä pois, että hänenkin kauttansa hänen edistyessään hurskaudessa tulisi ylistetyksi Sinun kaikki pyhä nimesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Ektenian päätyttyä pappi lukee ääneen seuraavan rukouksen:

Suuri olet Sinä, Herra, ja ihmeelliset ovat tekosi, eikä yksikään sana ole ihmeittesi ylistämiseen riittävä. (3).
Sillä Sinä tahdollasi saatat kaiken olemattomuudesta olemiseen ja voimallasi ylläpidät luomakuntaa ja kaitselmuksellasi hallitset maailmaa. Sinä olet neljästä aineksesta pannut kokoon luomakunnan ja neljällä vuodenajalla olet vuoden kierron kruunannut. Sinun edessäsi vapisevat kaikki hengen voimat, Sinulle ylistystä veisaa aurinko, Sinua ylistää kuu, Sinua rukoilevat tähdet, Sinua tottelee valkeus, Sinun edessäsi syvyydet kauhistuvat, Sinua palvelevat vesilähteet, Sinä levitit taivaan niin kuin teltan, Sinä kiinnitit maan vetten päälle, Sinä rajoitit meren hiekalla, Sinä vuodatit ilman hengitettäväksi.
Enkelien voimat suorittavat Sinulle palvelusta, arkkienkelien kuorot Sinua kumartavat. Monisilmäkerubit ja kuusisiipiserafit lentäen ympärilläsi peittävät itsensä lähestymättömän kunniasi pelvossa. Sillä Sinä, Jumala, joka olet kuvaamaton, aluton ja sanoin selittämätön, tulit maan päälle, ottaen orjan muodon, ja tulit ihmisten kaltaiseksi. Sillä et Sinä, Valtias, armosi laupeuden tähden kärsinyt nähdä ihmissukua kiusaajan hirmuvallan alaisena, vaan tulit ja pelastit meidät. Tunnustamme armon, julistamme laupeuden, emmekä salaa hyviä tekojasi. Sinä vapautit sukukuntamme ja syntymälläsi pyhitit Neitsyeen äitiyden ja koko luomakunta veisasi kiitosta Sinulle ilmestymisesi johdosta. Sillä Sinä, meidän Jumalamme, ilmestyit maan päälle ja asuit ihmisten keskellä. Sinä pyhitit myös Jordanin virrat lähettäen niihin taivaasta kaikki pyhän Henkesi ja murskasit vesissä piilevien lohikäärmeitten päät.
Sinä itse, ihmisiä rakastava Kuningas, ole nytkin läsnä Pyhän Henkesi laskeutumisen kautta ja pyhitä tämä vesi (3).
Anna siihen lunastuksen armo ja Jordanin siunaus. Tee se kuolemattomuuden lähteeksi, pyhityksen lahjaksi, anteeksiannon armovälineeksi, taudeilta suojaavaksi, pahojen henkien turmioksi, vihollisvoimien lähestymättömäksi, enkelien väkevyydellä täytetyksi. Paetkoon siitä kaikki, jotka luotuasi väijyvät, sillä, oi Herra, olen avuksi huutanut Sinun ihmeellistä, suuresti kunnioitettua ja vastustajille peljättävää nimeäsi.

Sitten pappi tekee veteen kolmesti ristinmerkin samalla siihen puhaltaen ja lausuu:

Musertukoot kalliin ristisi merkin alle kaikki vastustavat voimat (3).
Me rukoilemme Sinua, Herra, karkota pois kaikki ilmassa olevat, näkymättömät henkivoimat. Älköön tähän veteen kätkeytykö pimeyden henki älköönkä siihen laskeutuko kastettavan mukana paha henki, joka pimentää ajatukset ja hämmentää ymmärryksen. Mutta Sinä, kaiken Valtias, tee tämä vesi lunastuksen vedeksi, pyhityksen vedeksi, ruumiin ja hengen puhdistukseksi, kahleiden keventämiseksi, lankeemusten anteeksi antamiseksi, sielujen valistukseksi, uudestisyntymisen pesoksi, hengen uudistukseksi, lapseksioton armoksi, kuolemattomuuden puvuksi, elämän lähteeksi. Sillä Sinä, Herra, olet sanonut: Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne sieluistanne. Sinä olet lahjoittanut meille ylhäältä tulevan uudestisyntymisen veden ja hengen kautta.
Herra, ilmesty nyt ja suo tässä kastettavan muuttua niin, että hän panisi pois vanhan ihmisen, joka tuhoaa itsensä petollisia himoja seuraten, ja pukeutuisi uuteen, Luojansa kuvan mukaan uudistuneeseen ihmiseen ja kasteen kautta kuolemasi kaltaisuuteen yhteen kasvaneena tulisi osalliseksi myös ylösnousemuksestasi ja varjeltuaan Pyhän Hengen lahjan ja talletettavaksi saadun armon hänessä enennyttyä ottaisi vastaan ylhäisen kutsumuksen palkinnon ja niin hänet luettaisiin elämän kirjaan otettujen esikoisten joukkoon Sinussa, meidän Jumalassamme ja Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä Sinulle on tuleva kaikkinainen ylistys, valta, kunnia ja palvelus, niin kuin myös iankaikkiselle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Pappi:

Rauha olkoon teille kaikille.

Diakoni:

Kumartukaamme Herran edessä.

Pappi puhaltaa kolmesti diakonin kädessään pitämään öljyastiaan ja siunaa öljyn samoin kolmesti:

Diakoni:

Rukoilkaamme Herraa.

Pappi:

Valtias Herra isäimme Jumala, joka lähetit Nooan arkissa oleville kyyhkysen, jolla oli suussaan öljypuun lehti sovinnon merkkinä ja siten teit vedenpaisumuksesta pelastuksen ja armon mysteeriolle esikuvan, Sinä olet myös antanut öljypuun hedelmän pyhien mysteerioittesi toimittamiseksi ja siten olet täyttänyt laissa elävät Pyhällä Hengellä niin kuin myös johdat armossa olevat täydellisyyteen. Sinä itse siunaa tämäkin öljy Pyhän Henkesi voiman, vaikutuksen ja alas tulemisen kautta, niin että siitä tulee katoamattomuuden voide, vanhurskauden ase, sielun ja ruumiin uudistus, kaiken pahan hengen vaikutuksen torjuja, kaiken pahan poistaja niille, jotka sillä uskossa olevina voidellaan tai jotka tulevat siitä osallisiksi Sinun ja ainosyntyisen Poikasi ja kaikki pyhän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kunniaksi, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat:

Amen.

Diakoni:

Ottakaamme vaari.

Pappi ottaa öljyn, vuodattaa sitä kasteastiaan – kolimvitraan – ristin muotoon kolmesti laulaen kullakin kerralla

”Halleluja”.

Pappi:

Kiitetty on Jumala, joka valistaa ja pyhittää jokaisen maailmaan tulevan ihmisen, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat:

Amen.

Pappi ottaa öljyä ja tekee ristinmerkin, ensin kastettavan otsaan, ja lausuu:

Voidellaan Jumalan palvelija (nimi) riemun öljyllä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Rintaa ja selkää voideltaessa:

sielun ja ruumiin parannukseksi;

korvia voideltaessa:

uskon kuulemiseksi;

käsiä voideltaessa:

Sinun kätesi ovat minut tehneet ja valmistaneet;

jalkoja voidellessa:

askeleittesi etenemiseksi.

Koko ruumiin tultua voidelluksi pappi suorittaa kasteen pitäen kastettavaa suorana, kasvot itään päin, ja sanoo:

Kastetaan Jumalan palvelija (nimi) Isän, amen, ja Pojan, amen, ja Pyhän Hengen nimeen, amen.

Pappi samalla kolmesti upottaa kastettavan veteen ja nostaa hänet siitä ylös. Sitten hän pesee kätensä ja veisataan psalmi 32:

Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä! Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; Minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee.” Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

Tämän jälkeen pappi pukien kastetun lausuu:

Puetaan Jumalan palvelija (nimi) vanhurskauden vaatteeseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Tropari, 8. säv.:

Anna minulle säteilevä vaate, | Sinä joka verhoudut valoon niin kuin viittaan, | ylen armollinen Kristus, meidän Jumalamme.