Toiminnot

Pyhien isien sunnuntain epistola

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhien isien sunnuntai ennen joulua - epistola

Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä heprealaisille (Hepr. 11: 9-10, 17–23, 32-40)

Veljet ja sisaret, koska Abraham uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa,
ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen.
Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.
Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle.
Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi."
Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä.
Uskon tähden, tulevaisuus mielessään, antoi Iisak siunauksensa Jaakobille ja Esaulle.
Uskon tähden siunasi kuoleva Jaakob Joosefin kummankin pojan ja rukoili sauvaansa vasten kumartuneena.
Uskon tähden puhui Joosef loppunsa lähetessä siitä, että Israelin kansa kerran lähtee Egyptistä, ja määräsi, mitä hänen luilleen oli tehtävä.
Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikaansa piilossa kolme kuukautta.
Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä.
Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista.
Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen.
He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekaniskut.
He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot.
Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä.
He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen.
Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden.
Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden.
He joutuivat kuljeksimaan lampaan- ja vuohennahat vaatteinaan, he kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin.
He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa.
Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet.
Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä.