Toiminnot

Raamatun historia (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Arkkimandriitta Benedikt (Knjazev): Raamatun historia
Alkuperäisteos: Архимандрит Венедикт (Киязев): Библейская история
Suomennos venäjästä: Heini Aronen
ISBN 978-5-91041-077-4
Julkaisija ja kustantaja: Igumenia Taisian muistoyhdistys
Julkaisupäivämäärä: 2014
Sivumäärä: 752 sivua
Koko: 205 x 140 mm
Sidos: liimasidottu / pehmeäkantinen

Tässä alunperin venäjäksi kirjoitetussa ja venäläisen ortodoksisen yhdistyksen kustantamassa ja useille eri kielille (myös suomeksi) käännättämässä kirjassa annetaan yleiskuva Raamatun historiasta mukaan lukien Vanhan ja Uuden testamentin kirjat. Kirjassa esitellään Jeesuksen Kristuksen maailmaan tulemista edeltävän ajan historia, tapahtumat Kristuksen syntymästä Hänen yhteisöllisen työnsä aikaan ja Hänen maanpäällisen elämänsä viimeisiin päiviin, joita tarkastellaan kronologisessa järjestyksessä.

Raamatun historian pohjana ovat pappismunkki Aleksandrin (Faut) muistiinpanot arkkimandriitta Benediktin (Knjazev) Moskovan hengellisessä seminaarissa pitämistä luennoista.

Luentomaisuuden vuoksi kirja on hieman hajanainen, täynnä lyhyitä kertomuksia, mutta ilmeisesti nykyihmisille melko helpostikin luettavissa olevassa muodossa. Tosin samalla tuo hajanaisuus omalla tavalla haittaakin, sillä kokonaiskuva jää puutteelliseksi. Suomennos on ammattilaisen tekemä ja siinä ei ole suurtakaan moittimista.

Kirjan kannessa taiteilija F. J. Aleksejevin maalaus Troitse-Sergijevin luostarista 1600-luvulta.

Kirja on tekijöitten mukaan tarkoitettu seminaarien ja hengellisten oppilaitosten oppilaille ja kaikille ortodoksikristityille.

Sisällysluettelo

 • TEKIJÄSTÄ

ESIPUHE

 • RAAMATUN HISTORIAN YHTENÄISYYDESTÄ JA JATKUVUUDESTA

JOHDANTO

  • Raamatun merkitys ja suuruus
  • Raamattu uskonopin lähteenä
  • Pyhät kirjoitukset tutkimuskohteena
  • Pyhien kirjoitusten salattu merkitys
  • Maailman ja ihmisen jumalallinen alkuperä

OSA I. VANHAN TESTAMENTIN HISTORIA

 • MAAILMAN LUOMINEN JA IHMISEN SYNTIINLANKEEMUS
  • Maailman luominen
  • Ihmisen luominen ja syntiinlankeemus
  • Ensimmäinen perhe. Kain ja Abel
  • Vedenpaisumus
  • Babylonin tornin rakentaminen
 • PATRIARKAALINEN AIKA
  • Abrahamin valinta
  • Ismailin syntymä. Iisakin syntymä
  • Joosefin tarina
  • Jaakob siunaa poikansa
 • MOOSEKSEN KUTSUMINEN JA LIITON SOLMIMINEN JUMALAN KANSSA
  • Mooseksen syntymä ja varttuminen
  • Siinain laki
  • Pyhäkköteltan esikuvallinen merkitys
  • Vanhatestamentillinen pappeus
  • Pyhän maan valloitus
 • TUOMARIEN AIKA
  • Tuomarien aikakausi
  • Gideon — "urhea soturi"
  • Jefta, aikansa lapsi
  • Simsonin tavattomat voimat
  • Ylipappi ja tuomari Eeli
  • Samuel — "profeettojen joukon" ja kuninkaanvallan perustaja
 • KUNINKAIDEN AIKA
  • Kuninkaiden aikakausi
  • Daavidin valtakausi
  • Salomon hallintokauden alku
  • Jerusalemin temppelin rakentaminen
  • Israelin valtion hajaannuksen aika
  • Israelin kuningaskunta
  • Juutalaisten kuningaskunta
 • ENSIMMÄISET PROFEETAT
  • Profeettojen toiminta
  • Elia — "profeettain pylväs"
  • Profeetta Elisan ihmeet
  • Profeetta Joona saarnaa parannusta
  • Aamos — ensimmäinen kirjoittava profeetta
  • Hoosean paljastavat profetiat
  • Profeetta Jesaja – Vanhan testamentin evankelista
  • Jeremia – Jumalan tuomion ja Juudan kuningaskunnan tuhon sanansaattaja
  • Obadja Jumalan valtakunnan profeettana
  • Helluntain profeetta Joel
  • Profeetta Miika Samarian ja Jerusalemin kohtaloista
  • Profeetta Nahum juutalaisten pelastuksesta ja Niniven tuhosta
  • Profeetta Habakuk uskon pelastavaisuudesta
  • Profeetta Sefanja rangaistuksesta ja Herran päivän ilosta
 • BABYLONIAN PAKKOSIIRTOLAISUUDEN AIKA
  • Babylonian pakkosiirtolaisuus
  • Hesekiel ja hänen symboliset profetiansa
  • Profeetta Daniel ja hänen unien tulkintansa
  • Profeetta Haggai ja hänen kehotuksensa Jerusalemin temppelin jälleenrakentamiseen
  • Profeetta Baruk: kehotus katumukseen ja lohduttava lupaus
  • Babylonin tuho. Meedialais-persialaisen valtakunnan synty
 • AIKA JUUTALAISTEN BABYLONIAN PAKKOSIIRTOLAISUUDESTA PALAAMISESTA KRISTUKSEN SYNTYMÄÄN
  • Juutalaisten palaaminen Babylonian pakkosiirtolaisuudesta
  • Esran ja Nehemian toiminta Jerusalemin jälleenrakentamisessa
  • Profeetta Sakarjan symboliset näyt
  • Malakia - "Profeettojen sinetti"
  • Persian kuningaskunnan loppu. Kreikkalaisvalta
  • Syyrian kuningaskunta
  • Juuda Makkabilaisten aikaan
  • Roomalaisvalta
  • Juutalaisten uskonnollis-moraalinen tila ennen Kristuksen tulemista

OSA II. UUDEN TESTAMENTIN HISTORIA

 • JOHDANTO
  • Uuden testamentin kirjojen käsite
  • Uuden testamentin tekstin historia
  • Uuden testamentin kirjojen säilyminen
  • Tärkeimmät Uuden testamentin käsikirjoitukset
  • Painetut editiot
  • Vanhat käännökset
  • Nykyiset käännökset
  • Uuden testamentin kirjojen aitous
  • Synoptinen ongelma
  • Evankeliumi Matteuksen mukaan
  • Evankeliumi Markuksen mukaan
  • Evankeliumi Luukkaan mukaan
  • Evankeliumi Johanneksen mukaan
  • Jumala-Sanan ainainen olemassaolo (Joh. 1:1-18)
  • Jeesuksen Kristuksen sukuluettelo (Matt. 1.1-17, Luuk. 3:23-38)
  • Kristuksen syntymän aika
 • I. JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTYMÄÄN LIITTYNEET TAPAHTUMAT JA HÄNEN ELÄMÄNSÄ ENNEN KUIN HÄN ALOITTI TYÖNSÄ
  • 1.1. Hurskaat Sakarias ja Elisabet. Ylienkelin ilmoitus lapsen syntymästä (Luuk 1:5-20)
  • 1.2. Joakimin ja Annan saama ilosanoma Kaikkeinpyhimmän Jumalansynnyttäjän syntymästä (perimätietoa Luukkaan mukaan)
  • 1.3. Temppeliin vieminen kolmevuotiaana. Avioliitto
  • 1.4. Ylienkeli Gabrielin ilmestyminen Marialle (Luuk. 1:27-38)
  • 1.5. Marian vierailu Elisabetin luona (3 kuukautta) (Luulk 1:39-56)
  • 1.6. Johannes Edelläkävijän syntymä (Sakariaan Johannesta koskeva profetia) (Luuk 1:57-69)
  • 1.7. Jumalan lihaksitulemisen mysteerion ilmoittaminen Joosefille (Matt.1:20-23)
  • 1.8. Kristuksen syntymä (Luule 2:6-7)
  • 1.9. Betlehemiläisten paimenten vierailu seimen luona (Luuk.2:8-17)
  • 1.10. Ympärileikkaus kahdeksantena päivänä (Luuk 2:21)
  • 1.11. Herran temppeliintuomisen juhla Jerusalemin temppelissä. Profeetalliset sanat Jeesus-lapselle ja Jumalanäidille (Luuk 2:27-35)
  • 1.12. Jumalaa etsivän naisprofeetta Hannan ylistys (Luule. 2:36-38)
  • 1.13. Tietäjien saapuminen Jerusalemiin Herodeksen luo. Tietäjien palvonta ja lahjat (suitsuketta, mirhaa, kultaa). Ilmestys unessa - tietäjät palaavat eri teitä omalle maalleen (Matt. 2:1-12)
  • 1.14. Pyhän Perheen pako Egyptiin (Matt. 2:13-15)
  • 1.15. Poikalasten surmaaminen Betlehemissä (14 000). Herodeksen kuolema. Joosefille ilmoitetaan unessa kotiinpaluusta (Matt. 2:16,19-20)
  • 1.16. Palaaminen Galilean Nasaretiin (tapahtumat Galileassa ennen kuin Herra aloitti työnsä) (Matt. 2:19-23)
  • 1.17. Jeesuksen käynti 12-vuotiaana Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla (keskustelu opettajien kanssa) (Luuk. 2:42-51)
  • 1.18. Johannes Edelläkävijän kilvoitukset. Hänen saarnansa (Matt. 3:1-12, Mark 1:1-8, Luuk 3:1-18, Joh. 1:6-28)
  • 1.19. Herran kaste Jordanissa (Pyhän Kolminaisuuden mysteerion paljastaminen) (Matt. 3:13-17, Mark 1:9-11, Luuk 3.21-22, Joh. 1:29-34)
  • 1.20. Neljänkymmenen päivän paasto erämaassa (Matt. 4:1-2, Mark 1:12-13, Luuk 4:1-2)
  • 1.21. Paholaisen kolme kiusausta. Vapahtajan opetustyön alku (Matt. 4:1-11,23; Mark 1:13; Luuk. 4:1-13)
  • 1.22. Suuren neuvoston lähetystö Johannes Edelläkävijän luokse (Joh. 1:19-27)
  • 1.23. Herran ensimmäiset opetuslapset Galileassa (Matt. 4:18-22; Mark 1:16-20; Luuk 5:1-11; Joh. 1:35-44)
  • 1.24. Jeesuksen Kristuksen keskustelu Natanaelin kanssa (Joh. 1:45-51)
  • 1.25. Ensimmäinen ihmeteko häissä Galilean Kaanassa (Joh. 2:1-11)
  • 1.26. Matka Jerusalemiin (Joh. 2:13)
  • 1.27. Kauppiaiden karkotus temppelistä (Joh. 2:14-23)
  • 1.28. Yöllinen keskustelu Nikodemuksen, neuvoston jäsenen kanssa (Joh. 3:1-21)
  • 1.29. Jeesus ja opetuslapset Juudeassa. Johanneksen saarna Ainonissa Salimin lähellä (Luuk 3:2; Joh. 3:22-36)
  • 1.30. Johannes Kastaja joutuu vankilaan (Matt. 14:1-3; Mark 6:17; Luuk. 3:20; Joh. 3:24)
  • 1.31. Profeetta ei saa arvostusta kotimaassaan ja lähtee Galileaan (Sebulonin ja Naftalin maille) (Matt. 4:13; Joh. 4:2)
  • 1.32. Kristuksen matka Samarian kautta Galileaan. Keskustelu samarialaisen naisen kanssa (Joh. 4:4-42)
  • 1.33. Kuninkaan virkamiehen pojan parantaminen (Galilean Kaanaassa) (Joh. 4:46-54)
  • 1.34. Jeesus alkaa saarnata evankeliumia (Kapernaumissa) (Matt. 4:13-16; Mark 1:21-22; Luuk 4:31-32)
  • 1.35. Pietarin, Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen kutsuminen apostoleiksi (Matt. 4:18; Mark 1:16; Luuk. 5:1-11)
  • 1.36. Simonin anopin parantaminen (Matt. 8:14-17)
  • 1.37. Riivatun miehen parantaminen Kapernaumissa (Mark 1:23-27; Luuk 4:33-36)
  • 1.38. Katon kautta tuodun halvaantuneen parantaminen (Matt. 9:2-8, Luuk 5:18-26)
  • 1.39. Useiden sairaiden parantaminen (Matt. 8; Mark 1; Luuk 4)
  • 1.40. Saarna ja kalastaminen Simonin veneestä (Luuk 5:2-10)
  • 1.41. Evankeliumin julistaminen Galileassa (Nasaretissa). Jesajan kirjan lukeminen (Matt. 4:23-25; Mark 1:35-39; Luuk 4:16-30, 42-42)
  • 1.42. Spitaalisen parantaminen (Luuk. 5:12-14)
  • 1.43. Keskustelu fariseusten ja lainopettajien kanssa (Luuk 5:30-39)
  • 1.44. Matteuksen (Leevin) kutsuminen (Luuk 5:27-29; Matt. 9:9)
  • 1.45. Vastaus Johannes Edelläkävijän opetuslapsille (Matt. 9:15-17; Mark 2:19-22)
 • II. HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN TOIMINNAN TOINEN VUOSI
  • 2.1. Jeesuksen saapuminen juutalaiseen juhlaan. Sairaan miehen parantaminen Betesdan altaalla Jerusalemissa (Joh. 5:1-16)
  • 2.2. Jeesus Kristus paljastaa olevansa Isän vertainen (Joh. 5:17)
  • 2.3. Tähkäpäiden katkominen ja riita sapatista (Matt. 12:1-8; Mark 2:23-28; Luuk. 6:1-5)
  • 2.4. Surkastuneen käden parantaminen (Matt. 12:9-13; Mark 3:1-5, Luuk. 6:6-10)
  • 2.5. Fariseusten kiukku ja kansan pyrkiminen Jeesuksen luo (Matt. 12:14-21; Mark 3:6-12, Luuk. 6:11)
  • 2.6. Kandentoista apostolin valitseminen (Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-20, Luuk 6:13-19)
  • 2.7. Vuorisaarnan yleispiirteet (Matt. 5:1-2,17-48; Luuk. 6:17-49)
  • 2.8. Autuuden lauseet (Matt. 5:1-11)
  • 2.9. Kapemaumilaisen sadanpäällikön palvelijan parantaminen (Matt. 8:5-13; Luuk. 7:1-10)
  • 2.10. Jeesus herättää lesken pojan Nainissa (Luuk. 7:11-17)
  • 2.11. Jeesus todistaa itsestään ja Johannes Kastajasta Johanneksen opetuslasten edessä (Matt 11:1-19; Luuk 7:18-35)
  • 2.12. Fariseukset soimaavat Kristusta eivätkä usko Häneen (Mark 3:22-30; Matt. 23:1-39; Mark 7:1-24; Luuli 7:30-36)
  • 2.13. Kutsu työn ja kuormien uuvuttamille (Matt. 11:28)
  • 2.14. Syntinen nainen saa anteeksiannon fariseus Simonin talossa (Luuk. 7:36-50)
  • 2.15. Pyhän Hengen herjaamisen paljastuminen (Matt. 12:24-37; Mark 3:20-30; Luuk 11:15-26)
  • 2.16. Jeesus opettaa vertauksin Jumalan valtakunnasta järven rannalla (Matt. 13.1-58; Mark. 4:1-34; Luuk. 8:4-18,13,18-21)
   • 2.16.1. Vertauksen käsite
   • 2.16.2. Jumalan valtakunnan käsite (Matt. 13:1-52)
   • 2.16.3. Kylväjävertaus (Matt.13.3-8; Luuk. 8:4-15)
   • 2.16.4. Vertaus vehnästä ja rikkaviljasta (13:24-30)
   • 2.16.5. Sinapinsiemenvertaus (Matt. 13:31-32; Luuk 13:19)
   • 2.16.6. Vertaus itsestään kasvavasta viljasta (Mark 4:26-29)
   • 2.16.7. Hapatevertaus (Matt 13:33; Luuk.13:21)
   • 2.16.8. Vertaus peltoon kätketystä aarteesta (Matt. 13: 44)
   • 2.16.9. Vertaus kalliista helmestä (Matt. 13:45-46)
   • 2.16.10. Nuottavertaus (Matt. 13:47-50)
  • 2.17. Jeesuksen seuraamisesta Matt. 8:18-22; Luuk 9:57-62)
  • 2.18. Myrskyn tyynnyttäminen matkalla Gennesaretinjärven poikki Gadaran alueelle (Matt. 8:23-27; Mark 4:35-41; Luuk 8:22-25)
  • 2.19. Gadaralaisen henkien vaivaaman miehen parantaminen (Matt. 8:28-34)
  • 2.20. Verenvuodosta kärsivän naisen parantaminen ja Jairoksen tyttären herättäminen kuolleista (Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43; Luuk 8:40-56)
  • 2.21. Kahden sokean parantaminen (Matt. 20:29-34)
  • 2.22. Henkien vaivaaman sokean ja kuuromykän parantaminen (Matt. 9:32-34; Mark 7:31-37)
  • 2.23. Toinen käynti Nasaretissa (Matt. 13: 53-58; Mark 6:1-6)
  • 2.24. Herra lähettää kaksitoista apostolia saarnaamaan (Luuk 9:1-6; Mark 6:7-13; Matt. 9:36-38,10,1-42)
  • 2.25. Johannes Kastajan mestaus (Matt. 14:1-12; Mark 6:14-30)
  • 2.26. Kahdentoista apostolin paluu saarnaamasta (Mark 6:30; Luuk. 9:10)
  • 2.27. Jeesus ruokkii viisituhatta miestä leivillä (Joh. 6:1-14; Mark 6:30-45; Matt. 14:13-22; Luuk 9:10-17)
  • 2.28. Kävely aaltojen päällä Kapernaumin, Jeesuksen asuin¬paikan edustalla (Matt. 14:22-36; Mark 6:45-56; Joh. 6:15-21)
  • 2.29. Keskustelu elämän leivästä (Joh. 6:32-59)
 • III. KOLMANNEN (TOISEKSI VIIMEISEN) PÄÄSIÄISEN JA NELJÄNNEN (VIIMEISEN) — KÄRSIMYSTEN PÄÄSIÄISEN — VÄLISEN AJAN TAPAHTUMAT
  • 3.1. Jeesus moittii juutalaisia perinnäissääntöjen tekopyhästä noudattamisesta (Mark 7:1-23)
  • 3.2. Foinikialaisnaisen (kanaanilaisnaisen) tyttären parantaminen (Mark 7:24-30; Matt. 15:21-28)
  • 3.3. Kuuromykän parantaminen (Mark 7:31-37)
  • 3.4. Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä seitsemällä leivällä ja kahdella kalalla (Matt. 15:32-39; Mark 8:1-9)
  • 3.5. Vastaus fariseuksille, jotka pyytävät merkkiä taivaasta (Matt. 15:39-Matt. 16:4; Mark. 8:10-13)
  • 3.6. Sokean parantaminen Betsaidassa (Mark 8:22-26)
  • 3.7. Pietarin tunnustus Filippoksen Kesarean seudulla (Matt. 16:13-20; Mark 8:27-30; Luuk 9:18-21)
  • 3.8. Herra paljastaa joutuvansa kuolemaan (vastaus Pietarille) (Matt. 16:21-28; Mark 8:31-38; Luuk 9:22-27)
  • 3.9. Kristuksen kirkastuminen Taaborin vuorella (Matt. 17:1-13; Mark 9:1-9; Luuk. 9:28-38)
  • 3.10. Jeesus Kristus ennustaa toiseen kertaan ristinkärsimyksensä (Mark. 9:10-13)
  • 3.11. Jeesus parantaa riivatun, jota apostolit eivät pysty parantamaan (Matt. 17.14-21; Mark. 9:14-29; Luuk. 9: 37-43)
  • 3.12. Herra lähtee Kapernaumiin (Matt.17.22-27; Mark. 9:30-32; Luuk. 9:43-45)
  • 3.13. Opetuslasten kiista siitä, kuka on suurin, ja Herran opetus (Matt. 18:1-9; Mark. 9:33-50; Luuk. 9:46-50)
  • 3.14. Opetuslasten vertaaminen suolaan: Te olette maan suola ja maailman valo (Matt. 5:13-16)
  • 3.15. Jeesuksen Kristuksen suhde Vanhaan testamenttiin (Matt. 5:17-48)
  • 3.16. Oppi lähimmäisen syntien anteeksiantamisesta (Matt.18.18-35)
  • 3.17. Opetus matkalla Samarian kautta Jerusalemiin (Luuk. 9:51-62)
  • 3.18. Seitsemänkymmenen opetuslapsen valitseminen (Luuk.10:1-24)
  • 3.19. Lainopettajan kysymykset ikuisesta elämästä ja siitä, kuka on lähimmäinen. Vertaus laupiaasta samarialaisesta (Luuk.10:25-37; Matt. 22:35)
  • 3.20. Vierailu Martan ja Marian luo (Luuk. 38:38-42)
  • 3.21. Herra antaa mallin rukoilemiseen (Luuk.11:1-4; Matt 6:9-13)
  • 3.22. Elämän kaksi tietä (Matt. 7:13-14)
  • 3.23. Herra asettaa hyveet järjestykseen: armeliaisuus, rukous, paasto
  • 3.24. Fariseusten syyttäminen (Luuk.11:37-54; Mark 7:3; Matt. 23:6-7, 23-37)
  • 3.25. Kristus opettaa säännöt, joiden mukaan Hänen seuraajiensa tulee elää (Luuk 12:1-59)
  • 3.26. Vertaus rikkaasta miehestä, jolla oli aitta (Luuk 12:13-22)
  • 3.27. Vertaus hedelmättömästä viikunapuusta (Luuk 13:6-9)
  • 3.28. Kuolemantuomiot Jerusalemin temppelissä ja Siloan tornin alle kuolleet (Luuk. 13:1-5)
  • 3.29. Köyryselkäisen naisen parantaminen sapattina (Luuk. 13:10-17)
  • 3.30. Jeesuksen Kristuksen puhe pelastuvien lukumäärästä (Luuk 13:22-30)
  • 3.31. Juutalaisten yritys pelotella Kristusta (Luuk. 13:31-35)
  • 3.32. Vierailulla fariseusten luona (Luuk. 14:1-24)
  • 3.33. Kristuksen seuraajien itsensä kieltäminen (Luuk. 14:25-35)
  • 3.34. Taloudenhoitaja, jolla oli ankara isäntä (Luuk. 16: 1-13)
  • 3.35. Vertaus eksyneestä lampaasta (Luuk. 15:1-7; Matt. 18:12-14)
  • 3.36. Vertaus kadonneesta hopearahasta (Luuk. 15:8-10)
  • 3.37. Vertaus tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11-32)
  • 3.38. Vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta (Luuk. 16:19-31)
  • 3.39. Opetus uskon vahvistamisesta (Luuk. 17:1-10; Matt. 18:6; Mark. 9:42,11:23)
  • 3.40. Kymmenen spitaalisen parantaminen (Luuk. 17:11-19)
  • 3.41. Toisesta tulemisesta ja Jumalan valtakunnan avautumisesta. Tulevista onnettomuuksista (Luuk. 17:20-36; Matt. 10:39; Mark. 18:35)
  • 3.42. Missä on haaska, sinne kokoontuvat korppikotkat (Luuk. 17:37, Matt. 24:28)
  • 3.43. Vertaus väärämielisestä tuomarista (Luuk. 18:1-18)
  • 3.44. Vertaus publikaanista ja fariseuksesta (Luuk 18:10-14)
  • 3.45. Jeesus lehtimajanjuhlassa (Joh. 7:1-13)
  • 3.46. Jeesus opettaa temppelissä juhlan puolivälissä (Joh. 7:14-53)
  • 3.47. Aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen (Joh. 8:1-11)
  • 3.48. Minä olen maailman valo - Kristuksen todistus (Joh. 8:12-20)
  • 3.49. Keskustelu fariseusten ja kansan kanssa Jumalihmisestä (Joh. 8:13-59)
  • 3.50. Sokeana syntyneen parantaminen (Joh. 9:1-12)
  • 3.51. Fariseukset kuulustelevat parantunutta ja Kristusta (Joh. 9:13-41)
  • 3.52. Esimerkki paimenelämästä: "hyvä paimen" (Joh. 10:1-21)
  • 3.53. Jeesus Kristus puhuu Salomon pylväikössä temppelin vihkimisen vuosijuhlan aikaan (Joh. 10:22-39)
  • 3.54. Herra Jeesus Kristus lähtee Jerusalemista Jordanin toiselle puolelle Gileadiin (Joh.10:4042)
  • 3.55. Koetteleva kysymys avioerosta (Matt. 19:3-9; Mark 10:1-12; Luuk. 16:18)
  • 3.56. Lasten siunaaminen (Matt. 19:13-15; Mark. 10:13-16; Luuk.18:15-17)
  • 3.57. Keskustelu rikkaan nuorukaisen kanssa (Matt. 19:16-26; Mark 10:17-27; Luuk.18:18-27)
  • 3.58. Pietarin kysymys Jeesuksen Kristuksen seuraajien tulevasta palkinnosta (Matt. 19:27-30; Mark. 10:28-31; Luuk.18:28-30)
  • 3.59. Vertaus viinitarhan työmiehistä (Matt. 20:1-16)
  • 3.60. Salome ja hänen kaksi poikaansa pyytävät pojille ensimmäistä sijaa Taivaan Isän valtakunnassa (Matt. 20:20-28; Mark 10:35-45)
  • 3.61. Vertaus kymmenestä kultarahasta (Matt. 25:13-30; Luuk 19:12-26)
  • 3.62. Kanden sokean parantaminen Jerikossa (Matt. 20:29-34; Mark 10:46-52; Luuk 18:35-43)
  • 3.63. Lasaruksen herättäminen kuolleista (Joh. 11:1-46)
  • 3.64. Juutalaisten johtajien salaliitto Jeesusta Kristusta vastaan (Joh. 11:47-57)
  • 3.65. Jeesus Kristus ennustaa ristinkuolemansa matkalla Jerusalemiin (Matt. 20:17-29; Mark 10:32-34; Luuk 18:31-34)
  • 3.66. Sakkeuksen kääntyminen (Luuk 19:1-10)
  • 3.67. Kristus Betaniassa. Kristus voidellaan tuoksuöljyllä (Matt. 26:6-13; Mark 14:3-9; Joh. 12:3-7)
 • IV. KRISTUKSEN TYÖ GALILEASSA JA HÄNEN MAANPÄÄLLISEN ELÄMÄNSÄ VIIMEISET PÄIVÄT 1
   • 4.1. Herran saapuminen Jerusalemiin (Matt. 21:1-17; Mark 11:1-11; Luuk 19:29-44; Joh. 12:12-19)
   • 4.2. Apostoli Filippuksen luo tulee kreikkalaisia (Joh. 12:20-26)
   • 4.3. Herran kirkastaminen taivaasta (Joh. 12:26-50)
  • SUURI MAANANTAI
   • 4.4. Jeesus kiroaa hedelmättömän viikunapuun (Matt. 21:18-22; Mark 11:12-14, 20-26)
   • 4.5. Kaupantekijöiden ajaminen ulos temppelistä (Matt. 21:12-13; Mark 11:15-18; Luuk 19:45-46)
  • SUURI TIISTAI
   • 4.6. Minkä voimalla parannat? (Matt. 21:23-27, 7:29; Mark 11:28-33; Luuk 20:1-2)
   • 4.7. Vertaus kahdesta pojasta (Matt. 21:28-32)
   • 4.8. Vertaus viinitarhan vuokraajista (Matt. 21:33-46; Mark 12:1-12; Luuk 20:9-19)
   • 4.9. Vertaus hääpidoista (Matt. 20:1-14)
   • 4.10. Herodeksen kannattajien kysymys veron maksamisesta (Matt. 22:15-22; Mark 12:13-17; Luuk 20:22-26)
   • 4.11. Saddukeusten koetteleva kysymys vaimosta Taivasten valtakunnassa (Matt. 22:23-32; Mark 12:18-27; Luuk. 20:28-38)
   • 4.12. Fariseusten kysymys suurimmasta käskystä (Matt. 22:36-40; Mark 12:28-34)
   • 4.13. Jeesuksen Kristuksen syyttävä saama (Matt. 23:1-39; Mark 12:38-40; Luuk. 20:46-47)
   • 4.14. Temppelin uhriarkkuun tuoduista lahjoista (Mark 12:41-44; Luuk 21:1-4)
   • 4.15. Keskustelu opetuslasten kanssa Jerusalemin kohtalosta ja maailman lopusta (Matt. 24:1-51; Mark 13:1-37; Luuk. 21:5-38)
   • 4.16. Vertaus kymmenestä morsiusneidosta (Matt. 25:1-13)
   • 4.17. Vertaus viidestä, kahdesta ja yhdestä talentista (Matt. 25:14-30)
   • 4.18. Hyvästä paimenesta, joka jakaa ihmiset lampaisiin ja vuohiin (Matt. 25:31-46)
  • SUURI KESKIVIIKKO
   • 4.19. Juutalaisten salaliitto, Juudaksen petos (Matt. 26:3-5.14:16; Mark. 14:1-2.10-11; Luuk. 22:1-6)
  • SUURI TORSTAI
   • 4.20. Viimeinen ateria (Matt. 26::17--35; Mark 14:12-31; Luuk 22:7-38; Joh. 13:1-17, 26)
   • 4.21. Herran jäähyväiskeskustelu opetuslasten kanssa (Joh. 13:31-38; Joh. 14-Joh. 15)
   • 4.22. Kristuksen jäähyväisrukous (Joh. 17:1 26)
   • 4.23. Getsemanen rukous (Matt. 26:36-46; Mark. 14:32- 42; Luuk 22:39-46; Joh. 18:1)
   • 4.24. Juudaksen kavallus yöllä puutarhassa (Matt. 26:36-57; Mark 14:43-53; Luuk. 22:47-54; Joh. 18:1-10)
  • SUURI PERJANTAI
   • 4.25. Jeesuksen Kristuksen vangitseminen (Matt. 26:47-56; Mark 14:43-52; Luuk 22:47-53; Joh. 18:2-12)
   • 4.26. Kuulustelu ylipappi Hannaksen talossa (Joh. 18:13-23; Luuk 22:54)
   • 4.27. Pietari kieltää Jeesuksen (Matt. 26:58.69-75; Mark 14:54.66-72; Luuk 22:54-62; Joh. 18:15-28)
   • 4.28. Kuulustelu Kaifaksen luona (Matt. 26:57-68; Mark 14:53-65; Luuk 22:54-71; Joh. 18:24)
   • 4.29. Suuren neuvoston tuomio (Matt. 27:1; Mark 15:1; Luuk 22:66-71)
   • 4.30. Jeesus Kristus Pilatuksen luona (Matt. 27:2-31; Mark 15:1-20; Luuk. 23:1-25; Joh. 18:28 - Joh. 19:16)
   • 4.31. Juudaksen loppu (Matt. 27:3-10)
   • 4.32. Jeesuksen ja kahden rosvon ristiinnaulitseminen (Matt. 27:31-56; Mark 15:20-41; Luuk 23:26-49; Joh. 19:16-37)
   • 4.33. Ristiltä ottaminen ja hautaaminen (Matt. 27:57-61; Mark 15:42-47; Luuk 23:50-56; Joh. 19:38-42)
   • 4.34. Suuren neuvoston määräämät varotoimet
  • SEURAAVA PÄIVÄ SAPATIN VALMISTUSPÄIVÄN MENTYÄ
   • 4.35. Vartio haudalla (Matt. 27:62-66)
  • JEESUKSEN KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMUS Ylösnousemuksen päivän aamu
   • 4.36. Ylösnousseen Kristuksen ensimmäinen ilmestyminen - ilmestyminen Magdalan Marialle (Joh. 20:1-18)
   • 4.37. Ylösnousseen Kristuksen toinen ilmestyminen - ilmestyminen mirhantuojanaisille (Matt. 24:1-10; Mark 16:1; Luuk. 24:1-9)
   • 4.38. Kolmas ilmestyminen - ilmestyminen Pietarille (Joh. 21:1-22)
   • 4.39. Herran neljäs ilmestyminen - ilmestyminen matkantekijöille Emmauksen tiellä (Mark. 16:12-13, Luuk. 24:13-35)
   • 4.40. Herran viides ilmestyminen - ilmestyminen kymmenelle opetuslapselle ilman Tuomasta (Mark 16:14; Luule 24:36-49; Joh. 20:19-24)
   • 4.41. Kuudes ilmestyminen - ilmestyminen yhdelletoista opetuslapsille yhdessä Tuomaan kanssa (Mark 16:14-18; Luuk 24:36-49; Joh. 20: 26 -29)
   • 4.42. Herran seitsemäs ilmestyminen - ilmestyminen opetuslapsille Tiberiaanjärvellä (Joh. 21:1-25)
   • 4.43. Jeesuksen Kristuksen kahdeksas ja sitä seuraavat ilmestymiset (Matt. 28.16-20; Mark 16:15-18)
   • 4.44. Herran taivaaseen astuminen (Mark 16:19-20, Luuk. 24:50-53)

UUDEN TESTAMENTIN OPETUSKIRJAT

 • APOSTOLIEN KIRJEET
  • Katoliset kirjeet
  • Jaakobin kirje
  • Jaakobin kirjeen tekstistä
  • Ensimmäinen Pietarin kirje
  • Toinen Pietarin kirje
  • Paavalin kirjeet
  • Kirje roomalaisille

LOPUKSI

 • Pappismunkki Aleksandr (Faut). Jumalan valtakunnasta ja tämän maailman valtakunnasta

KIRJALLISUUSLUETTELO