Toiminnot

Rasismi kirkon näkökulmasta (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä rasismi on juurtunut vereemme, meihin heikkoihin ihmisiin, mutta ne, jotka uskovat Kristukseen, hylkäävät sen ja taistelevat sitä vastaan evankeliumin sanoin:

"Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta." (Matt. 5:44)
"Elämämme on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan." (Kol. 3:3)

Kristus tuli, kärsi, ristiinnaulittiin ja nousi kuolleista - kaikki tämä maailman pelastuksen vuoksi, jokaisen ihmisen vuoksi.

Siksi nationalismille tai lahkolaisuudelle ei ole sijaa ... Jokaisella ihmisellä on tarkoituksensa Jumalan edessä, riippumatta siitä, tunteeko hän Jumalan tai ei tunne, hänen kansallisuudestaan, rodustaan tai uskonnostaan riippumatta. Pyhä Raamattu vahvistaa jokaisen yksilön ihmisarvon luotuna Jumalan kuvana. On totta, että juutalaiset tunnetaan Jumalan valittuna kansana. Tämä oli vain historiallinen vaihe, kun Jumala käytti heitä apunaan tullakseen ihmiseksi ja tehdäkseen kaikki kansat, jotka Häneen uskovat, Hänen omaksi kansakseen Siksi apostoli Paavali sanoo:

"Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. (Gal. 3:28)

Todellakin, riippumatta siitä tunteeko ihminen Hänet ja uskooko Häneen vai ei tunne eikä usko, Kristus on istutettu jokaisen ihmisen sydämeen ja jopa kuvattu jokaisen ihmisen kasvoilla.

Abba Dorotheos sanoo hengellisissä ohjeissaan:

"Oletetaan ympyrä, jonka keskipiste on Jumala ja jonka säteet ovat eri polkuja. Jokainen luotu ihminen kävelee pitkin sädettä kohti keskustaa, jossa on Kristus Jumala (huolimatta siitä, tajuaako ihminen sen tai ei). Hän lähestyy veljeään, joka kävelee eri sädettä pitkin kohti Jumalaa, keskusta. Mitä enemmän he erkanevat toisistaan, sitä enemmän he erkanevat Jumalasta."

Rasistinen käyttäytyminen on juurtunut synnin todellisuuteen ihmiskunnan alusta alkaen. Kreikkalaisten keskuudessa tunnetaan sanonta "se, joka ei ole kreikkalainen, on barbaari." Tämä rasismi on juurtunut vereemme, meihin heikkoihin ihmisiin, mutta ne, jotka uskovat Kristukseen, hylkäävät sen ja taistelevat sitä vastaan evankeliumin sanoin:

"Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta." (Matt. 5:44)

Pyhän Irenaeuksen mukaan:

"Pelastus on tarkoitettu kaikille Adamin jälkeläisille ja se on uusittu Kristuksessa."

Ihmiset näkivät alkukirkossa "kolmannen rodun", kuten Tertullianus sen asettaa hengellisessä mielessä. Nämä olivat "uusia ihmisiä", joissa kohtasi kaksi rotua: juutalaisuus ja pakanuus. Siksi kristinusko torjuu kaikenlaisen rasismin tai uskonnollisen syrjinnän. Naapurini ei ole ainoastaan ihminen heimostani, naapurustostani tai uskonnostani. Sen sijaan hän on jokainen ihminen, jonka olen tavannut elämäntielläni. Siksi meidän on kunnioitettava muukalaisia ja hyväksyttävä vuoropuhelu, osallisuus ja yhteistyö muiden etnisten ryhmien kanssa.

Eurooppa on yrittänyt luopua erottelusta Ranskan vallankumouksen jälkeen syleilemällä sekularismia, mutta se on samalla poikennut oikealta tieltä luopumalla samalla kaikesta jumalallisuudesta, uskonnollisista arvoista. Kristus osallistui kaikkien syrjäytyneiden pelastukseen, kuten samarialaisten ja pakanoiden kuten kanaanilaisen naisen ja siksi meidän on seurattava Hänen esimerkkiään. Kouluilla on keskeinen rooli, kun hankimme omaatuntoa, joka ei ole rasistinen. Koulutuksen avulla keskitytään siihen, mikä on yhteistä kaikille ihmisille ja siihen, mikä on ainutlaatuista toisessa, se voi olla rikkaus meille kaikille.

Tripolin metropoliitta Efrem


(Teksti on vapaasti suomennettu Ortodoksi.netin toimesta ja Tripolin metropoliitta Efremin arabiankielisestä tekstistä sivulta: http://dev.archtripoli.com/page.php?pid=1115)