Toiminnot

Seisokaamme hyvin (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi (1. ja 2. painos)
Kirjan kansi (3. painos)
Risto Aikonen & Sirpa Okulov (toim.): Seisokaamme hyvin - ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaali
ISBN 978-952-98360-1-0, 2. painos: 978-951-98360-2-7
Julkaisija/kustantaja: Suomen ortodoksinen kirkko
Julkaisupäivämäärä: 26.11.2013, 2. painos lokakuu 2014, 3. korjattu painos marraskuu 2016
Sivumäärä: 197 sivua, 2. ja 3. painos 205 sivua
Koko: 240 x 170 mm
Sidos: liimasidottu / pehmytkantinen

Vähälle aikaa on suomeksi ilmestynyt kaksi ortodoksista kirjaa, jotka ovat tarkoitetut katekumeeneille, ortodoksiseen kirkkoon liittyville ja uskonasioita opiskeleville. Toinen kirja: "Ortodoksinen katekismus" on esitelty myös Ortodoksi.netin sivuilla ja toinen, nyt esiteltävä ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaalikirja, "Seisokaamme hyvin", on uusin.

Kummatkin kirjat tulivat tarpeeseen. Kirjat ovat kuitenkin tyyliltään ja osin sisällöltään kuitenkin täysin erilaisia ja parhaimmillaan täydentävät kyllä hyvin toisiansa. Katekismuksen teksti on ehkä hieman syvemmältä luotaavaa ja tämän uuden kirjan teksti hieman neutraalimpaa kerrontaa.

Samalla pitää kuitenkin hieman harmissani todeta, että hyvän kirjan julkaisemisen yhteydessä olisi ollut asioita, joita olisin halunnut kirjassa huomioitavan ehkä toisella tavalla tai sanoisin jopa paremmin. Ortodoksinen usko on jokseenkin pysyvää. Se ei muutu vuosittain, eikä tarvetta jonkin uskoa käsittelevän kirjan tai luvun päivittämiseen useinkaan ole. Sen sijaan uskontoon ja kirkkoon liittyvissä asioissa on paljon sellaisia asioita, jotka vaihtuvat ja muuttuvat joillakin aikavälillä. Henkilöt, organisaatiot, yhteiskunnan säätämät kirkkoa koskevat säädökset, joskus omatkin säädökset, jne. Niiden huomioimisessa olisi ollut hyvä tukeutua esimerkiksi vaikka nettijulkaisuihin ja niiden välittämiin ajankohtaisiin tietoihin. Sivuille olisi voinut myös ihan hyvin lisätä linkkejä joihinkin tekstiä tukeviin Internet-osoitteisiin, jotka viime vuosina kuitenkin ovat melko pysyviä ja muutoksia osoitteissa ei yleensä tapahdu paljoakaan.

Yhden tällaisen tietosivuston, Ortodoksi.netin, ylläpitäjänä jäin kaipaamaan kirjasta tietoa, onko tällainen ortodoksinen sivusto olemassa ja onko sillä mitään käyttöä aikuiskasvatuksessa ja katekumeenien opettamisessa? Mielestäni vastaus tuli "rivien välistä" ja ei oikein miellyttänyt ainakaan minua. Voi olla, että Ortodoksi.net-sivuston yksityinen luonne ja tietynlainen "kirkosta riippumattomuus" ja ajoittain joiltain osin myös kriittisyys ja sellaisista asioista kertominen/tiedottaminen, jota kirkon virallinen tiedotus ei tee eikä ehkä voi tehdä, ovat syitä, joiden perusteella sivustoa ei kirkon silmissä "virallisesti ole", mutta yksityisissä puheissa sen sanotaan olevan "loistava" ja "erittäin käyttökelpoinen". Hieman ristiriitaista, mutta tilanne ei saa haitata nyt julkaistun kirjan erinomaisia saavutuksia.

Kirja on syntynyt tarpeeseen. Se on tehty kansanpainokseksi - siis halvalla hankittavaksi. Tosin tuohon halpuuteen sisältyy usein myös joitain haittapuolia, kuten paperilaadun heikkous, kuvien värien hailakkuus, mutta niiden ei pidä antaa haitata liikaa. Teksti on kuitenkin tärkeintä. Uskon joka tapauksessa kirjalla (kuten myös sivustollamme) olevan hyvän tulevaisuuden. Ja voidaanhan kirjankin sivujakin nykyään päivittää melko nopsaan, jos tarvetta siihen ilmenee ja rahaa jostakin löytyy painamiseen. Ja mitä tulee tuohon sivustomme "näkymättömyyteen", siihen olemme jo tottuneet.

Hannu Pyykkönen
26.11.2013
---

Kirjan toisessa painoksessa on korjattu edellä mainittuja "puutteita": paperi on tanakampaa ja siitä johtuen kirja on hieman edellistä painosta paksumpi ja kuvien laatu (värikkyys) ei enää ole niin hailakkaa kuin ensimmäisessä painoksessa. Kirjan paksuuteen vaikuttaa myös se, että siihen on lisätty joitain pieniä osia kuten esimerkiksi sanahakemisto selityksineen. Samalla ainakin osaa kirjassa olleista kirjoitus- ja asiavirheistä on yritetty korjata.

Hannu Pyykkönen
21.10.2014

---

Kirjan kolmannessa painoksessa vaihtui kirjan kansikuva, minkä lisäksi mm. johdantotekstiä on uusittu ja kirjan tekstistä on korjattu joitain kirjoitusvirheitä. Myös joitain kirjan kuvia on päivitetty. Nyt kuvissa on mm. Oulun uusi metropoliitta. Samalla kirjaan on laitettu viimeisimmät tiedot seurakuntamuutoksista ja kirjaan on lisätty joitain uusia linkkejäkin. Nyt sieltä löytyvät myös Ortodoksi.netin perussivut ja Ortodoksi.netin kuusikielinen ortodoksinen sanakirja.

Hannu Pyykkönen
15.11.2016

Kirjan toisen painoksen esittelyteksti kustantajalta:

Kirkon aikuiskasvatuksen tueksi toimitettu Seisokaamme hyvin -teos on otettu hyvin vastaan. Kirjan ensimmäinen painos on loppuunmyyty.

Toisen painoksen sisältö ei ole muuttunut, mutta artikkelien järjestys on uudistettu. Kirjan alussa luodaan katsaus Raamattuun kristinuskon perustana. Seuraavat kaksi artikkelia antavat historiallisen perspektiivin kristinuskolle sen alkuajoista aina nykypäivän Suomen ortodoksiseen kirkkoon arjen yhteiskunnassa. Koulun uskonnonopetus on myös yksi sisältöaihe. Ortodoksisen kirkon opillinen sanoma, hengellinen- ja jumalanpalveluselämä ja etiikka ovat myös tarkastelussa. Päätösluku tarkastelee kokoavasti ortodoksisen kirkon katekumeeniopetuksen pitkää perinnettä.

Yli 200-sivuisen, kuvitetun neliväriteoksen toisen painoksen loppuun on lisätty sanahakemisto selityksineen.

Kirjan ensimmäistä painosta voidaan käyttää aikuiskasvatuksen tukena edelleenkin. Sisältöjen käsittelyjärjestys on täysin vapaasti valittavassa kuten tässäkin painoksessa.

Kirjaa voi tilata kirkon palvelukeskuksesta hintaan 13,00 € kpl + mahdolliset pakkaus- ja postituskulut (hinta lokakuussa 2016). Tilauksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen: tilaukset@ort.fi tai kirjan voi noutaa itse Kuopiosta Kirkon taloustoimistosta, osoitteesta Karjalankatu 1, Kuopio.


Sisällysluettelo

(1. painos)

 • Johdanto

I luku

 • Pekka Metso — Kastamalla ja opettamalla minun opetuslapsikseni
  • Jo varhain vakiintunut järjestelmä
  • Katekumeenien opetussuunnitelma ensimmäisinä vuosisatoina
  • Kastakaa ja opettakaa
  • Katekumeeniopetus varhaisimmissa lähteissä
  • Apostolinen traditio
  • Katekumeeniopetus ja mystagogia
  • Opetuksella pitkä perinne
  • Katekumeenikauden vaiheittaisuus ja liturginen yhteisöllisyys
  • Katekumeenit olivat osa seurakuntayhteisöä
  • Katekumeeniopetuksen sisältö
  • Kaste, voitelu, ehtoollinen
  • Kokonaisvaltainen elämä
  • Kirkkoon liittymisen monet motiivit
  • Katekumeenit kanonisessa aineistossa
  • Hyvien käytänteiden perintö

II luku

 • Matti Sidoroff — Sinun kasvojesi edessä, Herra
  • Pyhäkkö
   • Pyhäkön rakenne
   • Ikonostaasi
   • Alttari
   • Kirkkosali
  • Papisto
   • Yleinen pappeus
   • Alempi papisto
   • Pappeuden mysteerio
  • Jumalanpalvelus
   • Liturgia - kirkon tärkein jumalanpalvelus
   • Proskomidi
   • Opetettavien liturgia
   • Uskovaisten liturgia
  • Palvelukset eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivien pyhä muisto
   • Vuorokausi
   • Viikonpäivien muisteltavat tapahtumat
  • Kirkkovuosi
   • Pääsiäissykli: suuri paasto ja pääsiäinen
   • Kirkkovuoden kiinteät juhlat ja paastot
  • Mysteeriot pyhittävät elämän
   • Kasteen ja voitelun mysteeriot
   • Katumuksen mysteerio
   • Avioliiton mysteerio
   • Kodin pyhitys ja erilaisia siunaustoimituksia
  • Sairaus
  • Kuolema
  • Vainajien muistelu
  • Maallikon rooli liturgisessa elämässä

III luku

 • Sirpa Okulov - Ja Herra sanoi
  • Raamatun synty
  • Pyhä Henki vaikutti Raamatun kirjoittajiin
  • Pyhien tekstien luotettavuus
  • Kirkko vai Raamattu auktoriteettina?
  • Raamattu — kirkon kirja
   • Apokryfitekstit
   • Raamatun kielet
   • Raamattu, sanallinen ikoni
   • Raamattu tutkimuskohteena
  • Ortodoksien Raamattu
  • Raamatun kirjat
   • Vanha ja uusi liitto
   • Lakikirjat (noin 400 eKr)
   • Historialliset kirjat (noin 400 eKr-200 eKr)
   • Jumalasta luopuminen ja katumus
   • Viisaus- eli opetuskirjat
   • Vertaukset opetusmenetelmänä
   • Kärsimyksen ongelma
   • Saatana kiusaa Jobia
   • Psalmit, lauluja ja rukouksia
   • Saarnaaja, elämän mielekkyyden etsijä
   • Laulujen laulu, hääruno
   • Evankeliumi
   • Evankeliumin tulkitsijat
   • Vanhin evankeliumi
   • Publikaanista opetuslapseksi
   • Luukas, kristinuskoon kääntynyt älykkö
   • Hengellisin evankeliumi
   • Apostolien teot
   • Kristittyjen joukko kasvaa
   • Paavali (Saul), Rooman kansalainen
   • Paavalin teologia
   • Paavalin lähetyskirjeet
   • Paavali, pakanain apostoli
   • Vanhurskas, Jumalalle kelvollinen
   • Johanneksen ilmestys
   • Vaikeaselkoinen Ilmestyskirja
   • Kristuksen lopullinen voitto
  • Raamattu: perimätiedon ja opin lähde
  • Vertauskuvallisuus Raamatussa
  • Raamatun luku jumalanpalveluksissa
   • Raamatun käyttö
   • "Viisaus asuu kaupungin porteilla"

IV luku

 • Raimo Sissonen - Uskon ohjeet ja esikuvat
  • Ortodoksisen uskon perusta ja alkuperä
   • Jumalan ilmoitus
   • Uskontunnustus
  • Ortodoksisen uskon lähteet
   • Raamattu
   • Traditio eli perimätieto
   • Ekumeenisten kirkolliskokousten dogmit
   • Kirkkoisien kirjoitukset
   • Liturginen perinne
   • Ikonografia ja kirkkoarkkitehtuuri
  • Oppi Jumalasta
   • Jumala on yksi
   • Jumalan ominaisuudet
   • Pyhä Kolminaisuus
  • Jumala Luojana
   • Luominen
   • Näkymättömän maailman luominen
  • Enkelit
  • Pahat henget
  • Ihminen
   • Ihmisen luominen
   • Kuva ja kaltaisuus
   • Luomakunnan herruus
  • Lankeemus ja sen seuraukset
  • Kaitselmus
  • Jeesus Kristus - Jumalihminen
  • Jumalansynnyttäjä
  • Kristuksen sovitusuhri
  • Ylösnousemus
  • Kristuksen taivaaseen meneminen
  • Pyhä Henki
  • Pelastus
  • Kirkko
  • Kuolema ja kuoleman jälkeinen elämä
  • Viimeiset tapahtumat

V luku

 • Simo Haavisto - Älä veljeä tuomitse
  • Etiikka - ohjeita valintaan mikä on oikein ja mikä väärin
  • Ortodoksinen etiikka
  • Kirkon perinne etiikan ohjaajana
  • Nykypäivän eettisiä kysymyksiä
   • Elämän pyhyys
   • Kuoleman kautta ikuiseen elämään
   • Luonto ja siitä huolehtiminen
   • Työ tehdään Jumalan kunniaksi
   • Vapaa-aika, aika levätä työstä
   • Kaupankäynti
   • Tuotannon ja tuoton ristiriita
   • Rakastammeko myös "erilaista" lähimmäistämme?
   • Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu
   • Älä tapa - vaan entä jos isänmaa käskee niin?
   • Rauha korkeudesta ja meidän keskellämme
   • Omistamisen onni
   • Kohtuullinen köyhyys
   • Pyhittääkö perhe meidät?
   • Yksinelävä
   • Seksuaalisuuden salaisuus

VI luku

 • Juhani Räsänen - Kristinuskon taival Välimereltä pohjolan perukoille
  • Apostolien seurakunta
  • Marttyyrien kirkko ja uskonnonvapaus
  • Kristuksen opetuksen vahvistaminen
  • Bysantin aika ja Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti
  • Bysantin lähetystyö
  • Kirkon jakaantuminen
  • Idän kirkot ja islam
  • Venäjän kirkko
  • Moskova, kolmas Rooma
  • Muut ortodoksiset paikalliskirkot
   • Vanhat paikalliskirkot
   • Uudet ortodoksiset paikalliskirkot
   • Balkanin alueen kirkot
   • Itä-Euroopan kirkot
   • Ortodoksisuus Amerikassa
  • Ortodoksinen usko Suomessa
   • Ortodoksisen uskon tulo Suomeen
   • Kansanperinne ja kristinusko
   • Karjala Ruotsin osana
   • Ortodoksinen väestö käännytystyön kohteena
   • Suomen autonomian aika
   • Ortodoksinen kirkko itsenäisessä Suomessa

VII luku

 • Risto Aikonen - Kirkon elämää arjen yhteiskunnassa
  • Hallinnollisen ja kirkollisen kehittymisen juuret
  • Ortodoksisuus luterilaiseen Suomeen
  • Asetus Suomen kreikkalais-katolisesta kirkkokunnasta
  • Gregoriaaninen kalenteri määrittää kirkkovuoden juhlia
  • Ortodoksinen kirkkokalenteri
  • Kirkon hallinto
   • Kirkon hengellinen johto ekumeenisessa patriarkaatissa
   • Hiippakunnat ja arkkipiispan virka
   • Kirkolliskokous ja kirkon palvelukeskus
   • Seurakunnat ja niiden hallinto
  • Seurakuntien palvelut
  • Kirkollisvero
  • Kirkkoon liittyminen
  • Kirkolliset toimitukset ja palvelut maahan muuttaneille ortodokseille
  • Lapsi - ja nuorisotoiminta
  • Kirkolliset järjestöt ja toimijat
  • Luostarit, Valamon opisto ja ortodoksinen kirkkomuseo
  • Papiston koulutus
  • Perinteet ja tieto välittyvät medioissa
  • Oman uskonnon opetus koulussa
   • Koulun opetus on oman uskonnon opetusta
   • Opetus on kokonaisvaltaista ja sisältöjä eheyttävää
   • Veisut ja rukoustekstit ovat opetuksen pedagoginen tuki
   • Tietoa omasta uskonnosta ja tukea eettiselle kasvulle
   • Valmiudet uskontojen väliseen vuorovaikutukseen

Rukoukset

  • Uskontunnustus
  • Herran rukous
  • Rukous ehtoollisen edellä
  • Kirkollisen kasvatuksen opetussuunnitelman tavoitteet
 • Kirjoittajat
 • Suositeltavaa kirjallisuutta tarkempaa perehtymistä varten
 • Julkaisun valokuvat

(2. ja 3. painos)

 • Johdanto

I luku

 • Sirpa Okulov - Ja Herra sanoi

II luku

 • Juhani Räsänen - Kristinuskon taival Välimereltä pohjolan perukoille
  • Apostolien seurakunta
  • Marttyyrien kirkko ja uskonnonvapaus
  • Kristuksen opetuksen vahvistaminen

(loput kuten 1. painoksessa)

III luku

 • Risto Aikonen - Kirkon elämää arjen yhteiskunnassa

IV luku

 • Raimo Sissonen - Uskon ohjeet ja esikuvat

V luku

 • Matti Sidoroff — Sinun kasvojesi edessä, Herra

VI luku

 • Simo Haavisto - Älä veljeä tuomitse

VII luku

 • Pekka Metso — Kastamalla ja opettamalla minun opetuslapsikseni

Rukoukset

  • Uskontunnustus
  • Herran rukous
  • Rukous ehtoollisen edellä
  • Kirkollisen kasvatuksen opetussuunnitelman tavoitteet
 • Kirjoittajat
 • Suositeltavaa kirjallisuutta tarkempaa perehtymistä varten
 • Julkaisun valokuvat
 • Keskeinen sanasto