Toiminnot

Serafim Sarovilaisen elämä (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Igumenia Taisian muistoyhdistys (toim.): Pyhittäjäisämme, pappismunkin, erakon ja keljaan sulkeutujan Serafim Sarovilaisen elämä
ISBN 5-86153-089-7
Julkaisija ja kustantaja: Igumenia Taisian muistoyhdistys, Pietari
Alkuperäisteos: ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО, ИЕРОМОНАХА, ПУСТЫННОЖИТЕЛЯ И ЗАТВОРНИКА
Suomentanut venäjästä: H.T. Aronen
Julkaisupäivämäärä: 2017
Sivumäärä: 384 sivua
Koko: 247 mm x 176 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

Vuonna 1863 todellinen valtioneuvos N.V. Jelagin laati Sarovin luostarin toivomuksesta luostariin arkistoitujen asiakirjojen sekä silminnäkijöiden kertomusten pohjalta aikaisemmin julkaistuja elämänkertoja täydellisemmän kuvauksen autuaan vanhus Serafimin elämästä, kilvoituksista ja hyvistä teoista. Myöhemmin teoksesta on otettu useita uusintapainoksia.

Tämä kirja on täydellinen toisinto jo bibliografiseksi harvinaisuudeksi muodostuneesta vuoden 1904 painoksesta ja sisältää myös kuvauksen tämän suuren Jumalan miehen kanonisointijuhlasta, hänen pyhäinjäännöstensä avaamisesta ja hänen pyhäksi julistamisestaan.

Kirjan kirjasin koko on normaalia suurempia ja siksi se on helppolukuinen myös huonommin näkeville.

Sisällysluettelo

 • Esipuhe
 • I
  • Isä Serafimin elämä syntymästä Sarovin luostariin tuloon
   • Syntymäpaikka. - Vanhemmat. - Syntymäaika. - Lapsuus ja kasvatus 17-vuotiaaksi asti. - Taipumus munkkilaisuueen. - Päätös luostariin menemisestä. - Äidin hyvästely
 • II
  • Luostariin tulosta munkiksi vihkimiseen
   • Mitä Prohor aikoi jättäessään synnyinseutunsa. - Matka Kiovaan. - Viimeiset kuukaudet kotikaupungissa. -Saapuminen Sarovin luostariin. - Prohorin elämä kuuliaisuusveljenä ennen munkiksi vihkimistä
 • III
  • Munkiksi vihkimisestä etäiseen erakkomajaan vetäytymiseen
   • Prohorin koettelu kuuliaisuustehtävissä. - Aikuistuminen. - Prohorin ulkonäkö. - Hengelliset lahjat. - Prohorin omistautuminen kokonaan Jumalalle. - Munkiksi vihkiminen. - Uuttera kilvoittelu. - Munkkidiakoniksi vihkiminen. - Palveleminen munkkidiakonia. - Luostarin johtajan ja vanhusten rakkaus isä Serafimia kohtaan. - Hänen alituinen itsehillintänsä. - Näky kirkossa liturgian aikana Suurena torstaina. - Isä Serafimin kilvoittelu erakkona. - Vihkiminen pappismunkiksi. - Palveleminen pappismunkkina. - Isä Serafimin henkinen kypsyys korkeampiin munkin kilvoituksiin
 • IV
  • Vetäytyminen etäiseen erakkomajaan ja kilvoittelu siellä
   • Isä Seraftmin lähtö vapaaehtoisesti erakkomajaan. - Lähdön syyt ja ulkonaiset perustelut. - Johtajan siunaus. - Erakkomajan kuvaus. - Erakkomajassa vietetty aika ja työskentely siellä
 • V
  • Vaikenemiskilvoitus. Paluu luostariin ja sulkeutuminen keljaan
   • Isä Serafiniin uusi kilvoitus. - Vaikeneminen. - Vaikenemisen eri ilmenemismuodot. - Isä Serafiinin käsitys vaikenemisen olemuksesta. - Vastaus veljien kysymyksiin. - Vaikeneminen ja sulkeutuminen keljaan. - Keljaan sulkeutumisen olosuhteet. - Sarovin vanhusten neuvosto. - Isä Serafimin saapuminen luostariin ja sulkeutuminen keljaansa. - Sulkeutuminen keljaan. - Suuren ristin kantaminen. - Vaatetus ja ruoka keljaan sulkeutuneena. - Rukoileminen. - Raamatun lukeminen ja tulkitseminen. - Kohoaminen taivaallisille asuinsijoille. - Osallistuminen pyhälle ehtoolliselle. - Tammiarkku keljan eteisessä. - Eräs vanhuksen salaisista kilvoituksista. Keljaan sulkeutumisen lieventäminen. - Piispa Joonan ja Tambovin kuvernöörin vierailut. - Miten veljet kävivät vanhuksen luona saamassa opetusta. - Keljan avaaminen ulkopuolisille. - Kuvaus siitä, miten isä Serafim otti kävijät vastaan. - Isä Serafimin opetukset ja lyhyt rukoussääntö. - Miten vanhus kohteli ylhäisiä ihmisiä. - Tavallisten ihmisten käynnit. - Merkittäviä tapauksia, joissa vanhus paransi tai käytti selvänäkemisen lahjaansa. - Keljaan sulkeutumisen lopettaminen
 • VI
  • Lähierakkomaja ja isä Serafimin elämä siellä
   • Sarovin lähteen alkuperä, kuvaus ja nimi. - Isä Dorofein kelja ja hänen kuolemansa. - Isä Serafimin uupuminen ja läheisten neuvot. - Salainen poistuminen keljasta ja sen merkitys. - Kailkkeinpyhimmän Jumalansynnyttäjän ilmestyminen unessa. - Igumenin siunaus - Lähtö keljasta metsään. - Käynti vanhassa erakkomajassa - Vanhuksen harjoittama ruumiillinen työ. - Väliaikainen majapaikka. - Uuden pysyvän keljan rakentaminen. - Paikan nimi. - Lähteen nimeäminen uudelleen. - Miten isä Serafim kulutti aikaansa. - Tambovin arkkipiispan määräys siitä, että isä Seralimin oli käytävä kirkossa ehtoollisella. - Kävijöiden määrän lisääntyminen. - Isä Nifontin arvio tilanteesta. - Aikalaisten luonnehdinta isä Serafimista tuohon aikaan. - Lisäyksiä siihen. - Siirtyminen seuraavaan lukuun.
 • VII
  • Isä Serafim ja Divejevon luostari
   • Divejevon luostarin perustaminen. - Lyhyesti luostarin perustajasta ja ensimmäisestä johtajasta. - Perustajan työskentely ja uuden kivikirkon rakentaminen Divejevoon. - Divejevon luostarin perustaminen. - Luostarin vaiheet perustajan kuoleman jälkeen ja jäsenmäärän kasvu. - Sarovin vanhusten vaikutus. - Divejevon yhteisöt sisarten ja papin käynti isä Serafimin luona. - Vanhus Seralimin työskentely luostarin hyväksi. - Syyt luostarin jakautumiselle. - Jakautumisen vaiheet. - Uuden paikan osoittaminen luostarille. - Myllyn rakentaminen. - Joidenkin sisarten muutto ja alkuajat uudessa paikassa. - Maaomaisuuden hankkiminen. - Joidenkin sisarten pelokkuus. - Kertomus karhun ruokkimisesta. - Sisarten lukumäärä isä Serafimin kuollessa. - Sisarten työ ja kilvoitukset. - Isä Serafiniin sisarille antama uusi rukoussääntö. - Uusien kirkkojen rakentaminen luostaria varten. - Sisaret alttariapulaisina kirkossa. - Rukoussäännöt, joita isä Serafim määräsi käytettäväksi luostarin kirkossa ja luostarissa. - Miten niiden noudattaminen osoittautui välttämättömäksi. - Isä Serafimin osallistuminen luostarin pääkirkon rakentamiseen. - Kahden yhteisön sulautuminen yhdeksi vanhuksen kuoleman jälkeen. - Isä Serafiniin näkemys uudesta yhteisöstä.
 • VIII
  • Vanhus Serafimin vaikutus Ardatovon luostariin ja Zelenogorin yhteisöön
   • Kolmen yhteisön uskominen isä Serafimin vastuulle. - Ardatovon yhteisön perustaminen. - Yhteisön muuttaminen uuteen paikkaan ja siellä noudatettu järjestys. - Sarovin vanhusten vaikutus. - Kiistat ja uuden johtajattaren valitseminen yhteisön perustajan kuoleman jälkeen. - Nälänhätä yhteisössä. - Avun pyytäminen isä Serafimilta. - Odottamaton pelastus. - Varoitus uudesta nälänhädästä. - Isä Serfimin moraalinen vaikutus luostarin sisariin. - Avustajan nimeäminen. - Huoli luostarin turvallisuudesta. - Luostarin tulevaisuus. - isä Serafimin suhde luostariin yleisesti ottaen. - Hänen viimeinen luostaria koskeva määräyksensä. - Muutamia sanoja hänen suhteestaan Zelenogorin luostariin.
 • IX
  • Isä Serafimin elämän viimeiset vuodet
   • Isä Serafiniin vastauksia kiusatuille. - Keskustelu igumeni Nifontin kanssa. - Kohteliaisuus kävijöitä kohtaan. - Luostariasukkaiden käynnit - Keskustelut maallikoiden kanssa. Vastaukset kysymyksiin siitä, miksi isä Seraflm opetti kaikkia ja hieroi kävijöihin öljyä. - Kokemuksia isä Serafiniin selvänäköisyydestä. - Tämän armolahjan hyödyt ja se, miten se vaikutti isä Serafiniin sieluun. - Sairaiden parantaminen. - Isä Serafimin lähteen veden parantava vaikutus. - Parantumistapauksia. - Isä Serafiniin antama hoito ja neuvot vuoden 1831 koleraepidemian aikana. - Hänen apunsa sureville, sielun sairauksista kärsiville ja riivatuille. - Tulevaisuutta koskevien ennustusten yhdistäminen parantamiseen. - Koko yhteiskuntaa, eräitä yksityishenkilöitä ja Sarovin luostaria koskevat ennustukset. - Isä Serafimin pukeutuminen. - Hänen kilvoittelunsa unta vastaan. - Itsensä kieltäminen ja omistautuminen munkkiudelle. - Milloin hän rukoili? - Hänen jatkuva rukouksensa elävien ja kuolleiden puolesta. - Tuohusten ja lampukoiden polttaminen rukoilun aikana. - Seisominen ilmassa rukouksen aikana. - Toisten kilvoittelijoiden kunnioitus häntä kohtaan. - Vanhuksen hengellinen kanssakäyminen heidän kanssaan. - Hämmästyttävä esimerkki tästä. - Jumalanäidin ilmestyminen Marian ilmestyspäivänä.
 • X
  • Valmistautuminen kuolemaan, kuolema ja hautaaminen
   • Vanhus Serafimin voimien ehtyminen. - Elämänjärjestyksen muuttaminen. - Kansan harras uskollisuus vanhusta kohtaan. - Isä Serafimin suhtautuminen lähimmäisiin tuohon aikaan. - Oman kuoleman ennustaminen. - Kaksi keskustelua Divejevon yhteisön sisarten kanssa ennen kuolemaa. - Nunna Platonidonan parantaminen ja keskustelu tämän kanssa. - Kilvoittelija Timonin käynti isä Serafiniin luona ja opit, joita hän sai vanhukselta. - Murheet ja isä Serafimin näkemys niistä. - Valmistautuminen kuolemaan. - Tapaaminen korkeasti siunatun Arsenin kanssa neljä kuukautta ennen kuolemaa ja erilaiset kuolemaa koskevat ennustukset. - Isä Serafimin viimeisiä sanoja. —isä Serafimin elämän viimeinen päivä. - Kuvaus vanhuksen kuolemasta. - Hautaaminen. - Hautamuistomerkki. - Muistoruno. - Isä Serafimin kuolema. - Isä Serafimin elämää koskevien tietojen kerääminen. - Hänen jälkeensä jääneet esineet. - Hänen muistonsa elää ja on siunattu kaikkialla nykyäänkin.
 • XI
  • Isä Serafimin kuolemansa jälkeen antama apu
   • V.K:n vapautuminen riivauksesta. - N.K:n parantuminen kuumetaudista. - F.V:n parantuminen silmäsairaudesta. - K:n pelastuminen rosvoilta. Parantumiset jalkasairaudesta, kolerasta, sokeudesta ja riivauksesta. - Rangaistus vanhuksen käskyjen rikkomisesta. - Svjatogoretsin kertomus. - Parantuminen kuumetaudista. - Sairaan lapsen parantuminen. - Päänsäryn parantuminen. - Onnettomuudessa saatujen vammojen parantuminen. - Riivaajista vapautuminen. - Näön palautuminen. - Rangaistus vanhuksen muotokuvan huolimattomasta käsittelystä. - Apu synnytyksessä .
 • XII
  • Lisää kertomuksia siltä, miten isä Serafim on auttanut ihmisiä kuolemansa jälkeen
   • Neljäntoista henkilön kertomukset siitä, miten Jumalan vanhus auttoi heitä esirukouksillaan. - Kenraaliluutnantti Vrasikin kirje. - Yleiskatsaus isä Serafimin antamaan apuun ja kaitselmuksen vaikutukseen hänen elämässään.
 • XIII
  • Isä Serafimin pyhäinjäännösten avaaminen ja hänen pyhäksi julistamisensa
   • Kirjoitus Tserkovnyje Vedomosti -lehden vuoden 1902 numerossa 30. - Pyhäinjäännösten tarkastamisesta todistava asiakirja. - Pyhän synodin päätös. - Pyhäinjäännösten avaaminen ja kanonisointijuhla.
 • Liite
  • Isä Serafimin hengelliset opetukset
   • 1 Jumalasta - 2 Uskosta - 3 Toivosta - 4 Rakkaudesta Jumalaan - 5 Jumalan pelosta. —6. Maailmasta luopumisesta. -7. Vaikenemiesta. - 8. Itsensä tarkkailemisesta. - 9. Sielusta huolehtimisesta. - 10. Millä sielua on varustettava? - 11. Sielunrauhasta. - 12. Sielunrauhan säilyttämisestä. - 13. Kilvoituksista. - 14. Kristuksen valosta. - 15. Kyynelistä. - 16 Katumuksesta - 17 Paastosta - 18 Sydämen varjelemisesta - 19 Puheliaisuudesta. - 20 Sydämessä vaikuttavien asioiden tunnistamisesta - 21 Sairauksista - 22 Armeliaisuudesta - 23 Ajatuksista ja lihan Iiikkeistä - 24 Kärsivällisyydestä ja noyryydestä. - 25 Velvollisuuksista ja lähimmäisenrakkaudesta - 26 Lähimmäisen tuomitsematta jättämisestä ja loukkausten anteeksi antamisesta - 27 Liiallisesta huolehtimisesta -28 Murehtimisesta. - 29 Epätoivosta. - 30. Jeesuksen Kristuksen maailmaan tulemisen syyt. - 31. Käytännöllisestä ja nautiskelevasta elämästä
 • Isä Serafimm keljarukoussääntö