Toiminnot

Sielunhoitotahto

Kohteesta Ortodoksi.net

Joulukuussa 2021 tuli ortodoksisen aikakauslehden välissä kaikille lehden saaville pieni luottokortin kokoinen pahvikortti, jossa luki: Sielunhoitotahto.

Sielunhoitotahto-kortin etupuoli
Sielunhoitotahto-kortin kääntöpuoli

Lehdessä olevista tiedoista selvisi, että kortin idean äiti on ollut Suomen ortodoksisen kirkon diakoniatyön ohjaaja Katja Vilponiemi, joka oli kuullut jostain samanlaisesta kortista vuosia sitten erään amerikkalaisen papin kautta, jolla tällainen kortti oli ollut. Siloin kortin toteutus Suomessakin jäi ajatuksen asteelle.

Nyt tällainen kortti on viimein saatu aikaiseksi. Sen suunnitelussa on ollut mukana myös KP Helsingin ja koko Suomen akkipiispa Leo, joka mm. valitsi kortin kuvaan vanhoille ortodokseille kovin tutun ikonin, Evakko-Kristuksen siunaavan käden. Kortin ulkoasun on suunnitellut ideoiden ja ajatusten pohjalta Suomen ortodoksisen kirkkomuseo RIISAn amanuenssi Ilona Pelgonen.

Kortti toimitettiin kaikille ortodoksisen kirkon oman lehden lukijoille sivuun liimattuna, mutta jos se on sieltä pudonnut tai muuten haluaa uuden kortin, sen saa toistaiseksi oman seurakunnan kautta.

Jo lehdessä oli mainittu, että saman hoitotahtoajatuksen voi jokainen halutessaan liittää omaan hoitotahtoonsa, joka joillakin on kirjallisenpaperin lisäksi digitaalisena Oma Kannassa. Sieltä löytyy kohta ”Hoitotahto”, jota voi muokata mieleisekseen ja johon todellakin voi kirjata sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä tekijälle etenkin silloin, kun hän itse ei niitä syystä tai toissta voi tai pysty keromaan hoitohenkilöille.

Ortodoksi.net liittää tähän yhteyteen yhden esimerkin hoitotahdosta. Se voi olla vapaamuotoinen ja oheisesta mallista näkyy, mitä tietoja siinä on hyvä olla. Muitakin tietoja voi jokainen oman harkintansa mukaan siihen laittaa tai muuttaa tahto kokonaan erimuotoiseksi.

HOITOTAHTO

Täten minä Matti Meikäläinen, s. 1.1.1970 (sotu xxxxxx-xxxx) määrään seuraavaa hoitotahtonani.
---
Olen laatinut tämän hoitotahdon siltä varalta, että olen toimintakykyäni heikentävän sairauden tai muun vastaavan vuoksi kykenemätön ymmärtämään ja tekemään päätöksiä lääketieteellistä hoitoani ja hoivaani se taloudellisia toimiani koskevissa asioissa.

Alkuun kirjaan määräyksen koskien tilannetta, että minä mahdollisen vakavan sairauden, onnettomuuden, leikkauksen tai muun vastaavan syyn seurauksena en pysty päättämään omasta hoidostani esimerkiksi tajuttomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi. Tuolloin minua hoidettaessa ei saa käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja, ellei sillä ole tilani korjaantumiseen selkeitä perusteita. Vaikeiden oireiden poistamiseksi tai lievittämiseksi voidaan kuitenkin edellä mainittuja keinojakin tilapäisesti käyttää.

Tehohoitoa voidaan minulle antaa vain, jos voidaan kohtuudella arvioida, että sen antaminen johtaa parempaan tulokseen kuin pelkästään lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen.

Jos toivorikkaana aloitettu hoito osoittautuu tuloksettomaksi, siitä on välittömästi luovuttava.
---
Lisäksi kaikkien minua hoitavien on huomioitava seuraavat seikat:

  1. Minulla on tehtynä erillinen edunvalvontavaltuutus pojilleni Sergeille ja Hermanille.
  2. Nimeän poikani
    1. Sergei Meikäläisen (s. 1.5.1988) (sotu yyyyyy-yyyy) ja
    2. Herman Meikäläisen (s. 9.1.1990) (sotu zzzzzz-zzzz)
      tekemään puolestani hoitoani koskevat ratkaisut sijaispäättäjinä joko yhdessä tai erikseen. He ovat oikeutettuja tekemään hoitoani koskevia ratkaisuja niiltä osin, kuin selkeä hoitotahtoni ei sitä ilmennä tästä asiakirjasta.
  3. Kohdassa 2 mainituilla henkilöillä on oikeus saada potilasasiakirjani nähtäväkseen hoitoa koskevien ratkaisujen tekemiseksi sekä suullisesti tietoja potilasasiakirjoissa olevista tiedoista.


Tämän hoitotahdon liitteenä ovat lähiomaisilleni toimitetut erilliset liitteet (x kpl), joihin on kirjattu erilaisia seikkoja koskien yleisiä toiveitani hoidon ja hoivan osalta, taloudellisiin asioihin liittyen sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyvien asioiden osalta.

Mikkelissä, 15.4.2020

Matti Meikäläinen
eläkkeellä oleva ylösottaja Mikkelistä

Varta vasten kutsuttuina ja samanaikaisesti saapuvilla olevina todistajina vakuutamme täten, että hoitotahdon tekijä Matti Meikäläinen, jonka hyvin tunnemme, on omakätisesti allekirjoittanut edellä olevan hoitotahdon selittäen se vakaaksi tahdokseen. Hän on tehnyt tämän hoitotahdon terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan ja käsittäen täysin se merkityksen.
Mikkelissä, 15.04.2020

Arseni Heikäläinen
eläkkeellä oleva puuseppä Mikkelistä

Sigrid Heikäläinen
eläkkeellä oleva kirjuri Mikkelistä


LISÄYS HOITOTAHTOONI:

Sielunhoitotahto


Olen ortodoksi ja pyydän, että luokseni kutsutaan ortodoksinen pappi tai diakoni, jos olen sairauden tai onnettomuuden vuoksi kyvytön sitä itse tekemään. Toivon, että pappi tai diakoni vierailee silloin luonani ja että voin saada sairaanvoitelun ja Pyhää Ehtoollista. Tällä hetkellä kuulun Mikkelissäkin toimivaan Saimaan ortodoksiseen seurakuntaan (2021: paikallinen pappi Mikko Pappi, Mikkeli), jonne toivon tämän pyynnön ohjautuvan.

Edellä olevan laajennetun hoitotahdon lisäksi on hyvä liittää Oma Kantaan myös edunvalvontavaltuutus, joka taas on erilainen asiakirja ja eri jutun aihe, johon löydät varmasti neuvoja joko neistä, ystäviltäsi tai seurakunnan ihmisiltä tai oman kuntasi sosiaalityöntekijöiltä. Sekin kannattaa tehä nyt heti, eikä lykätä tuonnemmaksi, sillä kukaan meistä ei tiedä päiviensä määrää.

Ortodoksi.net /HAP
26.11.2021