Toiminnot

Sotilaan pyhät hetket (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Jukka Seppänen & Vesa Aurén (toim.): Sotilaan pyhät hetket
Julkaisija/kustantaja: Puolustusvoimat/Maasotakoulu/Kirkollinen työ
Julkaisuajankohta: 2011
ISBN 978-951-25-2261-3
Sivumäärä: 173 sivua
Koko: 250 mm x 175 mm
Sidos: Liimasidottu / pehmytkantinen

Ortodoksisen osuuden kirjaan ovat kirjoittaneet sotilaspastorit: isä Pentti Hakkarainen ja isä Vesa Takala yhdessä luterilaisen kenttärovasti Vesa Aurénin kanssa. Pelkästään ortodoksista näkökulmaa käsittelevät artikkelit ovat:

 • Ortodoksinen eukaristia
 • Ihminen ja yhteiskunta kohtaavat ortodoksisen etiikan opetuksessa

mutta monessa muusakin kirjan artikkelissa sivutaan ortodoksisuutta yleisemmällä tasolla.

Kustantajan esittelyteksti:

Maasotakoulu julkaisi vuoden 2011 lopussa Sotilaan pyhät hetket -oppikirjan. Kirjaa käytetään puolustusvoimissa vuoden 2012 alusta kirkolliseen työhön ja sotilasperinteisiin liittyvien asioiden oppikirjana.

Kirjan ensisijaisina kohderyhminä ovat puolustusvoimien uusin työntekijäryhmä aliupseeristo sekä sotilaspapisto ja kirkollisenalan reservi. Oppikirjan ovat toimittaneet Maasotakoulun sotilaspastori Jukka Seppänen ja Maavoimien kenttärovasti Vesa Aurén. Kirjan eri artikkeleiden kirjoittajat ovat kokeneita teologeja.

Sotilaan pyhät hetket -oppikirja

Kirja sisältää nimensä mukaisesti pyhän käsitteen ja liittyy siltä osin myös luterilaisen kansankirkon vuositeemaan. Pyhän käsitteeseen viittaa kirjan esipuheessa kenttäpiispa Hannu Niskanenkin, joka on kirjoittanut kirjaan artikkelin ”Siunaaminen sotilasyhteisössä”.

Kun muu yhteiskunta on ollut vieraantumassa pyhän tunteesta ja tuntemisesta, sotilaat pääsevät ja myös joutuvat kohtaamaan pyhiä hetkiä sekä rauhan että kriisin ajan tehtävässään. Arjen palveluskin sisältää pyhiä ja hyviä hetkiä ja kriisiajan toiminnassa ollaan aika ajoin ihmiselämän viimeisen, pyhän rajan eli ajallisen elämän päättymisen ja kuoleman äärellä.

Maasotakoulun johtaja, eversti Kimmo Lehto kirjoittaa kirjan toisessa esipuheessa, kuinka muutosten keskellä tarvitaan traditioita, perinteitä sekä yhteistä arvoperustaa, jotka auttavat kohtaamaan muutoksia. Rakkaus, inhimillisyys ja toivo ovat sellaisia arvoja, jotka antavat suuntaa ja auttavat silloinkin, kun voima tai arkinen, järjestelmällinen ja suunnitelmallinen toiminta eivät riitä.

Kirjan ensimmäinen luku käsittelee ihmisen hengellistä tukemista, johon kuuluvat erityisesti jumalanpalveluselämä eli messut, sananjumalanpalvelukset, rukoushetket ja kirkolliset toimitukset.

Kirjan toinen luku sisältää hengelliseen ja henkiseen tukemiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvia asioita, kuten sielunhoidon ja kriisityön eri menetelmiä. Varsinainen sotilassielunhoidon laajempi käsikirja odottaa silti vielä kirjoittajiaan.

Kolmas luku on koottu sotilaiden maailmaan ja sotilassielunhoitoon kuuluvista eettisistä kysymyksistä ja työn yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Uudella kirjalla ei ole varsinaista edeltäjää puolustusvoimien historiassa. Oppikirjana tosin voidaan pitää Tauno Muukkosen vuonna 1943 kokoamaa Rintamapappi -kirjaa, jota käytettiin vielä 1960-luvulla esimerkiksi kirkollisen alan varusmiesten koulutuksessa. Seitsemän vuosikymmenen jälkeen on jo aika päivittää esimerkiksi hartaushetkiä tai sotilasvalaa koskevia sotaväen ohjeita!

Kirjan liiteosa tarjoaa lukijalle myös mielenkiintoisia, lyhyitä katsauksia pyhien hetkien historiaan. Kukapa meistä on tiennyt, että Suomen puolustusvoimien nimeksi on ennen puolustuslaitos, armeija tai sotaväki sanoja ollut - 1850-luvulla - tarjolla Suomen varjelusväki?

Sisällysluettelo

 • JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET
  • Näkökulma: Lunastukseen meni
  • Kenttäehtoollinen pyhänä matkaeväänä
  • Ortodoksinen eukaristia
  • Sotilashäät — rakkauden juhla vai sotilasperinteiden näytös
  • Aurinko laskee, jo pitenee varjot. Poissa on ystävä kallehin
  • Siunaaminen sotilasyhteisössä
  • Pyhien hetkien historiallista musiikkia
 • IHMISEN HENKINEN JA HENGELLINEN TUKEMINEN
  • Näkökulma: Kehu minnuu — Hyväst' on kaik'!
  • Sielunhoito taistelukunnon ylläpitäjänä
  • Onko sinulla aikaa?
  • Sotilaan virret hengellisenä tukena ja sielun lääkkeenä
  • Tervettä elämää, hyviä ja pyhiä hetkiä
  • Rukoilkaamme — Aamen! Hengellisyys ja rukous voiman lähteinä
  • Henkisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen
 • EETTISET KYSYMYKSET JA KIRKOLLISEN TYÖN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS
  • Näkökulma: Yksilön vai yhteiskunnan etiikkaa
  • Sotilas ja pyhät arvot
  • Varusmiesten näkemyksiä kodista, uskonnosta ja isänmaasta
  • Kuullos pyhä vala, kallis Suomenmaa
  • Ihminen ja yhteiskunta kohtaavat ortodoksisen etiikan opetuksessa
  • "Kukin tulkoon uskollaan autuaaksi" - muut uskonnot ja ateismi kristinuskon rinnalla
  • Sotilaspapisto yhteiskunnan, armeijan ja kirkon leikkauspisteessä
  • Miten hengellistä työtä on tehty Suomen asevoimissa lähes 900 vuotta?
 • LIITTEET
  • Itsenäisen Suomen ensimmäinen sotilasvala
  • Sankarihautajaisperinteiden synty
  • Kaatuneiden muistopäivän ja puolustusvoimain lippujuhlan päivän lyhyt historia
  • Kenttäiltahartauden ja lipunlaskun toteuttaminen
  • Esimerkkejä varuskunnan jumalanpalveluselämää varten laadituista rukouksista
  • Ohjeita vakavasti loukkaantuneen henkiseen tukemiseen ja kuolemaa odottavan saattohoitoon
  • Saattohoito-ohjeistus
  • Kentälle jääneiden hautaamiseen liittyvät ohjeet
  • Sotilashautajaisten käsky (malliesimerkki)
 • LÄHTEET JA KIRJALLISUUS ERI ARTIKKELEISSA