Toiminnot

Suojärveläisten juhlaa ja arkea (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Kirjan kirjoittaja, kansakoulunopettajatar Lyyli Home v. 1919
(kuva kirjan takakannesta)
Lyyli Homeen hauta Joensuun ortodoksisella hautausmaalla.
(Kuva © Ortodoksi.net/HAP)
Vasojärven Kristuksen kirkastumisen luostarin pääportti. Lyyli Home kirjoittaa kirjassaan täällä olleista suomalaisista sotavangeista vuosina 1939-40.
(kuva © Hannu Pyykkönen)
Lyyli Home: Suojärveläisten juhlaa ja arkea - Elämää Raja-Karjalassa 1800-luvulta talvisotaan
ISBN 978-952-93-8988-9
Julkaisija/kustantaja: Omakustanne / Homeen suku
Julkaisupäivämäärä: 2017
Sivumäärä: 553
Koko: 180 x 260 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen


Kevätkesällä 2017 julkaistiin Homeen suvun omakustanteena suojärveläisen kansakoulunopettajatar Lyyli Homeen vuosina 1967 – 1981 keräämien tietojen mukaan tehdyistä kirjoitelmista ja tutkielmista koottu kirja ”Suojärveläisten juhlaa ja arkea”. Alaotsikkona kirjassa on ”Elämää Raja-Karjalassa 1800-luvulta talvisotaan”.

Kirjassa on yli viisi ja puolisataa sivua kookkaassa (26 x 18 cm) kirjassa. Kirja on fyysisestikin painava, mutta painavaa on kirjan sisältökin. Lyyli Home liittyy saumattomasti niihin lukuisiin suomalaisiin vanhoja perinteitä vaaliviin kansakoulunopettajiin, jotka oman elämäntyönsä ohessa ovat valtavan suurella tarmolla ja osaamisella vieneet eteenpäin niin Suomen kansan sivistystä kuin suomalaista kulttuuria sen monilla eri saroilla, kirjallisuudessa ja taiteessa.

Perinnetutkijalle ja vanhoista tavoista ja uskomuksista sekä omasta ja suvun historiasta kiinnostuneille tämä Lyyli Homeen teos on melkein pohjaton aarrearkku, josta voi ammentaa tarkkaa tietoa monista asioista, joita tämä tarkkakatseinen, älykäs ja sujuvasanaiseen kerrontaan kykenevä kirjoittaja on meille teksteissään tarjonnut. Tässä jälleen voi ihaillen ja ylpeänä todeta vanhan sanonnan: ”Kyllä suomalainen opettaja osaa!”

Ortodoksi.net / HAP
14.8.2017

Paksu kirja on täynnä mielenkiintoista perinnetietoa rajakarjalaisten elämästä 1800-luvulta talvisotaan

Kansakoulunopettajatar Lyyli Home (1901-1982) muutti eläkkeelle siirryttyään Joensuuhun ja laati viisitoista tutkielmaa entisen kotiseutunsa Suojärven asukkaiden elämästä. Tutkielmat, jotka tähän asti ovat olleet monisteina Homeen suvun hallussa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kansanrunousarkistossa tutkijoiden käytössä, on nyt julkaistu kirjana ”Suojärveläistenjuhlaaja arkea. - Elämää Raja-Karjalassa 1800-luvulta talvisotaan”.

Tämän kirjan myötä Lyyli Homeen vuosina 1967-1981 keräämä muistitieto rajakarjalaisesta elämänmuodosta vanhoine ortodoksis-karjalaisine tapoineen saadaan myös laajemman karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneen lukijakunnan ulottuville.

Lyyli Home on koonnut tutkielmiinsa perinnetietoa monelta alalta. Hän kertoo rajakarjalaisista kansanomaisista parannuskeinoista ja kuolemaan liittyvistä asioista. Hän kuvaa suojärveläisten juhlaa ja arkea, pikkulasten hoitoa, lasten ja nuorten leikkejä, häätapoja, herrasväen huvielämää ja harrastuksia sekä naisten pukeutumista. Merkittävää muistitietoa on myös mukana olleiden kertomuksiin perustuva kuvaus suojärveläisten siviilien sotavankeudesta 1939-1940. Lisäksi Lyyli Home on laatinut tarkat kuvaukset Homeen suvun vanhasta karjalaistalosta ja oman perheensä kotitalosta Maimalammissa sekä äitinsä kotitalosta Kuikkaniemessä.

Jo nuoresta asti tekemiään havaintoja vanhoista tavoista Lyyli Home on täydentänyt laajojen haastattelujen, kirjallisuuden ja arkistolähteiden avulla. Kirjan johdantona on Kalevalaseuran toiminnanjohtajan FT Ulla Pielan artikkeli "Lyyli Home rajakarjalaisen muistitiedon tallentajana".

Kirjan takakannen esittelyteksti:

Suojärvellä syntynyt ja kasvanut Lyyli Home (1901-1982) työskenteli kansakoulunopettajana Raja-Karjalassa Suojärvellä, Karjalankannaksella Raudussa sekä sotien jälkeen Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä. Eläkkeelle jäätyään hän ryhtyi keräämään suojärveläistä muistitietoa ja kirjoitti vuosina 1967-1981 viisitoista tutkielmaa, joiden aiheet vaihtelevat suojärveläisistä häätavoista sairauksien kansanomaisiin parantamistapoihin.

Tekstit perustuvat kirjoittajan omiin muistikuviin, haastatteluihin, kirjallisuuteen ja arkistolähteisiin.

Aiemmin nämä kirjoitukset ovat olleet vain Homeen suvun jäsenten hallussa sekä tutkijoiden käytössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistossa, mutta tämän kirjan myötä Lyyli Homeen tutkielmiin suojärveläisten elämästä 1800- luvulta talvisotaan pääsevät tutustumaan myös muut rajakarjalaisesta elämänmuodosta ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneet.
---
Kirjaa voi tilata suoraan sen toimittaneelta Marko Homeelta joko sähköpostilla tai puhelimitse. Kirjan hinta on 40 e + postituskulut. Toimittajan yhteystiedot:
Marko Home
p. 040-5560546
marko.home@maimalampi.fi

Sisällysluettelo

 • Niilo Home: Esipuhe
 • Marko Home: Toimittajan alkusanat
 • Ulla Piela: Lyyli Home rajakarjalaisen muistitiedon tallentajana
 • Suojärveläisten juhlaa ja arkea
 • Maimalammin vanha talo
 • Maimalammin kylä ja sen asukkaat
 • Kuikkaniemi
 • Matin ja Olgan päivät
 • Joulunvietto Maimalammissa
 • Suojärveläisiä sotavankeudessa 1939-1940
 • Kuoleman vieraillessa
 • Muistajaiset Suojärvellä
 • Herrasväen huvielämä ja harrastukset
 • Pikkulapsen hoitoa Suojärvellä
 • Sairauksien kansanomaisia parantamistapoja Raja-Karjalassa
 • Häätavat Suojärvellä
 • Suojärvellä leikittyjä leikkejä
 • Suojärveläisten naisten pukeutumisesta