Toiminnot

Suomessa, Euroopassa ja maailmassa (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Metropoliitta Ambrosius: Suomessa, Euroopassa ja maailmassa
ISSN 1795-3065
ISBN 952-99462-1-X
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisen kulttuurikeskuksen julkaisuja 2
Julkaisupäivämäärä: 2005
Sivumäärä: 40 sivua
Koko: 210 x 148 mm
Sidos: Nidottu / pehmeäkantinen

Takakannen teksti:

Mikä on kirkon ja kirkon edustamien arvojen asema ajassamme?

Tässä julkaisussa on kolme metropoliitta Ambrosiuksen esseetä keskustelun virikkeeksi. Ensimmäisessä käsitellään kirkon eetosta ja spiritualiteettia suomalaisessa kontekstissa. Toisessa esitellään eräitä arvonäkökohtia Euroopan unionin nykyisen ja tulevan laajenemisvaiheen näkökulmasta. Kolmannessa aiheena on globalisaatio arvojen perspektiivistä.

Sisällysluettelo

 • Näkymätön näkyväksi
  • Kirkon tehtävä nykysuomessa
   • Ajan pyhittäminen
   • Askeesi ajassamme?
   • Lex orandi, lex credendi - Niin kuin uskot, niin rukoilet
   • Lopuksi
 • Solidaarisuutta ja jakamista
  • Kirkko laajenevassa EU:ssa
   • Sentralismi vai federatiivisuus?
   • Historian perspektiivi
   • Eurooppa ja maailma
   • Ortodoksit yhdentyvässä Euroopassa
 • Ihmisen kasvun ja vastuunoton prosessi
  • Ihminen, arvot ja etiikka globalisaatiossa
   • Historiallista taustaa
   • Suomi ja globalisaatio
   • Globalisaation mahdollisuudet
   • Globalisaatio ja ihminen
   • Lopuksi