Toiminnot

Pyhän Teofanian suuri vedenpyhitys

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Suuri vedenpyhitys)

Ambonintakaisen rukouksen jälkeen menemme veden äärelle papiston kynttilöineen ja suitsutusastioineen johtaessa edellä, ja vanhimman papin kantaessa ristiä ja evankeliumikirjaa, sekä laulamme seuraavia tropareita, 8.säv.:

Herran ääni huutaa vetten päällä lausuen: | Tulkaa kaikki ja ottakaa vastaan viisauden Henki, | ymmärryksen Henki, Jumalan pelvon Henki, || ilmestyneen Kristuksen Henki.
Tänään pyhitetään vesien luonto, || Jordan lyödään hajalle ja se estää vettensä virtaamisen nähdessään Valtiaan saavan peson.
Oi, hyvä ja ihmisiä rakastava Kristus, Kuningas, | ihmisenä sinä astuit virtaan, || tahtoen syntiemme tähden ottaa edelläkävijän käsistä palvelijalle kuuluvan kasteen.
Kunnia ... nyt ...
Sinä, Herra, tulit erämaassa huutavan luo, | joka sanoi: Valmistakaa Herralle tie. | Sinä, joka et syntiä tuntenut, otit orjan muodon ja anoit kastetta, | vedet näkivät sinut ja peljästyivät, | myös edelläkävijä vapisi ja huusi: | Miten voisi lamppu valaista Valkeuden?
| Miten voisi palvelija laskea kätensä Valtiaan päälle? | Pyhitä sinä minut ja myös vedet, oi Vapahtaja, ||joka pois otat maailman synnin.

Diakoni:

Se on viisautta.

Lukija:

Lukekaamme Jesajan profetiaa (Jes.35:1-10)
Näin sanoo Herra. Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan. Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen. Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: ”Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne. Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät." Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Hehkuva hiekka muuttuu lammikoiksi, janoinen maa pulppuaviksi lähteiksi. Siellä, missä hyeenat lepäilivät, kasvaa silloin rantakaislaa ja papyrusta. Ja sinne syntyy tie, valtatie, sitä kutsutaan Pyhäksi tieksi. Epäpyhä ei saa sille astua: Herran tien kulkijoille se kuuluu, heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy. Leijona ei nouse sille tielle, ei yksikään raateleva peto, ei yksikään. Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltavat. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas.

Diakoni:

Se on viisautta.
Lukekaamme Jesajan profetiaa (Jes.55:1-13)
Näin sanoo Herra. Kuulkaa, kaikki janoiset. Tulkaa veden ääreen. Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää. Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille. Hänet minä otin todistajaksi kansoille, tein hänestä kansakuntien käskijän ja hallitsijan. Sinä olet kutsuva tänne kansan, jota et tunne, ja kansa, joka ei sinusta tiennyt, rientää luoksesi Herran, sinun Jumalasi, takia ja Israelin Pyhän tähden. Hän korottaa sinut kunniaan. Herran sana ei tyhjänä palaa. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. -- Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne, ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään. Orjantappuran paikalle nousee sypressi ja piikkipensaan paikalle myrtti. Tämä tapahtuu Herran nimen kunniaksi ja on ikuinen merkki, joka ei koskaan katoa.

Diakoni:

Se on viisautta.
Lukekaamme Jesajan profetiaa (Jes.12:3-6)
Näin sanoo Herra. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte: ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa. Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa. Levitköön tieto niistä yli maanpiirin. Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat. Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne.”

Prokimeni (3.säv. LIT 126)

Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ||ketä minä pelkään?

Liitelauselma:

Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen? (Ps.27:1)

Epistola (1.Kor.10:1–4)

Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus.

Halleluja 4.säv.

Herran ääni käy vetten päällä. ||

Liitelauselma:

Kunnian Jumala jylisee. (Ps.29:3)

Evankeliumi Mark.1:9–11

Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."

Diakoni:

Rukoilkaamme rauhassa Herraa.
Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.
Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.
Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen ja täällä uskossa, hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.
Rukoilkaamme Herraa patriarkkamme ……, arkkipiispamme ……, (piispamme ……,) arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.
Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin (kylän, pyhän luostarin), kaikkien (kylien) kaupunkien ja maakuntain ja niiden uskovaisten asukkaitten puolesta.
Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia aikoja.
Rukoilkaamme merellä kulkijain, matkustajain, sairaiden, kärsivien ja vangittujen puolesta, että Herra pelastaisi heidät.
Rukoilkaamme Herraa pyhittämään tämä vesi Pyhän Hengen voiman, vaikutuksen ja laskeutumisen kautta.
Rukoilkaamme Herraa lähettämään siihen lunastuksen armo ja Jordanin siunaus.
Rukoilkaamme Herraa, että tähän veteen vaikuttaisi kaikkea olevaista ylemmän Kolminaisuuden puhdistava voima.
Rukoilkaamme Herraa Pyhän Hengen laskeutumisen kautta valaisemaan meidät tiedon ja hurskauden valkeudella.
Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi tulisi pyhityksen lahjaksi, syntien päästöksi, sielun ja ruumiin parannukseksi ja kaiken hyvän lähteeksi.
Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi tulisi iankaikkiseen elämään johdattavaksi.
Rukoilkaamme Herraa tekemään tämä vesi näkyväisten ja näkymättömien vihollisten kaikki juonet torjuvaksi.
Rukoilkaamme Herraa kaikkien niiden puolesta, jotka ammentavat sitä ja ottavat kodin pyhitykseksi.
Rukoilkaamme Herraa, että se tulisi sielun ja ruumiin puhdistuksesksi kaikille, jotka sitä uskolla ottavat ja käyttävät.
Rukoilkaamme Herraa, että hän tekisi meidät Pyhän Hengen näkymättömän ilmestymisen kautta otollisiksi täyttymään pyhityksellä tullessamme osallisiksi tästä vedestä.
Rukoilkaamme Herraa, Jumalaa, että hän kuulisi meidän syntisten rukousäänen ja armahtaisi meitä.
Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, sinun armollasi.
Muisteltuamme kaikkeinpyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Pappi lukee hiljaa:

Herra, Jeesus Kristus, Isän helmassa oleva ainosyntyinen Poika, totinen Jumala, elämän ja kuolemattomuuden lähde, valkeus valkeudesta, joka tulit maailmaa valaisemaan. Kirkasta meidän ymmärryksemme Pyhällä Hengelläsi, katso suopeasti sinulle kantamaamme ylistykseen ja kiitokseen aikojen alusta tekemistäsi ihmeellisistä suurista teoista ja viimeisten aikojen pelastusteostasi, jossa heikkoon ja köyhään olemukseemme pukeutuneena ja orjuuden tilaan alentuneena sinä, kaiken Kuningas, otit vastaan palvelijan kädestä kasteen Jordanissa synnittömänä pyhittääksesi vetten luonnon, ja raivataksesi meille tien uudestisyntymiseen veden ja Hengen kautta, ja palauttaaksesi meidät entiseen vapauteen. Tämän jumalallisen salaisuuden muistoa viettäen rukoilemme sinua, ihmisiä rakastava Valtias: Vihmo meidän, arvottomien palvelijaisi päälle lupauksesi mukaan puhdistavaa vettä laupeutesi lahjana ottaen hyvyydessäsi suopeasti vastaan meidän syntisten rukouksen tämän veden äärellä, ja näin lahjoittaen meille ja koko uskolliselle kansallesi siunauksesi pyhän ja kumarrettavan nimesi kunniaksi.
Sillä sinulle on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta, niin kuin myös iankaikkiselle Isällesi, ja kaikkeinpyhimmälle, hyvälle ja eläväksitekevälle Hengellesi, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Tämän jälkeen hän lausuu ääneen:

Suuri olet sinä, Herra, ja ihmeelliset ovat tekosi, eikä yksikään sana ole ihmeittesi ylistämiseen riittävä. (3) Sillä sinä tahdollasi saatat kaiken olemattomuudesta olemiseen, ja voimallasi ylläpidät luomakuntaa, ja kaitselmuksessasi hallitset maailmaa. Sinä olet neljästä aineksesta pannut kokoon luomakunnan, ja neljällä vuodenajalla olet vuoden kierron kruunannut. Sinun edessäsi vapisevat kaikki henkivoimat, sinulle ylistystä veisaa aurinko, sinua ylistää kuu, sinua rukoilevat tähdet, sinua tottelee valkeus, sinun edessäsi syvyydet kauhistuvat, sinua palvelevat vesilähteet. Sinä levitit taivaan niin kuin teltan, sinä kiinnitit maan vetten päälle, sinä rajoitit meren hiekalla, sinä vuodatit ilman hengitettäväksi. Enkelien voimat suorittavat sinulle palvelusta, arkkienkelien kuorot sinua kumartavat. Monisilmäkerubit ja kuusisiipiserafit kehänä ympärillä lentäen peittävät itsensä lähestymättömän kunniasi pelvossa. Sillä sinä, Jumala, joka olet kuvaamaton, aluton ja sanoin selittämätön, tulit maan päälle ottaen orjan muodon ja tulit ihmisten kaltaiseksi. Sillä et sinä, Valtias, armosi laupeuden tähden kärsinyt nähdä ihmissukua kiusaajan hirmuvallan alaisena, vaan tulit ja pelastit meidät. Tunnustamme armon, todistamme laupeudestasi, emmekä vaikene hyvästä teostasi. Sinä vapautit sukukuntamme, ja syntymälläsi pyhitit Äitisi, ja koko luomakunta veisasi kiitosta sinulle ilmestymisesi johdosta. Sillä sinä, meidän Jumalamme, ilmestyit maan päälle ja asuit ihmisten keskellä. Sinä pyhitit myös Jordanin virrat lähettäen niihin taivaasta kaikkeinpyhimmän henkesi, ja murskasit niissä piilevien lohikäärmeitten päät.
Sinä itse, ihmisiä rakastava Kuningas, ole nytkin läsnä Pyhän Henkesi laskeutumisen kautta, ja pyhitä tämä vesi. (3)
Anna siihen lunastuksen armo ja Jordanin siunaus. Tee se kuolemattomuuden lähteeksi, pyhityksen lahjaksi, anteeksiannon armovälineeksi, taudeilta suojaavaksi, pahojen henkien turmioksi, vihollisvoimille lähestymättömäksi, enkelien väkevyydellä täytetyksi, että kaikki, jotka tätä vettä ammentavat ja käyttävät, tekisivät sen sielun ja ruumiin puhdistukseksi, turmiollisen halun parannukseksi, kodin pyhitykseksi ja kaiken hyvän saamiseksi. Sillä sinä olet meidän Jumalamme, joka veden ja Hengen kautta olet uudistanut synnin turmeleman luonnon. Sinä olet meidän Jumalamme, joka Nooan aikana vedellä hävitit synnin. Sinä olet meidän Jumalamme, joka Mooseksen avulla kuljetit heprealaisten suvun meren halki vapauteen faaraon orjuudesta. Sinä olet meidän Jumalamme, joka halkaisit kallion erämaassa, niin että vedet virtasivat, purot tulvivat, ja sinä ravitsit janoavan kansasi. Sinä olet meidän Jumalamme, joka vedellä ja tulella Eliaan avulla johdit Israelin pois Baalin eksytyksestä.
Sinä, Valtias, pyhitä tämä vesi Pyhällä Hengelläsi. (3)
Anna kaikille, jotka sitä käyttävät, sivelevät sillä itseään tai tulevat siitä osallisiksi, pyhitys, siunaus, puhdistus ja terveys. Pelasta, Herra, myös uskollinen esivaltamme, varjele se rauhassa suojeluksessasi alista jokainen vihollinen ja vastustaja sen valtaan, ja anna sille mitä se pelastuksekseen anoo. Muista, Herra, esipaimeniamme, kaikkia pappeja, Kristuksessa diakoneja, kaikkia kirkon palvelijoita, läsnä olevaa kansaa ja niitä veljiämme, jotka oikeista syistä ovat jääneet pois, ja armahda kaikki suuren armosi mukaan. Että alkuaineitten, enkelten, ihmisten, näkyväisen ja näkymättömän kautta yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa ylistettäisiin sinun kaikkein pyhintä nimeäsi, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pappi:

Rauha olkoon teille kaikille.

Diakoni:

Kumartukaamme Herran edessä.

Pappi:

Kallista, Herra, korvasi puoleemme ja kuule meitä, sinä, joka suostuit Jordanissa kastettavaksi ja niin pyhitit vedet, siunaa kaikkia meitä, jotka kumartuen osoitamme nöyrää palvelusta. Ja tee meidät otollisiksi täyttymään pyhityksellä tämän veden juomisen ja vihmomisen kautta, ja tulkoon se, Herra, sielumme ja ruumiimme terveydeksi.

Ääneen:

Sillä sinä olet sielumme ja ruumiimme pyhitys, ja sinulle aluttoman Isäsi ja kaikkeinpyhimmän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa me kunniaa, kiitosta ja ylistystä kohotamme, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Ja siunaten vedet ristinmuotoisesti hän upottaa kunniallisen ristin pystysuorassa veteen laulaen samalla tätä troparia.

1.säv.

Jordanissa kastettaessa sinua, oi Herra, | tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, | sillä Isän ääni todisti sinusta | nimittäen sinua rakkaaksi Pojaksensa. | Ja Henki kyyhkysen muodossa | vahvisti sen sanan totuuden. | Kunnia olkoon sinulle, Kristus Jumala, || joka ilmestyit ja valistit maailman. (3)

Pappi vihmoo vettä koko kansan päälle laulettaessa:

Kontakki, 4.säv.

Sinä ilmestyit tänään maailmalle, | ja sinun valkeutesi, oi Herra, valaisi meidät, | jotka sen tuntien veisaamme sinulle: | ”Sinä, lähestymätön Valkeus, || tulit ja ilmestyit meille.”

Veden ääreltä palattaessa lauletaan:

6.säv.

Uskovaiset, ylistäkäämme Jumalan huolenpidon suuruutta, | sillä tullen meidän lankeemuksemme vuoksi ihmiseksi | Hän Jordanissa puhdistautumalla puhdistaa meidät, | hän, ainoa puhdas ja turmeltumaton | pyhittää minut ja myös vedet, | ja vedellä musertaa lohikäärmeiden päät. | Veljet, sen tähden ammentakaamme vettä iloiten, | sillä sielujemme pelastaja, Kristus Jumala, || antaa näkymättömästi Hengen armon niille, jotka uskoen ammentavat.

Sitten psalmi 34 Minä kiitän Herraa ... ja jaetaan antidori ja suoritetaan päätössiunaus.

Ortodoksisen kirkon palveluksia
Jumalallinen liturgia
Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia eli Paastoliturgia
Kirkollinen vuorokausi
Ehtoopalvelus | Ehtoonjälkeinen palvelus | Puoliyöpalvelus | Aamupalvelus
Hetket
Ensimmäinen hetki | Kolmas hetki | Kuudes hetki | Yhdeksäs hetki
Vigilia
Muita palveluksia
Akatistos | Rukouspalvelus eli Moleben
Suuri vedenpyhitys | Pieni vedenpyhitys
Kodin pyhittäminen | Muun kohteen siunaaminen
Pappeuteen vihkiminen | Avioliitto liturgian yhteydessä
Hautaaminen | Panihida | Parastaasi