Toiminnot

Ukraina on meidän (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Heta Hurskainen & Teuvo Laitila: Ukraina on meidän – Kirkot ja politiikka Ukrainan ja Venäjän suhteissa
ISBN 978-952-345-205-3
Julkaisija ja kustantaja: Gaudeamus
(osta: https://kauppa.gaudeamus.fi/sivu/tuote/ukraina-on-meidan-/4772871)
Julkaisuajankohta: 21.4.2023
Sivumäärä: 416 sivua
Koko: 225 mm x 155 mm
Sidos: liimasidottu / pehmytkantinen


(Kuuntele kirjaesittely luettuna äänitiedostona - avaa uuteen välilehteen)

Takakannen teksti:

Miksi Ukraina perusti oman ortodoksisen kirkon, ja miksi Venäjän ortodoksinen kirkko vastustaa sitä niin kiivaasti? Miten ortodoksisuutta on käytetty yhteisen venäläisen tai erillisen ukrainalaisen kansallistunteen luomiseen?

Ukraina on meidän! tarkastelee uskontoa ja politiikkaa Ukrainan ja Venäjän suhteissa. Se selvittää, miten kirkkopoliittiset kiistat venäläisten ja ukrainalaisten välillä ovat syntyneet sekä miten Neuvostoliiton ja toisen maailmansodan aika vahvistivat käsityksiä ukrainalaisista ja venäläisistä yhtäältä samana ja toisaalta kahtena erillisenä kansana. Erityisesti kirja käsittelee neuvostoajan jälkeisiä tapahtumia, jotka ravitsevat nykyistä venäläistä ja ukrainalaista nationalismia sekä muokkaavat kirkollista ja yhteiskunnallista todellisuutta.

Teos nostaa esille usein Venäjän kirkon varjoon unohdetun ukrainalaisen kristillisyyden ja kysyy, kenelle Ukraina kuuluu. Epävarmassa globaalissa tilanteessa on olennaista ymmärtää, miten Ukrainan ja Venäjän kirkkopoliittiset kiistat ja niiden tulkinnat voivat vaikuttaa koko maailmaan.

Sisällysluettelo

  • JOHDANTO
   • Rus
   • Venäjän ja Ukrainan kirkkopolitiikan ylirajaisuus
   • Kirjan keskeiset teemat
   • Kirjan rakenne
 • I KIOVAN RUS, PERILLISET JA PERINTÖRIIDAT
  • 1 KIOVA, "KAIKEN ALKU", JA MOSKOVA, "KAIKEN PÄÄTEPISTE"?
   • Kiovan Rusin valtio ja kaste poliittisena retoriikkana
   • Kiovan Rusin kirkollinen hallinto
   • Kiovan metropoliittakunnasta Moskovaan kolmantena Roomana
   • Moskovalaisen ortodoksisuuden muodostuminen ja patriarkaatin perustaminen
   • Kreikkalaiskatolisen kirkon perustaminen Puola-Liettuaan
   • Puola-Liettuan ortodoksien siirtyminen Moskovan alaisuuteen
   • Valtion johtaman ortodoksisuuden muodostuminen
   • Aina petolliset kasakat?
  • 2 KEITÄ ME OLEMME? UKRAINALAISUUS JA VENÄLÄISYYS 1800-LUVULLA..
   • Ukrainalaisen identiteetin rakentuminen
   • Kreikkalaiskatolinen kirkko, ukrainalaisuus ja ortodoksisuuden lumo
   • Ukrainalaissivistyneistö valtion rakentajana
   • Kreikkalaiskatolinen kirkko ja ukrainalaisuus
   • Venäjän ortodoksinen kirkko, ukrainalaiset ja Venäjän "yhtenäisyys"
 • II UKRAINAN KIRKKO, VENÄJÄN KIRKKO VAI NEUVOSTOKIRKKO?
  • 3 ORTODOKSISET KIRKOT JA NEUVOSTOVALLAN RAKENTAMINEN
   • Moskovan patriarkan viran uudelleen perustaminen
   • Bolševikkien toimenpiteet ja Moskovan patriarkaatti
   • Ukrainan poliittiset itsenäistymiset
   • Kirkolliset itsenäistymispyrkimykset ja Ukrainan valtio
   • Seurakuntapapiston ja Ukrainan erilaiset näkemykset
   • Itsenäisen ukrainalaisen ortodoksisen kirkon perustaminen
   • Moskovan patriarkaatti, kirkolliset uudistajat ja bolševikkien uskontopolitiikka
   • Moskovan patriarkaatin lojaalisuudenjulistus ja kirkon vainot 1930-luvulla
   • Ukrainan itsenäinen kirkko ristipaineessa
   • Venäläiset, ukrainalaiset ja Puolan ortodoksisen kirkon perustaminen
   • Kreikkalaiskatolinen kirkko maailmansotien välisessä Puolassa
  • 4 UKRAINAN KIRKKOTAISTELUT TOISESSA MAAILMANSODASSA
   • Moskovan patriarkaatin toiminta ukrainalaisalueilla 1939-1941
   • Millainen ortodoksinen kirkko Ukrainaan?
   • Moskovan patriarkaatin tuki Stalinille saksalaismiehityksen aikana
   • Puolalaisen autokefaalisen kirkon loppu Ukrainassa
   • Kreikkalaiskatolinen kirkko toisessa maailmansodassa
   • Moskovan patriarkaatti ja Ukrainan takaisinvaltauksen aika
   • Kirkon ja valtion yhteistyö jatkuu
  • 5 KREIKKALAISKATOLISEN KIRKON LIKVIDOINTI VUONNA 1946.
   • Kreikkalaiskatolisen kirkon lakkauttaminen "paluuna" äitikirkkoon
   • Kreikkalaiskatolisen kirkon hävittäminen
   • Ortodoksistaminen tuo etuja ja ongelmia
  • 6 MOSKOVAN PATRIARKAATIN TOIMINTA UKRAINASSA VUOSINA 1945-1991
   • Uskonnonvastainen toiminta Ukrainassa
   • Uusi rooli rauhan edistäjänä ja ekumeenisena toimijana
   • Kirkollinen vastarinta
   • Kreikkalaiskatolisen kirkon "paluun" puolustaminen
   • Rusin kasteen 1000-vuotisjuhla
   • Moskovan patriarkaatin näkemykset Ukrainasta
   • Kirkkopoliittiset muutokset Neuvostoliiton lopussa
  • 7 MOSKOVAN YKSINVALLASTA KIRKOLLISEEN MONINAISUUTEEN
   • Ukrainan poliittinen konteksti
   • Ukrainan erillinen tie?
   • Toisinajattelu
   • Uudistuspolitiikka johtaa autokefaalisen kirkon uudelleen perustamiseen
   • Hallinnolliset muutokset Pohjois-Amerikassa
   • Ukrainan eksarkaatista autonomiseksi Ukrainan ortodoksiseksi kirkoksi (UOK)
   • Kreikkalaiskatolisen kirkon uusi alku
   • Ukrainan monet kirkolliset vaihtoehdot
 • III VENÄLÄINEN MAAILMA, PYHÄ RUS JA ITSENÄINEN UKRAINA
  • 8 MOSKOVAN PATRIARKAATIN UKRAINA-POLITIIKKA VUOSINA 1991-2013
   • Valtion rajat eivät voi rajoittaa kirkon rajoja
   • Kiovan patriarkaatti - uhka Moskovan patriarkaatin yhtenäisyydelle?
   • Ukraina sivustaseuraajana ortodoksis-katolisessa ekumeniassa
   • Moskovan kirkon imperialismin tukipilarit
   • Moskovan hegemonia ja patriarkaatti Ukrainassa
   • Pitkä vuosi 2008 ja patriarkka Kirillin valtaannousu 2009
   • UOK ja kansalaisyhteiskunta
   • Venäläinen maailma, Pyhä Rus ja Kirillin vierailut Ukrainassa
  • 9 ITSENÄISYYS, UKRAINALAISUUS JA KIRKOT VUOSINA 1991-2O13
   • Uusi itsenäinen kirkko, Kiovan patriarkaatti
   • Patriarkka Filaretin ukrainalainen kirkko
   • Politiikka ja kirkkojen sisäiset kiistat
   • Konstantinopoli ja Moskova keskustelevat autokefaliasta
   • Kamppailu Kiovan Rusin perinnöstä
   • Kreikkalaiskatolisesta kirkosta tulee yleisukrainalainen kirkko
  • 10 ARVOJEN VALLANKUMOUS, SOTA JA ITSENÄINEN KIRKKO UKRAINAAN
   • Ukrainan kirkot ja Maidan
   • Autokefaliakeskustelun politisoituminen Maidanin jälkeen
   • Kreikkalaiskatolinen kirkko roomalaiskatolisuuden ja ortodoksisuuden välissä?
   • Presidentti Porošenko ja autokefalia
   • Konstantinopoli, Moskova ja Ukraina
   • Ortodoksisen hajaannuksen tulevaisuudennäkymiä
   • OKU:n ja kreikkalaiskatolisen kirkon reaktiot isänmaan uhkaan
   • Ukrainan uskonnolliset yhteisöt ja Venäjän propaganda
   • Kirkolliset reaktiot sotaan
   • Ukrainan kirkot ja venäläinen maailma
  • 11 TAVOITTEENA RUS-JOHTOINEN ORTODOKSISUUS
   • Protestit Maidanilla ja Ukrainan arvojen vallankumous
   • Pyhä Rus uutena tulkintana venäläisestä maailmasta
   • Krimin valtaus ja sota Itä-Ukrainassa
   • Kreetan yleisortodoksinen kokous vuonna 2016 ja Ukraina
   • Moskovan patriarkaatti ja OKU:n perustaminen
   • Autokefalian myöntämisen vaikutukset ekumeniaan
   • Moskovan patriarkaatti ja vaihtoehtoinen ortodoksinen yhteys
   • Ukrainan sota ja Moskovan patriarkaatin argumentaatio
   • Ukrainan ortodoksisen kirkon itsenäistyminen
   • Sota ja Ukrainan kirkkojen asema ekumeniassa
  • LOPUKSI: UKRAINAMME?
  • VITTEET
  • LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
  • HENKILÖ- JA PAIKANNIMIHAKEMISTO
  • KIRJOITTAJAT