Toiminnot

Vuositiedote 2007

Kohteesta Ortodoksi.net

Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi!

Pääsiäisenä 2007.

Ortodoksi.net on jakanut tietoutta ortodoksisuudesta tänä keväänä jo kahden vuoden ajan. Kahdessa vuodessa Ortodoksi.net sivustosta on kehittynyt Suomen suurin ortodoksinen media. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti keskimäärin 12 % kuukausivauhtia. Helmikuussa 2007 Ortodoksi.net -sivustolle tehtiin keskimäärin hieman yli 1000 vierailua päivässä eli yhteensä yli 28 000 vierailua.

Kuluneena vuonna Ortodoksi.net -sivustolle on kehitetty monia uusia palveluja ja sivuilla on hyödynnetty eri internet-tekniikoita. Erityisesti tietokantapohjaisten tekniikoiden myötä on sivustolle kehitetty käyttäjiä helpottavia palveluja, kuten kirjallisuusluettelo ja -haku, sanakirja ja -haku sekä moodle -oppimisympäristö. Tietokantojen ja hyvien hakumenetelmien ansiosta tiedon löytäminen sivustolta on helpottunut ja nopeutunut.

Ortodoksi.net -sivuston julkaisujen punaiseksi langaksi on muodostunut kirkkovuoden kulku. Tämä tarkoittaa, että materiaalit julkaistaan silloin, kun ne ovat ajankohtaisimpia. Tällä tavoin niukat resurssimme on voitu käyttää mahdollisimman tehokkaasti käyttäjien palvelemiseen. Toisaalta kirkkovuoden kulku on osa normaalia ortodoksista elämää ja se määrittelee ortodoksista elämänrytmiä vuoden eri aikoina. Ortodoksi.net -sivusto on esimerkki siitä, kuinka internet voidaan ottaa käyttöön ortodoksisen elämän ja kulttuurin käyttöön osana muuta ortodoksista elämää. Mitä tänä vuonna tehtiin ja tapahtui?

Liturgisten tekstien puolella suurena urakana on ollut mineoiden julkaisukuntoon saattaminen. Noin viidestä tuhannesta sivusta on käsitelty jo yli puolet ja loput valmistuvat syksyyn 2007 mennessä. Ortodoksi.netin työryhmä on tehnyt vanhoista mineoiden tekstimassoista luettavaa ja lisännyt uudet raamatun käännökset. Kanttorit Antti Räsänen ja Helena Tchervinskij ovat merkinneet säerajat teksteihin. Lopullisen silauksen tekstit ovat saaneet uudessa PDF-muodossaan.

Muut liturgisten tekstien suuret urakat ovat olleet vanhojen Vigilia- ja Euhologion-käsikirjojen julkaisukuntoon saattaminen. Molemmat käsikirjoistahan ovat loppuneet painoversioina jo aikoja sitten ja internet-versiot tulevat todella tarpeeseen uusille papeille, kanttoreille, opiskelijoille ja asioista muuten kiinnostuneille. Käsikirjojen puhtaaksikirjoittamisessa Ortodoksi.netin työryhmää on todella suurella työpanoksellaan avustanut vaasalainen Pirketta Lévon. Yhteensä erilaisia liturgisia tekstejä on Ortodoksi.net sivustolta tällä hetkellä noin 700 kappaletta.

Ortodoksi.net -sivuston materiaali on kahdessa vuodessa paisunut melkoisesti. Ortodoksinen tietopankki on kasvanut noin 500 artikkeliin. Näiden lisäksi sivustolla on noin 400 erilaista muuta artikkelia. Kuvia sivustolta löytyy noin 750 kappaletta ja näiden lisäksi tänä vuonna sivustolle saatiin ensimmäiset videot. Näiden parhaimmistoa olivat Heikki Haapalaisen kuvaamat pieni ja suuri saatto sekä proskomidi. Yhteensä Ortodoksi.netissä on jo noin 12 000 tiedostoa. Kaikkineen tiedostojen ja tiedon määrän hallitseminen alkaa olla yksityisen, talkootyönä hoidettavan ylläpidon ylärajoilla.

Keskustelupalstalla on tänä vuonna käyty aktiivista keskustelua ortodoksisista aiheista. Keskustelijat ovat kirjoittaneet yhteensä noin 7500 viestiä noin 600 aiheesta. Käyttäjiä keskustelupalstalle on rekisteröity ja hyväksytty 675 eli noin yksi päivässä keskustelupalstan alusta lähtien. Viestejä he ovat kirjoittaneet keskimäärin yli 10 kappaletta päivässä. Keskustelupalstalla vierailevat niin teologit kuin kirkkoon liittymistä harkitsevat ja kaikki siltä väliltä. Erityisesti useat ortodoksiseen kirkkoon ja liittymistä pohtivat ovat saaneet hyviä neuvoja keskustelijoilta ja heitä on liitetty ortodoksisen kirkon jäseniksi eri puolilla Suomea. Keskustelujen tuoma vertaistuki ei ole rajoittunut pelkästään Suomeen. Ulkomaille muuttaneita suomalaisia keskustelijoita on ympäri maailmaa, mm. Ruotsista, Hollannista, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta. Keskustelupalsta on mahdollistanut kaikille turvallisen paikan vaihtaa tietoa ortodoksisuudesta.

Oppimateriaalia sivustolle on tuotettu kuluneen vuoden aikana paljon. Selkeää tarvetta ortodoksisen uskontokasvatuksen internet-materiaaleille ei kuitenkaan tällä hetkellä tunnu olevan. Tämän vuoksi painotustamme peruskoulutuksen uskonnonopetuksessa on siirretty yleissivistävään uskontotietouteen. Uskontokasvatuksen verkko-oppimateriaalien hyödyntäminen Suomen perus- ja toisen asteen koulutuksessa vaatisi huomattavasti aktiivisempaa otetta niin opettajien kuin oppilaitosten keskuudessa.

Toimintamme keskuspaikkana säilyy edelleenkin Mikkeli, vaikka internetyhteistyömme Kuutosten kanssa on jäänyt Solea-lehden julkaisuun ja Mikkelin seurakunnan kotisivujen päivittämiseen. Ylläpitäjien tiimistä kolme asuu Mikkelissä ja yksi toistaiseksi ulkomailla. Vapaaehtoiset avustajat toimivat useilla Suomen paikkakunnilla. Meneillään olevia ja tulevia projekteja

Tällä hetkellä sivustollemme valmistellaan tietopankkiin neljää eri osiota. Suomalaisille läheisten pyhien osalta tutustutaan Karjalan valistajiin. Romanian ja erityisesti Moldovan sekä Bukovinan luostareista on valmistumassa oma artikkelisarjansa. Kolmas laajempi projekti on tehdä selkokieliset esitykset ortodoksista erikoissanoista tietokirjan tai wikipedian tyyliin. Valmistuttuaan se helpottaa myös ei-ortodoksien tutustumista kirkkoomme. Selitettäviä sanoja on satoja, joten kirjoittamista riittää. Ortodoksi.net –sivustolla on kokeiltu wiki-tietokannan soveltuvuutta osana tätä projektia, mutta ainakaan toistaiseksi tätä alustaa ei tulla hyödyntämään. Wiki-alustan hyödyntämistä osana Ortodoksi.net –sivustoa kehitetään kuitenkin jatkossakin. Neljäs meneillään oleva projekti on esitellä suomalaisia ortodoksisia järjestöjä.

Ortodoksi.net -sivustolle on julkaistu uusi osio - ikonigalleria. Ensimmäisessä julkaisussa ikoneja oli yli 200. Määrää kasvatetaan kevään 2007 aikana noin 500–600 ikoniin. Valmistuessaan ikonigalleriasta tulee yksi internetin kattavimmista ikonikokoelmista. Kuvien lisäksi Ortodoksi.net -sivuston materiaali tulee jatkossa koostumaan pääasiassa tekstistä. Muunlaisen materiaalin tuottaminen ei nykyisillä resursseilla ole työmäärä-/hyötysuhteeltaan kannattavaa. Siirrettyämme painotustamme uskontokasvatuksesta yleissivistävälle puolelle tekstimuotoinen materiaali on koettu käyttäjiemme keskuudessa tarpeellisemmaksi kuin tietoa testaavat ja harjaannuttavat sovellukset.

Tietokantapohjaisia ratkaisuja kehitetään myös tulevana vuonna Ortodoksi.net –sivustolla. Wiki-alustan hyödyntämistä eri muodoissa arvioidaan ja eräiden ortodoksisten aikakausjulkaisujen (esim. Ortodoksia, Tarhurit ja Erga) artikkelien tietokanta ja sanahaku toteutettaneen sivustolle. Sovelluksena voisi olla myös esimerkiksi liturgisten tekstien tietokanta, josta voisi hakea jokaisen päivän tekstit helposti. Yhteisöllisen median ilmiö

Ortodoksi.net -sivustolla on koettu monenlaisia yhteisöllisen median ilmiöitä, mutta erikoisin näistä liittyi IRC-viestinvaihtoon. Ortodoksi.net -sivuston yksi vanhimmista materiaaleista, joka julkaistiin internetissä jo ennen Ortodoksi.net -sivuston julkaisua, on leirinohjaajien leikkipankki. Materiaali on samanlaisenaan ollut saatavissa internetistä jo seitsemän vuoden ajan, mutta se ei saanut kovin suurta kiinnostusta.

Vuoden 2007 alkupuolella leikki-materiaali koki ennennäkemättömän suosion. Yhdessä päivässä linkit leikkipankkiin levisivät ympäri internetiä erityisesti nuorten paljon käyttämissä IRC-palvelimissa. Kolmessa päivässä Ortodoksi.net sivustolla vieraili 10 000 kävijää, mikä oli nelinkertainen määrä normaaliin kävijämäärään verrattuna. Nuorten kiinnostus loppui yhtä nopeasti kuin alkoikin ja ilmiö kävijöineen jäi väliaikaiseksi. Joka tapauksessa sivusto sai paljon tunnettavuutta nuorten keskuudessa. Kiitos

Paljon on siis luvassa taas seuraavalle vuodelle. Ortodoksi.netin ylläpitäjät tahtovat kiittää kaikkia avustajia ja lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille armorikasta kevättä!

Hannu, Petja ja Sonja Pyykkönen