Toiminnot

Vuositiedote 2008

Kohteesta Ortodoksi.net

Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi!

Ortodoksi.net vuositiedote - Pääsiäisenä 2008

Ortodoksi.net -sivuston toiminnan kolmas vuosi on täyttynyt. Ortodoksi.net on vakiinnuttanut asemansa Suomen ortodoksisuuden tärkeänä tietolähteenä. Pitkälle on tultu siitä, mistä lähdimme liikkeelle.

Kun perustimme Ortodoksi.net -sivustoa pääsiäisenä 2005, emme oikeastaan täysin tienneet, mihin ryhdyimme. Tämä on ollut myös positiivinen asia, sillä sivuston joustava mukautuminen käyttäjien tarpeiden mukaan on ollut sen vahvuus. Kolme vuotta sitten useiden mielestä internet ei sopinut kristillisen sanoman levittämiseen, sehän on vain täynnä pornoa ja riiteleviä ihmisiä. Vähitellen työmme on lämmittänyt useat näkemään internetin luomat uudet mahdollisuudet. Näemmekin yhdeksi tärkeimmäksi saavutukseksemme näiden vuosien aikana asenteiden muuttamisen.

Kirkkomme opetuksen mukaan pahuus on hyvyyden läsnäolon puuttumista samalla tavalla kuin pimeys on valon puuttumista. Samalla tavoin internet voi olla paha, jos hyvyys ei ole saavuttanut sitä. Ilolla olemmekin katsoneet kirkkomme tuloa internetiin. Useat kirkkomme kulmakivet ovat löytäneet internetistä tehokkaan sanan levittämiskeinon ja tulemmekin tulevina vuosina näkemään ortodoksisten sisältöjen huiman kasvun internetissä.

Jo nyt voimme huomata internetin ortodoksisten palveluiden vaikutuksen yhteiskunnassamme. Sisältöjen luominen on tuonut ortodoksisuuden tavoitettavaksi niin tavallisille ihmisille kuin esimerkiksi toimittajille. Yhä useammin törmäämme kirjoituksiin, joissa lähteenä on käytetty Ortodoksi.net -sivustoa. Eikä kyseessä ole vain ortodoksiset julkaisut, vaan myös yleiset yhteiskunnalliset julkaisut, kuten esimerkiksi Yhteishyvä-lehti, Suomi-Venäjä yhteistyötahojen julkaisut, sekä erilaiset paikallissanomalehdet ja radiokanavat. Kaikissa seurakunnissa tulisi pohtia, miten tuoda omaa kulttuuriamme tunnetuksi kaikille suomalaisille, oman kuntamme toisuskoisille? Omaa ortodoksisuuttaan tulisi tuoda rohkeasti ja fiksusti esille myös muille. Se on myös lähetystyötä, johon meidät kaikki on kutsuttu.

Myös työtämme asenteiden muuttamiseksi tulee vielä jatkaa. Kohtasimme kuluneena vuonna yhä konservatiivisia, asiaa ymmärtämättömien kommentteja. Jos internet lähtökohtaisesti tuomitaan roskamediaksi, sen kehittäminen Jumalan sanan välittämisessä on vaikeaa. Harmiksemme myös vain harvoihin anomuksiimme on vastattu myönteisesti. Melkoisesti pahaa mieltä vapaaehtoistyöntekijöillemme tuotti anomuksemme torjuminen, kun anoimme pientä apurahaa viime syksynä uutispalvelumme perustamiseen ja ylläpitämiseen. Emme saaneet sitä, mutta sama taho myönsi apurahan toisaalle kyykkämailojen ostamiseen. Silloin kaikkien sivustomme työntekijöiden motivaatio laski melkoisesti, mikä on näkynyt tänä talvena sisältöjemme tuottamisen huomattavana vähenemisenä. Trendi on yleinen, sillä muutkin ortodoksiset toimittajat ovat huomanneet työnsä vähäisen arvostuksen. Tiedottamista ei kirkossamme valitettavasti pidetä tärkeänä. Emme kuitenkaan ole heittäneet pyyhettä kehään. Päätimme perustaa ensi kesänä ortodoksisten toimittajien kyykkäseuran - ala jota vielä arvostetaan. Mitä on tapahtunut

Niille, jotka eivät ole seuranneet Ortodoksi.net -sivustoa pitkään, kerrottakoon Riina Nguyenin Aamun Koitossa kirjoittamansa artikkelin sanoin, että sivusto paisui viime vuonna kuin pullataikina. Tällä hetkellä Ortodoksi.net sivusto käsittää noin 15 000 tiedostoa. Jos kaikki sivuston teksti painettaisiin kirjaksi, arviomme mukaan siitä tulisi noin 5 000-10 000 A4-sivua käsittävä teos, joten luettavaa riittäisi. Arvio on laaja siksi, ettemme enää itsekään ole muistaneet, mitkä kaikkea sivustolla on julkaistu sitten ensimmäisen vuoden. Lähes joka viikko löydämme sivustolta jotain uutta ja jotain arkistoihin hautautunutta. Emme tiedä pitäisikö tilanteelle itkeä vai nauraa.

Ortodoksi.net -sivustolle saatiin viime syksynä blogi-työkalu, joka mahdollisti erityyppisten blogien avaamisen. Blogien kirjoitukset ovat hieman erityyppisiä kuin tietoiskutyyppiset kirjoituksemme. Niitä voisi ennemmin kutsua opetuspuheiksi tai julkisiksi päiväkirjoiksi. Kiitollisina kumarramme niitä pioneereja, jotka ovat lähteneet ennakkoluulottomasti kehittämään internetin ortodoksisia sisältöjä kirjoittamalla blogeihinsa. Saamastanne palautteesta huomaatte, että kirjoituksenne ovat saavuttaneet lukijat ja ne on koettu tärkeiksi ja tarpeellisiksi. Blogikirjoitukset ovat toimineet hengellisen kulttuurimme esille tuojina ja lisäksi ne ovat nostattaneet yhteiskunnallista keskustelua tärkeistä asioista.

Toinen tärkeä uudistuksemme kuluneena vuonna on ollut ortodoksisten uutisten toimittaminen. Uutiset muovautuivat tarpeiden mukaisesti ulkomaapainotteisiksi. Huomasimme, miten Suomi on täydellisessä uutispimennossa siitä, mitä muissa kanssakirkoissamme tapahtuu. Suomen ortodoksien on mahdotonta ottaa osaa maailmanlaajuisen kirkkomme toimintaan täysipainoisesti, jos emme edes tiedä, mitä muualla tapahtuu. Kiitos kahdelle avustajallemme, jotka ovat jaksaneet toimittaa uutisia kanssamme. Uutispalvelu on yksi osoitus siitä, miten joustavasti Ortodoksi.net -sivusto pystyy omaksumaan uusia tehtäviä nopeasti tarpeen huomattuaan. Emme odottele, että joku muu joskus tulevaisuudessa tekisi asiat puolestamme - me toimimme tässä ajassa ja nyt, tämän ajan ehdoilla!

Kolmas suurempi uudistus tänä vuonna oli seurakuntien tiedotuslehtien sähköistäminen. Harjunkirkon viesti, Ortodoksinen seurakuntaviesti ja Paimen~Sanomat ovat tänä talvena olleet luettavissa myös internetissä Ortodoksi.net -sivustolla. Solea-lehti on ollut luettavissa sivustolla jo pidempään ja sen viimeisimmästä numerosta toimitettiin internetiin jopa erillinen laajempi lehti. Suomen ortodoksit voivat nyt lukea kaikkien seurakuntiemme tiedotuslehdet internetistä. Toivomme, että tämä lisää seurakuntiemme välistä yhteistyötä ja tiedotusta. Mitä tuleman pitää

Ortodoksi.net -sivusto on paisunut käsittämättömän suureksi. Levikin vertailu painojulkaisuihin ei ole käytännössä mahdollista julkaisujen erilaisuuden vuoksi, mutta koska Ortodoksi.net -sivustolla vieraillaan päivittäin keskimäärin 1000-1200 kertaa, on se tavoitettavuudeltaan ehdottomasti Suomen suurin ortodoksinen media.

Ortodoksi.net -sivustoa on ylläpitänyt ja rahoittanut yksi perhe ja sisältöä ovat lisäksi tuottaneet lukuisat avustajat. Perheemme työmäärä on kasvanut suuremmaksi, kuin mitä pystymme tekemään. Olemme joutuneet jäädyttämään kaikki projektimme, jotta jaksamme ylläpitää sivustoa nykyisen kaltaisena.

Tämän johdosta olemme päättäneet ryhtyä muutoksiin ja vaihtoehtoja jäi käytännössä vain kolme: 1. Sivustolle tulee 10-20 uutta vapaaehtoisylläpitäjää. 2. Taivaasta putoaa rahasäkki, jolla palkkaamme päätoimisen työntekijän. 3. Sivustoa ei enää ylläpidetä.

Koska vaihtoehto 3 johtaisi hyvin nopeasti sivuston kaatumiseen ja vaihtoehto 2 vaikuttaa hurjan paljon epätodennäköisemmältä kuin kyykkäjoukkueen perustaminen, päätimme kokeilla vaihtoehtoa 1. Toteutus on seuraavanlainen: Ortodoksi.net hakee ylläpitäjiä pidempi- tai lyhyempiaikaiseen työsuhteeseen

Haemme kevään 2008 aikana vapaaehtoisia ylläpitäjiä. Jos olet halukas ylläpitäjäksi, ota heti yhteyttä joko sähköpostitse tai palautelomakkeellamme. Ylläpitäjiksi toivomme sekä ortodokseja, joilla on tietoteknisiä taitoja, että heitä, joilla niitä on vähemmän. Vaatimuksena ylläpitäjäksi on osata käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa ja sähköpostia.

Työ voi sisältää esimerkiksi tekstien leikkaamista ja liimaamista, linkkien tekemistä ja korjailua, valmiiden kuvien lisäämistä sivustolle, artikkelien luokittelua rasti ruutuun menetelmällä, keskustelupalstan moderointia, halutessasi voit kirjoittaa artikkeleita tai korjailla jo tehtyjen asia- ja kirjoitusvirheitä, yms. Kaikkea muutakin saa tehdä, jos on innostusta tai osaamista. Työ tapahtuu pääasiassa omalla internetselaimellasi.

Palkkaa ei saa, emme lupaa edes taivaspaikkaa. Ylläpitäjän palkkana on nöyrä mieli ja kanssakristittyjemme palveleminen. Lisäksi pääsee halutessaan osallistumaan vuosittaiseen saunailtaamme. Sitoutumista työhön toivotaan. Työaika oman mielen mukainen, kuitenkin toivomus on, että töitä silloin tällöin tehdään.

Ortodoksi.net -sivusto siirretään kevään ja kesän 2008 aikana uuteen julkaisujärjestelmään, joka mahdollistaa muun muassa sivuston muokkauksen suoraan internetselaimella. 15 000 tiedoston siirtäminen uuteen järjestelmään vaatisi perheeltämme vuoden tai kahden työn, jona aikana emme pystyisi tekemään leipätyötämme. Jos ylläpitäjiä on 10-20, työ onnistuu kevään ja kesän 2008 aikana. Työ on pakko tehdä, sillä 15 000 tiedoston järkevä säilyttäminen, ylläpito ja tiedon löytyminen vaatii sitä. Jos julkaisujärjestelmään ei siirryttäisi, sivusto ei enää voisi kasvaa. Oletko siis "tässä ja nyt" -tyyppi vai "eilen ja huomenna" -tyyppi? Osallistu yhteisen ortodoksisen sivuston rakentamiseen. Saa hyvä mieli itsellesi ja rakkaille kanssakilvoittelijoillesi. Kiitos

Ortodoksi.netin ylläpitäjät tahtovat tänäkin vuonna kiittää kaikkia avustajia ja lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille armorikasta kevättä!

Hannu, Petja ja Sonja Pyykkönen