Toiminnot

Epitrakiili

Kohteesta Ortodoksi.net

Epitrakiili (kreik. epitrakhelion) on ortodoksisen papin ja piispan käyttämä liturginen jumalanpalvelusvaate.

Epitrakiilin symboliikka

Epitrakiili kuvaa pappeuden siunattua taakkaa ja sen on sanottu symbolisoivan kannettavaa iestä tai köyttä, joka oli pujotettu Kristuksen kaulaan, kun häntä vietiin kuulusteluihin Pontius Pilatuksen luo. Epitrakiili kuvaa myös hengellisessä mielessä Jumalan armoa, jota vihitylle vaatteen kantajalle on runsaasti vuodatettu pappisvihkimyksen yhteydessä. Papin epitrakiili, piispan omofori jadiakonin orari kuvaavat osittain samoja asioita papilla ja piispalla laajempina ja velvoittavampina kuin diakonilla.

Epitrakiili on kaulan ympäri laitettu vaate, joka on joko ommeltu yhteen tai yhdistetty toisiinsa keskeisiin mysteerioihin (sakramentteihin) viittaavilla seitsemällä napilla. Epitrakiilissa on kuvattu kuusi ristiä edessä ja yksi takana niskaosassa.

Epitrakiilin sijainti ja käyttö

Pukiessaa epitrakiilia, pappi lukee rukouksen: "Kiitetty olkoon Jumalamme, joka vuodattaa armonsa pappeihin, niin kuin kalliin öljyn, joka vuotaa partaan, Aaronin partaan, joka vuotaa hänen viittansa liepeille." (Ps. 133:2) sekä siunaa vaatteen ja suutelee siihen kiinnitettyä ristiä. Samalla tavalla hän siunaa jokaisen vaatekappaleen ennen päällepukemista kuhunkin vaatteeseen liittyvällä rukouksella aloittaessaan liturgiaa.

Pappi pitää epitrakiilia edessään kaulan takaa pujetettuna ikäänkuin esiliinaa. Sitä käytetään kaikissa jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Epitrakiili on nimenomaan pappeuden (papin) tunnus. Normaalisti epitrakiilia käytetään siis muiden liturgisten jumalanpalvelusasujen kanssa.

Läntisessä kirkossa epitrakiilin (lähin) vastine on stoola.

Hannu ja Petja Pyykkönen