Toiminnot

Ero sivun ”Hyvyyttä ja kauneutta etsimässä (kirja)” versioiden välillä

Kohteesta Ortodoksi.net

 
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 34: Rivi 34:
 
** Käsitys estetiikasta  
 
** Käsitys estetiikasta  
 
** Sofia, Jumalan Viisaus  
 
** Sofia, Jumalan Viisaus  
* Välittäjä  
+
** Välittäjä  
 
** Bysantin ja Venäjän kristillinen traditio
 
** Bysantin ja Venäjän kristillinen traditio
 
* 3 ISÄ PAVEL FLORENSKI JA JÄRJEN LUONNE  
 
* 3 ISÄ PAVEL FLORENSKI JA JÄRJEN LUONNE  
Rivi 193: Rivi 193:
 
** Kuoleman ylienkeli  
 
** Kuoleman ylienkeli  
 
** Kirkastuminen  
 
** Kirkastuminen  
* ... ja kasvot kunniassaan
+
** ... ja kasvot kunniassaan
 
* 18 OHJAAJAVANHUKSIA 1: ÄITI THEKLA (SHARF) JA ORTODOKSISUUDEN KULTTUURINEN SOPEUTUMINEN ENGLANNISSA  
 
* 18 OHJAAJAVANHUKSIA 1: ÄITI THEKLA (SHARF) JA ORTODOKSISUUDEN KULTTUURINEN SOPEUTUMINEN ENGLANNISSA  
 
** Ohjaajavanhukset
 
** Ohjaajavanhukset

Nykyinen versio 18. huhtikuuta 2020 kello 16.45

Kirjan kansi
Andrew Louth: Hyvyyttä ja kauneutta etsimässä – Ortodoksisia ajattelijoita Filokaliasta nykypäivään
Alkuperäinen teos: Modern Orthodox Thinkers
Suomennos: Valamo kustannus
ISBN 978-952-5495-67-6
Julkaisija ja kustantaja: Valamo Kustannus , osta
Julkaisuajankohta: maaliskuu 2020
Sivumäärä: 538 sivua
Koko: 215 mm x 135 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

Takakannen teksti:

Teos sisältää 21 alun perin Iuentoihin perustuvaa lukua, joissa professori Andrew Louth esittelee lähes kolmekymmentä kahden viimeisen vuosisadan merkittävää ortodoksista ajattelijaa. Teoksen läpi kulkeva teema on Filokalia -teos, joka kirjoittajan mukaan merkitsi eräänlaista käännekohtaa ortodoksisen teologian historiassa.

Kirjoittaja tarkastelee Filokalian syntyhistoriaa ja sen vaikutuksia Athosvuoreita Venäjälle ja edelleen Eurooppaan ja sieltä Yhdysvaltoihin, Kreikkaan ja Englantiin. Kirjoittaja ei pyri niinkään pohtimaan, ortodoksisen ajattelun tai teologian historiaa tai dogmeja, vaan peilaamaan näitä eri ajattelijoiden elämän ja kokemusten kautta.

Kirjan kirjoittaja Andrew Louth on Durhamin yliopiston patristiikan ja bysanttilaisen tutkimuksen emeritusprofessori, eräs nykypäivän tunnetuimmista ortodoksisuuden asiantuntijoista. Vuodesta 2003 hän on toiminut myös pappina Englannissa Moskovan patriarkaatin alaisessa Surožin hiippakunnassa.

Sisällysluettelo

 • JOHDANTO
 • 1 FILOKALIA JA SEN VAIKUTUKSET
  • Filokalian vaikutukset Venäjällä
  • Slavofiilit
  • Filokalia ja kasvava kiinnostus pyhiin isiin
  • Filokalia ortodoksisen teologian käännekohtana
 • 2 VLADIMIR SOLOVJOV JA SOFIA
  • Lapsuus ja nuoruus
  • Kohtaamisia Sofian kanssa
  • Aatteellista taustaa
  • Paluu Venäjälle
  • Kolme kirjoitelmaa Dostojevskista
  • Käsitys estetiikasta
  • Sofia, Jumalan Viisaus
  • Välittäjä
  • Bysantin ja Venäjän kristillinen traditio
 • 3 ISÄ PAVEL FLORENSKI JA JÄRJEN LUONNE
  • Elämä
  • Kirjoitukset
  • Kysymys järjestä
  • Totuuden pylväs ja perustus
  • Antinomia
  • Vaihtoehto Kantille
  • Antinominen totuus
  • Taide ja ikonografia
 • 4 ISÄ SERGEI BULGAKOV JA TEOLOGIAN LUONNE
  • Varhaiset vuodet ja elämä Venäjällä
  • Karkotus ja kiistakysymys
  • Teologian luonne
  • Dogmin luonne
  • Liturginen teologia
  • Teologian rakenne
  • Liturgiasta ammennettu teologia
  • Sofiologia
 • 5 NIKOLAI BERDJAJEV - LUOVUUS, VAPAUS JA PERSOONA
  • Elämä
  • Kirjoitukset
  • Kristillinen eksistentialismi
  • Vapaus ja luovuus
  • Berdjajev ja Martin Buber
  • Luova akti
  • Kauneus, kuolema, tragedia
  • Berdjajev ja Dostojevski
  • Kertomus suurinkvisiittorista
 • 6 ISÄ GEORGES FLOROVSKI JA UUSPATRISTINEN SYNTEESI
  • Elämä
  • Venäläisen teologian tiet
  • Kristillinen hellenismi? Uuspatristinen synteesi?
  • Pseudomorfoosi? Baabelin vankeus?
  • Florovski ja uuspatristinen synteesi
  • Florovskin patristisen teologian esitys
  • Johtavat teemat patristiikan esittelyssä
  • Isien auktoriteetti
  • Oppi luomisesta
  • Kristitty historioitsija
  • Kristuksen keskeinen asema
 • 7 APOFAATTINEN TEOLOGIA JA JUMALOITUMINEN: MYRRHA LOT-BORODINE JA VLADIMIR LOSSKI
  • Myrrha Lot-Borodine: elämä
  • Vladimir Losski: elämä
  • Lot-Borodine ja Losski: yhtäläisyyksiä ja vastakohtia
  • Losski: "mystinen teologia"
  • … ja "apofaattinen"
  • … ja persoonallisuus
  • Lot-Borodine ja jumaloituminen
  • … ja asketismi
  • … ja liturginen
 • 8 PYHITTÄJÄMARTTYYRI MARIA PARIISILAINEN (ÄITI MARIA SKOBTSOVA) JA ORTODOKSISUUS MODERNISSA MAAILMASSA
  • Elämä
  • Äiti Marian teologian piirteitä
  • Uskonnollisen elämän tyypit
 • 9 MODERNI ORTODOKSINEN DOGMAATTINEN TEOLOGIA: 1 ISÄ DUMITRU STĂNILOAE
  • Elämä
  • Kirjoitukset
  • Romaniankielinen Filokalia
  • Luotu järjestys
  • "Risti maailman lahjan yllä"
  • Ortodoksinen dogmaattinen teologia
  • Teologian apofaattinen ulottuvuus
  • Sakramenttioppi
 • 10 MODERNI ORTODOKSINEN DOGMAATTINEN TEOLOGIA: 2 PYHITTÄJÄ JUSTIN POPOVIĆ
  • Toinen venäläinen diaspora: metropoliitta Antoni Hrapovitski ja ulkomaankirkko
  • Elämä
  • Kirjoitukset ja vaikutus Serbiassa
  • Pyhittäjä Justin ja serbialainen ortodoksisuus
  • Pyhittäjä Justin ja lännen uhka ortodoksisuudelle
  • Slavofiifien perintö
  • Pyhittjä Justinin omaksuma slavofilia
  • Uuspatristinen synteesi pyhittäjä Justinin mukaan
  • Askeettinen epistemologia
 • 11 PAUL EVDOKIMOV JA JUMALAN RAKKAUS JA KAUNEUS
  • Elämä
  • Evdokimovin asema Pariisin emigranttien traditiossa
  • "Eteenpäin kohti kirkon isiä!"
  • Mitä on ihmisenä oleminen?
  • Oppi kirkosta
  • Jumalanäiti
  • Evdokimovin teologian luonne
  • Nainen
  • Sisäinen luostarielämä
  • Kauneuden teologia
  • Amourfou de Dieu (Jumalan mieletön rakkaus)
 • 12 UUSPALAMISMI: ISÄ JOHN MEYENDORFF JA KREIKKALAISIA UUSPALAMISTEJA
  • Uuspalamismi ja uuspatristinen synteesi
  • Meyendorffin elämä
  • Työ teologina
  • … historioitsijana
  • … ja Palamaksen tutkijana
  • Hesykastinen kiista ja Palamas
  • Meyendorffin käsitys kiistasta
  • Meyendorffin Palamas
  • Meyendorflln vaikutus
  • Uuspalamismi Kreikassa
  • Georgios Mantzaridis
  • Panagiotis Nellas
 • 13 LITURGINEN TEOLOGIA: ISÄ ALEXANDER SCHMEMANN SEKÄ KREIKKALAISET JOANNIS FOUNDOULIS JA ISÄ VASILEIOS
  • Liturgisen teologian käsite
  • Liturginen teologia idässä ja lännessä
  • Alexander Schmemann
  • Kirjoitukset
  • Liturginen teologia
  • Maailman elämän edestä
  • Eskatologia ja liturgia
  • Pohdintoja ja vaikutuksia
  • Mysteriologinen hurskaus?
  • Schmemannin vaikutus... Kreikassa
  • loannis Foundoulis
  • Isä Vasileios (Gondidakis)
 • 14 PATRISTISEN UUDISTUMISEN TEOLOGIA: PERGAMONIN METROPOLIITTA JOHN (ZIZIOULAS) JA ISÄ JOHN ROMANIDES
  • Metropoliitta John Zizioulas
  • Koinonia
  • Persoona
  • Eukaristinen ekklesiologia
  • … japiispuus
  • Muita ongelmia
  • John Romanides
  • Esi-isien synti
  • Takaisin Yhdysvaltoihin
  • Kokemuksen teologia
  • Itä ja länsi
 • 15 MAALLIKKOTEOLOGEJA 1: PHILIP SHERRARD
  • Nuoruus ja kohtaaminen Giórgos Sefériksen kanssa
  • Elämäkerran jatko ja kirjoitukset
  • Helleeninen vai romaaninen Kreikka?
  • Seféris ja ortodoksisuus
  • Platon ja Aristoteles: itä ja länsi
  • Kristikunnan jakautuminen: idän ja lännen suuri skisma
  • Fiokalia
  • Mies ja nainen: eros
  • Pyhä traditio
  • Ekologinen kriisi
 • 16 MAALLIKKOTEOLOGEJA 2: DIMITRIOS KOUTROUBIS, KRISTOS JANNARAS, STELIOS RAMFOS
  • Mitä on maallikkoteologia?
  • Jannaras ja Ramfos
  • Dimitrios Koutroubis
  • Jannaras ja Heidegger
  • Apofaattisuus ja persoona
  • Lännenvastaisuus?
  • Stelios Ramfos
  • Persoonan käsite
  • Ortodoksisuus ja länsi - vielä kerran
 • 17 MAALLIKKOTEOLOGEJA 3: ELISABETH BEHR-SIGEL JA OLIVIER CLMENT
  • Deuxpasseurs - kaksi vaeltajaa
  • Behr-Sigel: elämä
  • Teemoja ja kirjoituksia
  • Clment: elämä
  • Elisabeth Behr-Sigelin teologia
  • … ja Aleksandr Bukharev
  • Rukous ja pyhyys
  • Naisten asema kirkossa
  • Olivier Clmentin ajattelusta
  • Teologinen alkemia
  • Kuoleman ylienkeli
  • Kirkastuminen
  • ... ja kasvot kunniassaan
 • 18 OHJAAJAVANHUKSIA 1: ÄITI THEKLA (SHARF) JA ORTODOKSISUUDEN KULTTUURINEN SOPEUTUMINEN ENGLANNISSA
  • Ohjaajavanhukset
  • Ortodoksisuuden akkulturaatio lännessä
  • Elämä
  • Suhde äiti Mariaan (Gysi)
  • Yhteys John Taveneriin
  • Hengellisenä äitinä
  • Ortodoksisuutta englantilaisessa asussa
  • Shakespearen Hamlet
  • George Herbert
 • 19 OHJAAJAVANHUKSIA 2: PYHITTÄJÄ SILUAN JA ISÄ SOFRONI: JUMALAN NÄKEMISESTÄ SELLAISENA KUIN HÄN ON
  • Pyhittäjä Siluanin elämä
  • Isä Sofronin elämä
  • Pyhittäjä Siluanin opetukset
  • Vihollisen rakastamisesta
  • "Pidä mielesi helvetissä äläkä joudu epätoivoon"
  • Isä Sofronin opetukset
  • Kirkon ykseys Pyhän Kolminaisuuden kuvana
  • Hengellisyys ontologiana
  • Persooniksi tuleminen
  • Jumalan näkeminen sellaisena kuin hän on
 • 20 KOMMUNISMIN AJAN TEOLOGIA VENÄJÄLLÄ: ISÄ ALEKSANDR MEN
  • Lihatšov
  • Losev
  • Averintsev
  • Ortodoksisuuden todistaminen Venäjällä radioitujen opetuspuheiden kautta: isä Schmemann ja metropoliitta Anthony (Bioom)
  • Isä Aleksandr Men: Elämä
  • Papillinen palvelutehtävä
  • Kirjoitukset ja teologia
  • Isä Menin saamista vaikutteista
  • Kristus, historian keskipiste
  • Opetuksia rukouksesta
  • Ilmestyskirjan kommentaari
 • 21 METROPOLIITTA KALLISTOS JA FILOKALIAN TEOLOGINEN NÄKEMYS
  • Englantilainen ortodoksinen ajattelija
  • Elämä
  • Kirjoitukset
  • Munkki opettajana ja tutkijana
  • Seurakuntapappi ja ekumeenikko
  • Evankeliumin totuuden löytämisestä ja julistamisesta
  • Työ Filokalian parissa
  • Hesykia
  • … ja ihmisyyden merkitys
  • Ihmisyyden mysteeri
  • Ihminen ja kosmos
  • Ihmisenä olemisen merkitys
 • LYHENTEITÄ
 • KIRJALLISUUTTA