Toiminnot

Filokalia

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Filokalia: Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia
Raitishenkisten pyhien rakkaus kauneuteen: kokoelma pyhien ja jumalankantajaisien kirjoituksia, joiden käytännöllisen ja kontemplatiivisen eettisen filosofian kautta mieli puhdistuu, kirkastuu ja täydellistyy.
(Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών)
(Filokalia tōn ierōn nēptikōn: syneranistheisa para tōn agiōn kai theoforōn pa terōn en ēdia tēs kata tēn praxin kai theōrian ēthikēs filosofias o nous kathairetai, fōtizetai kai teleioutai.)
Julkaisija / kustantaja: Valamon Ystävät ry.
Alkuperäiset tekstit koonneet: pyhät Makarios Korinttolainen (Makarios Notaras) ja Nikodeemos Athosvuorelainen (Nikolaos Kallivroutzis)
Suomeksi toimittanut: Irinja Nikkanen.
Vanhasta kreikasta suomentanut: äiti Kristoduli.
osa 1: ISBN 951-99931-7-7 (sid.) / ISBN 951-99931-6-9 (nid.), 1981, 371 sivua
Kuuntele äänikirjana Celia-palvelussa: https://www.celianet.fi/work/137442
osa 2: ISBN 951-96833-2-1 (sid.) / ISBN 951-96833-1-3 (nid.), 1986, 306 sivua
Kuuntele äänikirjana Celia-palvelussa: https://www.celianet.fi/work/137447
osa 3: ISBN 951-95799-8-2 (sid.) / ISBN 951-95799-7-4 (nid.), 1991, 365 sivua
Kuuntele äänikirjana Celia-palvelussa: https://www.celianet.fi/work/137479
osa 4: ISBN 951-95799-9-0 (sid.) / ISBN 951-95799-0-5 (nid.), 1993, 366 sivua
Kuuntele äänikirjana Celia-palvelussa: https://www.celianet.fi/work/137483
osa 5: ISBN 951-96833-5-6 (sid.) / ISBN 951-96833-6-4 (nid.), 2003 (toinen korjattu ja täydennetty painos), 301 sivua
Kuuntele äänikirjana Celia-palvelussa: https://www.celianet.fi/work/137486
Lue lisää Celia-palvelusta.

Filokalia on ortodoksisen hartauskirjallisuuden "helmi", viisiosainen kirjakokoelma ortodoksisten kilvoittelijaisien kirjoituksia noin 300-luvulta aina 1400-luvulle saakka.

Kirjasarjan nimi tulee kreikankielen sanoista φιλíα / filia ja καλóς / kalos, joiden merkitys suomeksi on: rakastaa ja kauneus, hyvyys eli nimi Filokalia voitaisiin suomentaa esimerkiksi kauneuden rakastamiseksi.

Filokaliassa painotetaan ihmisen sisäisen kilvoituksen ja hiljentymisen merkitystä jokaisen ihmisen omassa uskonnollisessa elämässä.

Pääpiirteitä ja käsitteitä

Kirjasta voisi poimia seuraavia pääpiirteitä:

 • Vaikka kirjan tekstit ovat lähes kokonaan munkkien kirjoittamia ja kirjoitettu alkuaan luostarien asukkaille, kirjan toimittajat tarkoittivat kirjan kaikille kristityille, niin munkeille kuin maallikoillekin.
 • Kirjassa tulee voimakkaasti ja korostuneesti esille ihmisen tarve hengelliseen ohjaukseen, jota pitäisi aina saada hengellisesti kokeneen ohjaajan kautta.
 • Hengellisyyden ja uskonopin välillä vallitsee läpi koko kirjan läheinen yhteys. Rukouselämä on tiukassa yhteydessä kolminaisuusteologiaan ja kristologiaan.
 • Mielenkiinnon pääkohde pitää olla hengellisen tien sisäinen tarkoitus, ei askeettisten sääntöjen ulkopuolinen noudattaminen.

Keskeiset käsitteitä kirjassa ovat:

Jeesuksen rukousta pidetään suositeltavana keinona saavuttaa hiljaisuus ja lakkaamaton rukous. Jeesuksen rukous auttaa etsijää vartioimaan järkeä ja sydäntä ja yhdistämään nämä kaksi ja sitä kautta saavuttamaan jumalyhteyden asteen sellaisella tasolla, joka on vapaa käsitteistä ja kuvitelmista.

Filokalian sisällöstä

Kaksi munkkia on määritellyt Filokalian seuraavasti:

Athoksen munkki, isä Theoklitos Dionysiolainen

”Filokalia on tiivistelmä pyhien isien hengellisestä kokemuksesta ja sisältää mielen ja sydämen liikkeiden kaikki ulottuvuudet. --- Se edustaa pyhien isien monimuotoista hengellistä, askeettista ja hesykastista kokemusta koko täyteydellään. Filokalia ohjaa katumukseen, synnyttää nöyryyttä, kasvattaa rakkautta Jumalaan ja lähimmäisiin, puhdistaa sielun, valaisee sydämen, jumalallistaa mielen ja yhdistää ihmisen Jumalaan.”

Filokalian painokuntoon toimittanut pyhä Nikodeemos Athosvuorelainen (joka tunnetaan myös nimellä Nikodemos Athoslainen)

Filokalia on
* henkisen raittiuden aarreaitta,
* mielen varjelija,
* lakkaamattoman sisäisen rukouksen salainen koulu,
* eksytyksestä vapaa mietiskelevän elämäntavan opas,
* isien opetuksen ihana puutarha,
* hyveiden kultaketju,
* jatkuvaa askartelua Jeesuksen kanssa (viittaus Jeesuksen rukoukseen)
* armonpalautuspasuuna,
* jumalallistumiseen johdattaja.

Filokalian taustasta

Filokalia syntyi vuonna 1782 ja sen taustalla on Athoksen luostareissa syntynyt hengellinen liike. Tämän liikkeen kannattajia kutsuttiin kollybadeiksi ja he halusivat puhdistaa tradition vuosisatojen aikana kehittyneistä vääristymistä sekä korostuksista, jotka olivat ristiriidassa kirkon alkuperäisen käytännön ja hengen kanssa.

Liike jatkaa elämäänsä nykyajassakin, nyt sellaiseksi voidaan nimittää myös teologista tutkimusta tai kirkollista elämää, jossa puhutaan ortodoksisuuden vapauttamisesta länsimaisen teologian kahleista.

Johtavia kollybadeja olivat Filokalian kokoajat pyhät Makarios Korinttolainen ja Nikodemos Athoslainen sekä kolmantena oppinut munkki Athanasios Paroslainen.

Filokalia saatiin käännettyä vanhasta kreikasta nykykreikaksi vasta 1900-luvun lopulla, kun maallikkojuristi Antonios Galitis aloitti käännöstyön, jonka hänen poikansa teologian professori Georgios Galitis saattoi sitten loppuun niin, että nykykreikankielinen Filokalia ilmestyi vuosina 1984 – 1988. Monista syistä johtuen – muun muassa siksi, että Kreikassa ilmestyy todella runsaasti teologista kirjallisuutta – Filokalia ei ole kovin tunnettu Kreikassa, vaikkakin siihen liittyvät hesykasmi ja lakkaamaton Jeesuksen rukous tunnetaan myös siellä hyvin.

Kirkkoslaaviksi Filokalia ilmestyi vuonna 1793 eli 11 vuotta vanhan kreikankielisen alkuteoksen ilmestymisen jälkeen. Slaavinkielisen Filokalian – Dobrotoljubijen – ilmestymisen taustalla vaikutti maineikas igumeni Paisi Velitškovski, vuonna 1722 Pultavassa Ukrainassa syntynyt papin poika ja Kiovassa opiskellut todellinen kilvoittelijamunkki. Paisi vaikutti voimakkaasti myöhemmin myös ensin Athoksella sekä sitten Moldovassa, nykyisen Romanian alueella Dragomirnan luostarissa.

Nykyvenäjäksi Filokalia (Dobrotoljubije) saatiin maineikkaan erakkopiispan pyhän Feofan Erakon toimesta vuonna 1877.

Muilla kielillä Filokaliaa löytyy suppeampana tai täydellisenä laitoksena ainakin romaniaksi (kääntäjä pappi Dimitri Staniloae), saksaksi, ranskaksi ja englanniksi, joista viimeisen käännöstyössä oli mukana myös Suomessa hyvin tunnettu Diokleian piispa Kallistos (Ware).

Suomenkielisten Filokalia-kirjojen sisältö

Filokalia I

 • Esipuhe Filokalian suomenkieliseen laitokseen
 • Suomentajan alkusanat
 • Pyhä isämme Antonios Suuri
  • Opetuksia ihmisen luonteesta ja kehotuksia nuhteettomaan elämänvaellukseen
 • Pyhä Jesaja Erakko
  • Mielen varjelemisesta
 • Munkki Euagrios
  • Munkkielämän pääpiirteet
  • Himojen ja ajatusten erittelemisestä
  • Poimintoja hengellistä raittiutta käsittelevistä kirjoituksista
  • Rukouksesta
 • Pyhä Cassianus Roomalainen
  • Kahdeksasta pahasta ajatuksesta: vatsanpalvonnasta, haureuden hengestä ja lihanhimosta, rahanhimosta, vihasta, murehtimisesta, alakuloisuudesta, turhamaisuudesta ja ylpeydestä
  • Skiitan pyhistä isistä ja arvostelukyvyn armolahjasta
 • Pyhittäjäisämme Markus Askeetti
  • 200 kohtaa hengellisestä laista
  • Niille, jotka arvelevat vanhurskautuvansa teoista (226 kohtaa)
  • Kirje munkki Nikolaokselle
 • Pyhä Hesykhios Palavan pensaan luostarista
 • Autuas Diadokhos, Fotiken piispa
  • Autuaan Diadokhoksen, Fotiken piispan määritelmät
  • 100 kohtaa kilvoituselämästä
 • Pyhittäjä Johannes Karpathoslainen
  • Rohkaisun sanoja Intiasta kirjoittaneille munkeille (100 kohtaa)
 • Selityksiä
 • Suomennoksen kieliasusta

Filokalia II

 • Filokalian suomenkielisen laitoksen toisen osan saatteeksi
 • Pyhä jumalankantajaisämme Teodoros, suuri askeetti ja Edessan piispa
  • Sinulle hyödyllisiä opetuksia
  • Hengellisen elämän tutkiskelua
 • Pyhä isämme Maksimos Tunnustaja
  • Rakkaudesta
  • Esipuhe, pappi Elpidiokselle
  • Ensimmäinen jakso
  • Toinen jakso
  • Kolmas jakso
  • Neljäs jakso
  • Jumalan tuntemisesta ja Jumalan Pojan lihaksitulosta
  • Valikoima Jumalan tuntemista ja Hänen kaitselmustaan sekä hyvettä ja pahetta käsittelevistä kirjoituksista
 • Pyhittäjäisä Thalassios Afrikkalainen
  • Rakkaudesta, itsehillinnästä ja sisäisestä elämästä Pappi Paavalille
  • Ensimmäinen jakso
  • Toinen jakso
  • Kolmas jakso
  • Neljäs jakso
 • Abba Filemon
  • Hyödyllinen kertomus abba Filemonista
 • Pyhittäjä Teognostos
  • Hyveiden harrastamisesta, hengellisestä mietiskelystä ja pappeudesta
  • Pappeudesta (kohdat 13 – 21)
  • Hyveiden harrastamisesta, hengellisestä mietiskelystä ja pappeudesta (jatkoa)
  • Pappeudesta (kohdat 49 – 60)
  • Hyveiden harrastamisesta, hengellisestä mietiskelystä ja pappeudesta (jatkoa)
  • Pappeudesta (kohdat 70 – 75)
 • Selityksiä
 • Suomennoksen kieliasusta

Filokalia III

 • Filokalian suomenkielisen laitoksen kolmannen osan saatteeksi
 • Pyhittäjä Filotheos Siinailainen
 • Elia Presbyteeri
  • Antologia
  • Hengellisestä tiedosta
  • Käytännön kilvoittelusta ja mietiskelystä
 • Simeon Harras
  • Kilvoitusohjeita
 • Pyhittäjäisämme Simeon Uusteologi
  • Käytännön kilvoittelusta ja Jumalan tuntemisesta
 • Niketas Stithatolainen
  • Käytännön kilvoituselämästä (100 kohtaa)
  • Mielen puhdistamisesta (100 kohtaa)
  • Rakkaudesta ja elämänvaelluksen täydellisyydestä (100 kohtaa)
 • Pyhä Gregorios Siinailainen
  • Hyödyllisiä opetuksia käskyistä, uskontotuuksista, uhkauksista ja lupauksista, pahoista ajatuksista ja himosta sekä vaikenemisesta ja rukouksesta
  • Tarkka opetus vaikenemisesta ja rukouksesta sekä armon ja eksytyksen tuntomerkeistä ja siitä mikä on armon synnyttämän lämmön ja sen toiminnan ero ja kuinka ilman ohjaajaa lankeaa helposti eksytykseen (10 kohtaa)
  • Ohjeita armovoiman löytämiseksi
  • Vaikenemisesta ja kahdesta tavasta rukoilla (15 kohtaa)
  • Ohjeita kuinka rukousta tulee harjoittaa
  • Hengityksestä
  • Ohjeita kuinka tulee veisata
  • Erilaisista veisaamiskäytännöistä
  • Vastaväite edelliseen
  • Eksytyksestä
  • Lukemisesta
  • Ohjeita vaikenijoille
  • Neuvoja siitä kuinka tulee istua keljassa ja rukoilla kestävästi
  • Neuvoja siitä kuinka Jeesuksen rukousta tulee lausua
  • Neuvoja siitä kuinka mieli tulee pitää koossa
  • Neuvoja siitä kuinka tulee karkottaa häiritsevät ajatukset
  • Neuvoja siitä kuinka tulee veisata
  • Ravinnon nauttimisesta
  • Eksytyksestä ja monista muista asioista
 • Selityksiä

Filokalia IV

Filokalia V

 • Filokalian suomenkielisen laitoksen vaiheista
 • Sisar Kristoduli: Katsaus Filokalian syntyhistoriaan
  • Filokalian nimi
  • Filokalian sisältö
  • Filokalian tausta - kollybadit
 • Filokalian kokoojat
 • Filokalia slaavilaisessa maailmassa
 • Filokalia muilla kielillä
 • Katsaus Filokalian syntyhistoriaan -luvun hakemisto
 • Filokalian kirjoittajista
 • Kristillinen kilvoitus Filokalian opetuksen valossa
 • Ailahtelut ja kriisit hengellisessä elämässä
  • Ensiarmo
  • Fyysiset muutokset ja niiden vaikutus
  • Inhimilliset heikkoudet
  • Ylensyönti
  • Puheliaisuus
  • Ulkomaailmasta saadut vaikutteet
  • Maalliset huolet
  • Ylpeys
  • Kunnianhimo
  • Tuomitseminen
  • Kerskailu
  • Kasvattava kuritus
  • Pahahenki kurittajana
  • Pahojen henkien hyökkäykset uskoa vastaan
  • Kriisit
  • Henkilöpalvonta
  • Liian suuret hengelliseen yhteisöön kohdistuvat odotukset
  • Myöhempiä kriisejä
  • Tieto tasoittavana tekijänä
  • Kriisi tienä hengelliseen kasvuun
  • Kun punainen lanka katkeaa
  • Keski-iän kriisi
  • Viimeiset kiusaukset
  • Hyvät muutokset
 • Hakemisto-osa
 • Asiahakemisto
 • Asiahakemiston täydennetyt kohdat
 • Nimihakemisto
 • Luettelo Filokalian kirjoittajien lainaamista Raamatunkohdista
 • Kreikkalaisia termejä ja niiden suomalaisia vastineita
 • Selityksiä
 • Korjauksia osiin I-V

HAP

Katso myös