Toiminnot

Rautalammin ortodoksinen seurakunta

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 22. marraskuuta 2008 kello 17.06 – tehnyt Petja (keskustelu | muokkaukset)

Rautalammin ortodoksinen seurakunta kuuluu 1950 perustettuihin siirtoseurakuntiin. Alkuperäisessä suunnitelmassa ei Rautalammin seurakuntaa ollut lainkaan, mutta Rautalammille sijoitettujen salmilaisten lähetystö kävi opetusministeriössä useamman kerran asiaa hoitamassa. Monien vaiheiden jälkeen seurakunta perustettiin.

Oman mielenkiintoisen lisänsä seurakunnan historia sai keskuspaikkariidasta Rautalammin ja Suonenjoen välillä. Alkuaikojen toimintaa leimannut kiista laantui vuosien mittaan ja seurakunta eheytyi. Vuoden 1952 alusta Rautalammin seurakuntaan liitettiin myös Hankasalmen kunnan ortodoksit Jyväskylän ortodoksisesta seurakunnasta.

Alue

Seurakuntaan kuuluu seitsemän (7) kuntaa; Itä-Suomen läänistä (5)

  * Karttula
  * Rautalampi
  * Suonenjoki
  * Tervo
  * Vesanto

Länsi-Suomen läänistä (2)

  * Hankasalmi
  * Konnevesi

Pyhätöt

Seurakunnan alueella ovat seuraavat kirkkorakennukset:

  * Pääkirkko eli Rautalammin Pyhän Nikolaoksen kirkko, valmistui 1959
  * Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen tsasouna, valmstui 1957
  * Karttulan Syvänniemen Pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna, valmistui 1949
  * Tervon Pyhän profeetta Eliaan tsasouna, valmistui 1956
  * Vesannon Pyhän Johannes Kastajan tsasouna, valmistui 1960

Lisäksi seurakuntamme alueella sijaitseen Ortodoksisten Nuorten Liiton (ONL) omistama Puroniemen leirikeskuksen apostolien Pietarin ja Paavalin leiritsasouna.

Papit ja kanttorit

Seurakunnassa ovat toimineet seuraavat kirkkoherrat:

  * Mikko Kuha, vv. 1950 – 1952 (vt.)
  * Toivo Palviainen, vv. 1952 – 1969
  * Risto Lintu, vv. 1970-1984
  * Kauko Salminen, vv.1986 – 1989
  * Timo Mäkirinta, vv. 1990 - 2007 (kts. uutinen)
  * Jyrki Ojapelto (ma.) vv. 2007 - 2008
  * Bogdan Grosu v. 2008 -> (kts. uutinen)

Seurakunnan kanttoreina ovat toimineet seuraavat henkilöt:

  * Anatoli Soreli, vv. 1950 – 1971
  * Viktor Jetsu, vv. 1971 – 1983
  * Juha Pössi, vv. 1986 – 1987
  * Jarmo Huttu, vv. 1988 – 1990
  * Oili Mäkirinta, vv. 1990 - >

Seurakunnan luottamuselimet

Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnanvaltuuston vaalit toimitettiin 4. - 5.11.2007. Äänestämässä kävi 158 henkilöä, joten äänestysprosentiksi muodostui 20,5 %. Valitut jäsenet selviävät otsikossa olevan linkin kautta.

Listassa on mainittu virkaan valitut papit ja kanttorit. Virkaa tekevinä ovat tehtäviä hoitaneet mm. Margit Lintu ja Larissa Salminen.

Isä Timo Mäkirinta / täydennykset Hannu Pyykkönen