Toiminnot

Suomen ortodoksinen pappisseminaari 1919 – 1948 (henkilöitä)

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 1. huhtikuuta 2023 kello 19.09 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Suomen ortodoksinen pappisseminaari 1919 – 1948

Oppilaat
(Oheiset tiedot koskevat ko. henkilöiden tilannetta vuonna 1948)

Pappisseminaarin kirjoihin on otettu 30 vuoden aikana, lukuunottamatta kuluvan vuoden (1948) syyslukukaudella tulevia uusia oppilaita, 91 oppilasta eri puolilta Suomea, etupäässä kuitenkin karjalaisia. Oppilaat ovat olleet enimmäkseen talonpoikaissukuisia, köyhiä ja nykyään enimmäkseen siirtolaisia. Useimmat heistä ovatkin saaneet sen vuoksi vapaaoppilaspaikan ja lisäksi kirja-avustusta professori E.N. Setälän muistorahastosta. Pohjasivistys ei aina ole ollut keskikoulu, sillä oppilaiden puutteessa on täytynyt myöntää lievennyksiä, mutta se ei ole estänyt lahjakkaita oppilaita nousemasta jopa koulun ensimmäisiksi ja tulemasta yhteiskunnassa toimeen yhtä hyvin kuin keskikoulun käyneet.

Asetuksen mukaan ylioppilastutkinnon suorittanut pääsee suoraan IV luokalle, jolle, samoinkuin I luokalle otetaan oppilaita vain joka kolmas vuosi. On ollut myös sellaisia oppilaita, jotka pappisseminaarissa ollessaan ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai tulleet ylioppilaina jatkamaan pappisseminaariin. Tällaisia ovat pastorit J. Suhola ja Tapani Repo sekä Aira Repo, Dan Seljänne ja Viktor Railas.

Toiset oppilaista ovat pappisseminaarin käytyään jatkaneet opintojaan joko kotimaan tai ulkomaan yliopistoissa tai musiikkiopistossa. Niinpä pastori J. Suhola suoritti filosofian kandidaattitutkinnon Helsingin yliopistossa (1935), jossa parhaillaan opiskelee pastori Tapani Repo ja toistaiseksi ainoana naishenkilönä ja pastori Aleksanteri Kasangon jälkeen (hänkin ylioppilas, joskaan ei suomenkielisestä oppikoulusta) toisena yksityisoppilaana pappisseminaarin kurssin suorittanut ylioppilas, neiti Aira Repo. Ulkomaiden yliopistoissa taas ovat opiskelleet pastori Paavo Saarikoski Ateenassa ja Cernautissa (Romaniassa) ja pastori Aari Surakka Warsovassa. Pastori M. Kasanko ja kanttori Johannes Mure ovat suorittaneet Viipurin musiikkiopiston kurssin. Monet muut ovat suorittaneet pienempiä yksityisiä lisätutkintoja.

Kesällä 1936 koko poispääsevä oppilasluokka teki opintomatkan Eestiin ja Latviaan, tutustuen sikäläisiin ortodoksisiin pappisseminaareihin. Monet kouluun kirjoittautuneista ovat joutuneet eroamaan tavallisesti heikon menestymisen tai – aniharvoin - rikkomusten vuoksi. Terveydentila on yleensä ollut hyvä. Koulun lääkärinä on ollut v:een 1939 tri P. Alopaeus.

(Oheiset tiedot koskevat ko. henkilöiden tilannetta vuonna 1948)

Seuraavat oppilaat ovat saaneet päästötodistuksensa:

I ryhmä 1918-20, 2-luokkainen kurssi:

 • 1. Aro, Aleksi (kuollut)
 • 2. Jokio, Niilo, ollut kirkollishallituksen notaarina, (kuollut)
 • 3. Markkola, Vilho, kansak. op.
 • 4. Saarenne, Vilho, rovasti, puolustuslaitoksen sotilaspastori


II ryhmä 1919-22, 3-luokkainen kurssi:

 • 5. Fiilin, Serafim, pastori, Helsingin oppikoulujen uskonnonopettaja
 • 6. Loimo, Niilo, pastori, (eronnut)
 • 7. Routa, Nikolai, pastori, (eronnut)
 • 8. Rajamo, Mikael, Suistamon seurakunnan diakoni
 • 9. Rajamo, Paavo, pastori, Palkealan seurak. esimies, vihitty papiksi ensimmäisenä tästä koulusta päästetyistä 1.8.1922


III ryhmä 1920-24, 4-luokkainen kurssi:

 • (5) Fiilin, Serafim, pastori, (täydensi opintojaan).
 • 10. Hentunen, Konstantin, vt. lukkari Ilomantsin seurak:ssa
 • 11. Rainio, Isidor, pastori, (kuollut)
 • (7) Routa, Nikolai, pastori, (täydensi opintojaan, erosi)
 • 12. Ryttyläinen, Aleksanteri, pastori, Suistamon seurak. Esimies


IV ryhmä 1922-27, 6-luokkainen kurssi:


V ryhmä: 1924-30, 6-luokkainen kurssi:


VI ryhmä 1927-33, 6-luokkainen kurssi:

 • 22. Hokkinen, Vilho, pastori, Kuopion seurak. esimies
 • 23. Huurinainen, Elias, pastori, Annantehtaan seurak. esimies
 • 24. Mure, Johannes, kanttori, Viipurin suomal. seurak:ssa
 • 25. Ortamo, Anatoli, pastori, matkapappi
 • 26. Palsola, Artemi, pastori, Mantsinsaaren seurak. esimies
 • 27. Surakka, Aari, pastori, pappisseminaarin opettaja


VII ryhmä 1930-36, 6-luokkainen kurssi:


VIII ryhmä 1933-39, 6-luokkainen kurssi:

 • 36. Repo, Tapani, pastori, opiskelee Helsingin yliopistossa
 • 37. Jalkanen, Vilho, pappiskokelas, (katosi talvisodassa 1940)
 • 38. Kariste, Konsta, pastori, (erosi)
 • 39. Kuha, Mikael, pastori, Pitkärannan seurak. v.t. esimies
 • 40. Lauhio, Pauli, uskonnonopettaja
 • 41. Metsärinne, Alvi, uskonnonopettaja, kansak. op.
 • 42. Merras, Leo, pastori, Lappeenrannan seurak. lukkari
 • 43. Petsalo, Olavi, pastori, Suistamon seurak:ssa
 • 44. Pulliainen, Mikael, pappiskokelas, (kaatui talvisodassa 1940)
 • 45. Ryymin, Niilo, pastori, kirkollishallituksen käytössä oleva pappi


IX ryhmä 1936-43, 6-luokkainen kurssi (sodan takia vuotta pitempi):

 • 46. Iltola, Feodor, lukkari Sortavalan seurak :ssa
 • 47. Kokora, Mikko, pappiskokelas, kansak. op.
 • 48. Piiroinen, Erkki Elias, pappiskokelas, Ortodoksisten Nuorten Liiton ja Pyhän Sergein ja Hermanin veljeskunnan sihteeri
 • 49. Tarvasaho, Dimitri, pastori, Viipurin seurak. ja Viipurin suomal. seurak, v.t. esimies


X ryhmä 1942-48, 6-luokkainen kurssi:


Erikseen suorittivat:

 • 56. Kasanko, Aleksanteri, pastori, Suojärven seurak. vt. esimies
 • 57. Härkönen, Hannes, pappiskokelas
 • 58. Repo, Aira, ylioppilas, opiskelee Helsingin yliopistossa


Näistä on kuollut 6, eronnut eri syistä virastaan 3 ja tiettävästi enemmän muussa kuin kirkon välittömässä palveluksessa (kansak. opettajina, opiskelemassa y.m) n. 10, siis yhteensä 19 henkeä, joten aktiivisia kirkon työntekijöitä on tällä hetkellä 39, jotka ovat hajaantuneet eri puolille kirkkokuntaa, etupäässä karjalaisten keskuuteen. Vain harvat ovat ne kirkkokunnan virat, joissa ei vielä ole tämän pappisseminaarin käynyttä hoitajaa.
Pappisseminaarin oppilaat syksyllä 1948:

I luokka:

 • Jokio, Antero, Suistamo kk.
 • Kaheinen, Armas, Suojärvi, Ignoila
 • Karppanen, Erkki Johannes, Suojärvi, Varpakylä
 • Kontioinen, Vasili, Aunus, Jyrkilä
 • Laakso, Veikko, Kitelä
 • Salminen, Kauko Aulis, Metsäpirtti
 • Tajakka, Olavi, Suistamo, Pien-Sarka
 • Tajakka, Veikko, Suistamo, Loimola


VI luokka:

 • Palviainen, Toivo, Ilomantsi, Möhkö
 • Seljänne, Dan, Joensuu


Yksityisoppilas:

 • Kilkki, Lidia, Haapakoski


[lähde:Mikael Kasanko, Johannes Suhola & Aari Surakka (toim.): Suomen kreikkalaiskatolinen pappisseminaari 1918-1948 (Kuopio, 1948)]