Toiminnot

Suuri ektenia

Kohteesta Ortodoksi.net

Nämä artikkelit ovat osia sarjasta, jonka otsikko on:
Liturgia
Liturgiaan valmistautuminen
Liturgiset esineet
Jumalanpalveluspuvut
Proskomidi
Hetket
Suitsuttaminen
Opetettavien liturgia
Alkusiunaus
Suuri ektenia
Antifonit eli Vuorolaulut
1. Psalmi 103
2. Psalmi 146
3. Jumalan ainokainen kuolematon poika ja Sana
Autuuden lauseet
Pieni saatto
Troparit ja kontakit
Pyhän Kolminaisuuden virsi eli Trisagion
Epistola eli Apostoliset kirjeet
Evankeliumi
Opetuspuhe
Hartauden ektenia
Vainajien ektenia
Opetettavien ektenia
Uskovaisten liturgia
Kerubiveisu
Suuri saatto
Anomusektenia
Proskomidirukous
Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus
EUKARISTIA ALKAA
1. Anafora eli Lahjain ylentämisen rukous
a. Kehotukset
b. Prefatio
c. Sanctus
d. Anamnesis
e. Epiklesis
f. Muuttuminen
g. Intercessio - Esirukoukset
2. Anomusektenia
3. Herran rukous
4. Ehtoollinen
Ambonin takainen rukous
Antidora
Psalmi 34
Loppusiunaus

Suuri ektenia (venäjäksi: мирная ектения, mirnaja ektenija, kreikaksi: μεγάλη εκτενής, megali ektenis, englanniksi: great litany) on jumalanpalveluksissa vuorolukuna lausuttava rukoussarja.

Mikäli palveluksessa on mukana diakoni, hän yleensä lausuu ektenian ja kuoro vastaa jokaisen säkeen jälkeen joko Herra, armahda tai jonkin muun toivotuksen. Mikäli diakonia ei ole, ekteniat lausuu pappi.

Suurta ekteniaa kutsutaan joskus myös nimellä ’Rauhan ektenia’. Nimi johtuu ektenian alussa sanottavasta ilmaisusta: ’Rukoilkaamme rauhassa Herraa’.

Suuri ektenia lausutaan ensimmäisenä ekteniana ehtoo-, aamu- ja liturgiapalveluksissa. Ekteniassa on 12 anomusta, jotka päättyvät papin sanomaan ylistyslauselmaan. Jokaisen säkeen välissä veisataan: ”Herra, armahda”.

Ektenian kolme ensimmäistä anomusta käsittelevät rauhaa. Seuraavissa anomuksissa käsitellään erilaisia tarpeita kuten esimerkiksi

  • iankaikkista pelastusta ja puolustusta, armahdusta ja varjelusta
  • Jumalan huolenpitoa kirkolle ja erilaisille kirkossa ja maailmassa vaikuttaville ryhmille
  • suotuisaa säätä ja hyvää satoa
  • huolenpitoa matkustaville, sairaille, kärsiville ja vangituille
  • suojaa vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä

Näiden anomusten jälkeen muistellaan vielä Jumalansynnyttäjää ja muita pyhiä ja tarjotaan itseään, toisia ja koko elämää Kristuksen haltuun.

Ektenia päättyy doksologiin, jossa ylistetään Pyhän Kolminaisuuden persoonia, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Mikäli palveluksessa on sekä pappi että diakoni, pappi lausuu tämän doksologiosan.


Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous hyväksyi 22.11.2009 pitämässään kokouksessa seuraavan suuren ektenian uudistetun sanamuodon. Muutokset alleviivattu:

Suuri ektenia

Diakoni: Rukoilkaamme rauhassa Herraa!
Kuoro: Herra, armahda!

Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja meidän pelastustamme.
Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, Jumalan pyhille kirkoille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.
Rukoilkaamme Herraa tämän pyhäkön ja täällä uskossa, hartaudessa ja jumalanpelossa käyvien puolesta.
Rukoilkaamme Herraa arkkipiispamme (tai metropoliittamme [ja piispamme]) NN:n, arvoisien pappien, Kristuksessa diakonien, jokaisen kirkossa palvelevan ja kirkkokansan puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tasavallan presidentin, julkisen vallan ja kaikkien maamme vastuunkantajien puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin (kunnan tai kylän tai pyhän luostarin), kaikkien kaupunkien ja maakuntien ja niiden uskovien asukkaiden puolesta.
Rukoilkaamme Herralta hyviä säitä, runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia aikoja.
Rukoilkaamme Herraa kaikkien - matkustavien, sairaiden, kärsivien, vangittujen ja heidän pelastumisensa puolesta.
Rukoilkaamme Herraa päästämään meidät kaikista vaikeuksista, vihasta, vaarasta ja hädästä.
Puolusta, varjele ja armahda meitä, Jumala, ja pelasta meidät armollasi!
Muistaen pyhintä, puhtainta, siunatuinta ja kunniakkainta valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Kuoro: Sinun haltuus’, Herra!
Pappi: Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikessa kirkkaus ja kunnia, ja sinua me kumarramme, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Kuoro: Aamen.


Suuri ektenia (vanha sanamuoto):

Rukoilkaamme rauhassa Herraa.
Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.
Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.
Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen ja täällä uskossa, hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.
Rukoilkaamme Herraa patriarkkamme ……, arkkipiispamme ……, (piispamme ……,) arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.
Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin (kylän, pyhän luostarin), kaikkien (kylien) kaupunkien ja maakuntain ja niiden uskovaisten asukkaitten puolesta.
Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia aikoja.
Rukoilkaamme merellä kulkijain, matkustajain, sairaiden, kärsivien ja vangittujen puolesta, että Herra pelastaisi heidät.
Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun armollasi.
Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Veisaajat:

Sinun haltuus, Herra.

Pappi lausuu ylistyslauselman:

Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat:

Amen.