Toiminnot

Babai

Kohteesta Ortodoksi.net

Babai, joka tunnetaan myös nimellä Babai Suuri, oli silloisessa Persiassa, nykyisessä Turkissa Beth Zabdaissa Tigris-joen lähellä Beth Ainatassa noin vuonna 551-553 syntynyt syyrialainen varhaiskirkon kirkkoisä, joka on jättänyt jälkeensä eräitä merkittäviä assyyrialaisen kirkon uskon perusasioita.

Babai syntyi rikkaaseen perheeseen ja sai tuon aikaisen mittapuun mukaan hyvän koulutuksen vuonna 350 perustetussa Nisibisin teologisessa koulussa koulun johtajan Abraham Beth Rabbanin johdolla. Abrahamin jälkeen koulun johtoon tuli Origeneen oppien kannattaja Henana Adiabenelainen. Babai siirtyi Nisibisistä, jossa hän toimi arvostettuna opettajana, Abraham Suuren Kaskharilaisen perustamaan Izlan luostariin. Sieltä hän palasi omalle kotiseudulleen ja perusti vanhempiensa varoilla luostarin, jonka yhteyteen tuli myös suuri koulu. Babai itse muutti kuitenkin takaisin Izlan luostariin ja kehitti sitä Persian alueen huomattavimmaksi luostariksi toimien vuoden 604 jälkeen luostarin igumenina.

Zarahustralaisen valtion vaikeuttaessa kirkon toimintaa, metropoliitat valitsivat Babain eräänlaiseksi kiertäväksi luostarien edustajaksi ja niiden hallinnoijaksi yhdessä arkkidiakoni Mar Aban kanssa. Babain tehtävänä oli tarkkailla ja tutkia luostarien oppia ja karsia harhaoppeja sekä valvoa kurinalaisuutta Pohjois-Mesopotamian luostarien munkkien ja nunnien keskuudesta.

Babai valvoi kirkon toimintaa 17 vuoden ajan ja kun Persian kuningas Khosrau II kuoli murhattuna vuonna 628, Babaista haluttiin tehdä kirkon päämies, katolikos. Hän kuitenkin kieltäytyi tästä tehtävästä ja kuoli pian sen jälkeen luostarinsa keljassa noin 75-77 vuoden ikäisenä samana vuonna 628.

Babai oli rakastettu henkilö itäsyyrialaisten keskuudessa ja siksi hän sai lisänimekseen Suuri, siis Babai Suuri. Nykyisten ihmisten kannalta katsottuna on harmillista, että suurin osa hänen puhdasoppisesta kirjallisesta tuotannostaan on aikojen saatossa kadonnut. Babai kirjoitti 84 teosta, joiden joukossa on muun muassa Euagrioksen Centuries-teoksen ja kaikkien Raamatun kirjojen kommentaarit, hymnejä, kirjeitä, nyt jo unohtuneiden kilvoittelijoiden elämäkertoja ja muita teoksia, kuten Ristin juhlasta ja Diodoroksen seuraajien historia. Lisäksi hän kirjoitti paljon luostarielämästä, sen vaatimuksista, kurinpidosta ja noviisien kilvoittelusta ja niistä on säilynyt vain pieni osa jälkipolville ja näistä vähäisistäkin teksteistä suurin osa on julkaisematta. Babai kehitti järjestelmällisesti teoksessaan kristologiaa ja siihen liittyviä aiheita.

Tärkein Babain julkaistu tekstikokoelma on Liber de Unione, jossa on koottuina selkeä systemaattinen esitys antiokilais-itäsyyrialaisen teologian peruskysymyksiä.

(lähde: munkki Serafimin kirja Paratiisi on idässä)

HAP

Katso Babain kirjoituksia Ortodoksi.netistä

Aiheesta muualla