Toiminnot

Origenes

Kohteesta Ortodoksi.net

Origenes
(kuva: wikipedia)
Origenes Adamantios (kreikaksi: 'Ωριγενης) syntyi Aleksandriassa noin vuonna 185. Origeneen isä vangittiin ja kuoli vuonna 202 Septimius Severuksen vainoissa ja Origenes halusi myös marttyyriksi. Kerrotaan, että hänen äitinsä piti piilottaa hänen vaatteensa, jotta Origeneen toive ei toteutunut.

18-vuotiaana hänestä tuli katekeettakoulun opettaja. Hän opetti päivällä, paastosi ja opiskeli yöllä. Paljon ihmisiä saapui hänen oppiinsa ja hän opetti myös filosofiaa ja aritmetiikkaa. Origenes matkusti vuonna 212 Roomaan, mutta palasi pian takaisin Aleksandriaan opettamaan. Hän tutustui tutustui Ambrosius Aleksandrialaiseen, joka alkoi kustantaa ja levittää Origeneen kirjoituksia. Origenes kävi vuonna 215 Arabiassa ja saapui 216 Palestiinaan, josta hän palasi pian takaisin Aleksandriaan.

Origeneesta tuli pappi vuonna 230, mutta Demetrios Aleksandrialainen karkotti hänet papiksi sopimattomana ja harhaoppisena ja Origenes muutti Kesareaan. Siellä hän perusti koulun, jossa hänellä oli oppilaana Gregorios Ihmeidentekijä.

Origenes kärsi keisari Deciuksen vainoissa luultavasti Kesareassa. Hän ei paennut ja häntä kidutettiin paljon, kunnes hän kuoli noin vuonna 253-254. Hieronymos esitti väitteen, että Origenes on haudattu Tyyrokseen, mutta tämä on hyvin epävarmaa.

Origenes kirjoitti paljon kirjoja, yhteensä noin 6 000 papyrusta, joista suurin osa on hävinnyt. Ne voidaan jakaa neljään luokkaan: # tekstikritiikki

  1. eksegetiikka
  2. systemaattinen, käytännöllinen ja apologeettinen teologia sekä
  3. kirjeet.

Kirjoista tärkeimpänä on Raamatun Heksapla, jossa hän vertaili kuutta eri Vanhan Testamentin käännöstä. Origenes käytti Raamatun tulkintaan allegorista tulkintaa eli hän ajatteli Raamatun teksteistä löytyvän syvällisemmän merkityksen. Kirkko hylkäsi tällaisen ajattelun, sillä se johti Raamatun mielivaltaiseen tulkintaan. Hän myös antoi ohjeita rukouksesta ja rukousasennoista.

Origeneen ihmiskäsitys oli kaksitasoinen. Hänen mukaansa yksinkertaisille ihmisille riitti, että he tunsivat kristinuskon pääasiat ja syvällisemmät ihmiset ymmärsivät asioita paremmin. Origenes puhui Kristuksen kärsimyksen olleen lunastushinta pahalle. Hänen mukaansa kaikki pelastuvat, jopa demonit.

Origenes vaikutti voimakkaasti ainakin Maksimos Tunnustajan ajatteluun. Jonkin aikaa Origenes laskettiin yhdeksi merkittävimmistä kirkkoisistä ja hänen kirjoituksiaan käytettiin laajalti kirkossa. Hänen eksegeettiset menetelmänsä olivat Aleksandrian koulun standardi ja origeneläiset olivat merkittävä ryhmä 300-luvun väittelyissä areiolaisuudesta. Vuoden 543 Konstantinopolin paikallinen kirkolliskokous julisti 15 anateemaa Origenesta vastaan ja vuoden 553 ekumeenisessa kirkolliskokouksessa hänelle annettiin 11 tuomiota harhaopeista. Kirkon suhtautuminen Origenekseen on vaihdellut eri vuosisatoina. Origenestä ei ole kanonisoitu pyhäksi ortodoksisessa kirkossa hänen harhaoppisiksi julistettujen ajatustensa vuoksi, mutta hän oli merkittävä teologi, joka kirjoituksillaan vaikutti kirkon myöhempään ajatteluun, muun muassa kolminaisuusoppiin.

Petja Pyykkönen

Muualla Internetissä