Toiminnot

Käytännöllinen teologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Yliopiston oppiaineena käytännöllinen teologia on määritelty Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa seuraavasti:

Tutkii kirkon käytäntöjä, sielunhoidon, liturgiikan, pastoraaliteologian ja opetuksen alalla.

Wikipediassa käytännöllistä teologiaa selitetään seuraavasti:

Käytännöllinen teologia on akateemisen teologian osa-alue, joka tutkii yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnollista toimintaa ja muodostaa tästä tieteellistä teoriaa. Käytännöllisen teologian tutkimusintressi on jossain määrin samantapainen kuin uskontotieteessä sillä erotuksella, että uskontotiede on erikoistunut ei-kristillisten uskontojen tutkimukseen.

Monessa yliopistossa käytännöllinen teologia jaetaan neljään oppiaineeseen:

Lisätietoja löydät muun muassa Helsingin yliopiston omilta sivuilta.

HAP