Toiminnot

Gennadi Vasojärveläinen

Kohteesta Ortodoksi.net

Vasojärven Kristuksen kirkastumisen luostarin perustajat
pyhittäjät Gennadi ja Nikifor
(Kuva © Hannu Pyykkönen)

Pyhittäjä Gennadi Vasojärveläinen oli rikkaiden vanhempien lapsi, mutta annettuaan omaisuutensa pois hänestä tuli pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen (muistopv 17.4.) oppilas ja hän eli oppi-isänsä kanssa kilvoitellen erakkona Syvärijoen varrella.

Vasojärvelle

Vasojärven Kristuksen kirkastumisen luostarin pääportti.
(kuva © Hannu Pyykkönen)

Myöhemmin pyhittäjä Aleksanterin siunauksella hän meni Vasojärvelle, joka sijaitsee noin 12 virstan päässä Syvärin luostarista. Siellä hän rakensi itselleen keljan ja vietti yksinäistä kilvoitteluaan kahden oppilaansa kanssa. Ennen kuolemaansa, pyhittäjä Gennadi sanoi oppilailleen: ”Tällä paikalla tulee olemaan kirkko ja luostari.”

Reliikit

Pyhä askeetti kuoli tammikuun 8. päivänä vuonna 1516. Paljon myöhemmin 1800-luvun toisella puoliskolla Zadne-Nikiforovin erämaahan rakennettiin kirkko, joka omistettiin pyhille Nikifor ja Gennadi Vasojärveläisille. Pyhien reliikit on sijoitettu salaiseen paikkaan heidän perustamansa luostarin alueelle.

Muistopäivä

Pyhittäjä Gennadi Vasojärveläistä muistellaan yhdessä pyhittäjä Nikifor Vasojärveläisen kanssa ortodoksisessa kirkossa aina helmikuun 9. päivänä, joka on pyhittäjä Nikiforin kuolinpäivä. Suomalaisessa ortodoksisessa kalenterissa hänen muistopäiväkseen on merkitty kuolinpäivä, tammikuun 8. päivä. Häntä muistellaan myös Karjalan valistajien yhteisenä muistopäivänä, joka sijoittuu aina vuosittain lokakuun viimeisen päivän ja marraskuun 6. päivän väliseen lauantaihin.

Hannu Pyykkönen

Katso myös