Toiminnot

Ihminen ja luomakunta (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Elizabeth Theokritoff: Ihminen ja luomakunta – Ortodoksisen kirkon näkökulmia ekologiaan
ISBN 978-952-5495-77-5
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari & Valamo Kustannus
(osta: https://webtuohus.valamo.fi/ihminen-ja-luomakunta/p/9789525495775/)
Julkaisuajankohta: 2022
Sivumäärä: 311 sivua
Koko: 220 mm x 140 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

(Kuuntele kirjaesittely luettuna äänitiedostona)

Takakannen teksti:

Ortodoksisen kirkon opetus maailmasta on syvästi ekologinen, mutta se ei ole kovin laajalti tunnettua. Kirkon näkemyksen mukaan Jumala ilmestyy ja tulee näkyväksi luomakunnassaan, jossa ihmisen tehtävänä on toimia yhdistävänä tekijänä Luojan ja hänen luomansa maailman välillä. Kristillinen rakkaus ilmenee aineellisen luonnon oikeanlaisena kohteluna ja käyttämisenä. Elizabeth Theokritoffin syvälliset ajatukset perustuvat varhaisiin kirkon isien opetuksiin, pyhien elämäkertoihin ja kirkon liturgisiin teksteihin sekä myös hyvin käytännöllisiin nykypäivän arkielämän kokemuksiin. Kirkon patristiseen, liturgiseen, hagiografiseen ja ikonografiseen traditioon tukeutuen hän on koonnut selkeän ja kiinnostavan mosaiikin kirkon kollektiivisesta käsityksestä luodusta maailmasta ja meidän paikastamme siinä.

Elizabeth Theokritoff laati liturgista teologiaa koskevan väitöskirjansa piispa Kallistos Waren ohjauksessa Oxfordin yliopistossa. Hän on riippumaton tutkija ja kreikankielisen teologisen kirjallisuuden freelance-kääntäjä.

Sisällysluettelo

 • Suomentajalta
 • Kirjoittajasta
 • Esipuhe
 • Alkusanat ja kiitokset
 • Johdanto
 • 1. luku Kirkkoisien ajatuksia luomisesta ja luomakunnasta
  • Ruumiillisuus ja aineellinen maailma
  • Aineellisen pelastumisen mysteeri
  • Jumala luomakunnassa
  • Luomakuntaan kätkeytyvä Jumalan kunnia
  • Jumala maailmankaikkeudessa ja maailmankaikkeus Jumalassa
  • Pyhittäjä Maksimos Tunnustaja: jumalallisen logoksen sinetti luoduissa
  • Jumalan näkeminen luomakunnassa
  • "Jumala tosiasiallisesti on kaikki!"
  • Jumalalliset energiat maailmassa
  • Ihmisen asema luomakunnassa
  • Jumalan kuva ja herruus
  • Hallintavalta
  • Lankeemuksen maailma
  • Paratiisin käskyt ja suhde maailmaan
  • "Maa olkoon kirottu" (1. Moos. 3:17)
  • Lankeemus ja luomakunnan väärinkäyttö
 • 2. luku Askeettinen suhde maailmaan
  • Asketismi ja ihmisen ruumiillisuus
  • Oikea suhtautuminen materiaan
  • Ekologinen asketismi tänään
 • 3. luku Pyhät ja heidän elinympäristönsä
  • Ennalleen asetettu Jumalan kuva ja ihmisen auktoriteetti
  • Häivähdys paratiisista
  • Luomakunta ihmistä "varten": elämää yhdessä ja keskinäisessä riippuvuudessa
  • Eläimet ihmisen palveluksessa
  • Ihminen eläinten palveluksessa
  • Myötätuntoinen sydän
  • Pyhyys ja paikka
  • Kirkastunut luomakunta
  • Ikonien kirkastunut maailma
  • Kirkastunut maailma ja arkielämämme
 • 4. luku Luomakunta ortodoksisen kirkon liturgiikassa
  • "Jokainen, jolla henki on, ylistäköön Herraa!"
  • Luominen ja sovitus
  • Luomakunta vastaa Herralleen
  • Luomakunta esimerkkinä ihmiskunnalle
  • Luojan kuva luoduissaan
  • Luominen ja sovitus
  • Ennalleen asetettu luomakunta
  • Maa – pyhä vai saastunut?
 • 5. luku Sakramentaalinen elämä ja elämäntapa
  • Luomakunnan alkuperäinen tarkoitus
  • Ihmisen tarkoitus
  • Eukaristinen eetos
  • Sakramentaalinen elämä ja Jumalan aineellisten lahjojen käyttäminen
  • Sakramentaalinen elämä ja suhteemme ihmisiin
  • Sakramentaalinen elämä ja suhde aikaan
 • 6.luku Teemoja tämän päivän ortodoksisessa teologiassa
  • Luomakunta eukaristiana ja ihmisen pappeus
  • Pappeus ja yhteinen eukaristia
  • Ruumiillisuuden merkitys pappeudessa
  • Jeesuksen rukous
  • Jumalalliset logoi luomakunnassa ja luomakunnan uhri
  • Jumalalliset logoi luomakunnassa
  • Aineellisen luomakunnan suhde Luojaansa
  • Eläimet ja niiden Luoja
  • Luomakunnan pyhyys ja pakanuuden haaste
  • Jumala luomakunnassa: mitä tiede sanoo?
  • Ortodoksinen teologia ja sen todistus
 • Lopuksi Elämä Jumalan luomassa maailmassa
  • Kirjallisuutta
  • Viitteet