Toiminnot

Jeesuksen rukous (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Koonnut igumeni Hariton: Jeesuksen rukous - Otteita pyhien isien ja hengellisten opettajien teoksista
Alkuteos: Сборникъ О молитве Иисусовой
ISBN 951-9468-05-6
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari
Julkaisupäivämäärä: 1983
Sivumäärä: 411 sivua
Koko: 210 mm x 135 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen

---

Kustantajan kirjaesittely

Igumeni Haritonin kokoama antologia käsittää neuvoja Jeesuksen rukouksen harjoittamiseen. Tämä varhaiskristillinen rukousperinne on tullut tunnetuksi myös läntisen kristikunnan piirissä, mistä eräänä merkkinä on Jeesuksen rukous -kirjan ilmestyminen 1966 englanninkielisenä ja 1976 ranskankielisenä.

Jeesuksen rukouksen harjoittaminen on mietiskelyä, jossa ihmistajunnan syväalueella, »sydämessä», kohdataan ajaton ja paikaton — ikuinen ja kaikkialla oleva — Hän, joka on sanonut itsestään: »Minä olen se, joka minä olen» (2.Moos.3:14). Kohdataan Jumala sellaisena kuin Hän on.

Jeesuksen rukousta on harjoitettu Valamon luostarissa kautta vuosisatojen. Arkkipiispa Paavalin kirjoittamassa johdannossa luodaan katsaus tähän perinteeseen kuin myös kristityn rukouskilvoitukseen yleensä. Siinä kerrotaan myös kahdesta rukouksen opettajasta, piispa Ignatista ja piispa Feofanista, joiden ohjeita Jeesuksen rukous -antologia pääosin sisältää.

Jeesuksen rukous on kristityn hengellistä elämää valaiseva tietoteos mutta myös vaikuttava hartauskirja.

»Kirja saisi kernaasti olla käyttäjänsä yöpöydällä, jotta hän heti herättyään voisi lukea siitä kappaleen ja virittää mielensä rukoilemiseen. Kirjan lukeminen päivän lopulla taas keskittäisi ajatukset »ainoaan tarpeelliseen» ja auttaisi siten voittamaan väsymyksen ja hartaudella lukemaan iltarukoukset.»

Sisällysluettelo

 • ALKUSANAT
 • JOHDANTO
  • Valamon luostarin hengellinen perinne
  • Kaksi rukouksen opettajaa
  • Rukouskilvoituksesta yleensä
  • Jeesuksen rukous-teos ja käännökset
 • JOHDANTOLUKU / SYDÄMEN SISÄINEN KAMMIO
  • Mene kammioosi ja sulje ovesi
  • Ihmisen kaksinaisuus ja kahdenlainen rukous
  • Rukous lämmittää ihmisen ja yhdistää hänet Jumalaan rakkaudessa
  • Suulla lausuttu hajamielinen rukous ei ole mitään
  • Usein toistettu lyhyt rukous on hyödyllisempi kuin pitkä
 • TOINEN LUKU / MITÄ RUKOUS ON
  • Rukous — kaiken koetin
  • Rukouksen asteet
 • KOLMAS LUKU / JEESUKSEN RUKOUS
  • Salainen mietiskely
  • Lakkaamaton rukous
  • Jeesuksen rukous
  • Jumalan muistaminen
 • NELJÄS LUKU / RUKOUKSEN HEDELMÄT
  • Tarkkaavaisuus ja Jumalan pelko
  • Jumalallinen armo ja ihmisen yritys
  • Hengen palo
 • VIIDES LUKU / SYDÄMEN VALTAKUNTA
  • Meissä oleva valtakunta
  • Järjen ja sydämen liitto
 • KUUDES LUKU / SOTA HIMOJA VASTAAN
  • Sota himoja vastaan
  • Tunne itsesi
  • Sisäinen ja ulkonainen työskentely
  • Yksinäisyys
  • Lohduttomuuden aikoja
  • Hengellinen itsepetos
  • Nöyryys ja rakkaus
 • SEITSEMÄS LUKU / VALAMON OHJAAJAVANHUSTEN OPETUKSIA
  • Skeemamunkki Agapi
  • Igumeni Varlaam
  • Igumeni Nasari
 • HENKILÖHAKEMISTO
 • PAIKANNIMIHAKEMISTO
 • ASIAHAKEMISTO
 • KIRJALLISUUTTA
 • LIITTEET
 • Kuvat
  • Kansikuva: Kristuksen kirkastuminen, Kristus, Mooses ja Elias. Matt.17:3.
  • Alkusanat: Valamon luostarin perustajat Sergei ja Herman
  • Johdantoluku: Erämaakilvoittelijoita
  • Luku 2: Suuren lauantain aamupalvelusaihe. Joh.1:14.
  • Luku 3: Vapahtajan käsittätehty kuva
  • Luku 4: Tuhlaajapojan paluu. Luuk.15:21.
  • Luku 5: Viisas ryöväri. Luuk.23:40.
  • Luku 6: Totinen munkki. Gal.5:24.
  • Luku 7: Jumalanäiti Kadotettujen pelastaja
  • Liitteet: Pyhittäjä Serafim Sarovilainen (t 1833)