Toiminnot

Johannes-nimen jumalallinen salaisuus (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Nikeforos Theotokis (kreikaksi: Νικηφόρος Θεοτόκης, venäjäksi: Никифор Феотокис):

Nikeforos Theotokis
Kuva saksalaisesta julkaisusta vuodelta 1863

Johannes-nimen jumalallinen salaisuus

1700-luvulla elänyt kreikkalainen tutkija ja teologi Nikeforos (Nikiforos) Theotokis (1731–1800), josta tuli sittemmin Venäjän eteläisten maakuntien arkkipiispa ja jota kreikkalaiset kutsuvat "kansakunnan opettajaksi", on tutkielmassaan pyhän Johannes Edelläkävijän (Kastajan) syntymästä kirjoittanut: "Nimen Johannes (kreikaksi: Ιωάννης) lähetti Pyhä Henki ja se annettiin hänelle ylienkeli Gabrielin tuomana Sakariaalle, kun ylienkeli sanoi: ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes." (Luuk.1:13)

Theotokis jatkoi tämän nimen tulkintaa jokaisen nimen kirjaimen osalta, joita kreikan kielessä on seitsemän: Ι.Ω.Α.Ν.Ν.Η.Σ eli Ioannis. Näin oli hänen mielestään siksi, että se täyttäisi naisprofeetta Hannan ennustuksen (1.Sam.2:5): "Hedelmätön saa seitsemän lasta". "Lapsia" edustavat Ioanniksen (Johanneksen) nimen kirjaimet. Myös Raamatussa numero seitsemän on mainittu moneen kertaan ja sitä pidetään pyhänä lukuna.

Seuraavassa on Nikeforos Theotokiksen esittämä nimen Johannes (Ioannis) seitsemästä kreikkalaisesta kirjaimesta johdettu jumalallinen salaisuus:

Ι = Ιεραρχίες eli hierarkiat

Pyhä Pseudo-Dionysios Areopagita on kirjoittanut taivaallisista hierarkioista (Ιεραρχίες), joita hänen mukaansa on kolme enkelihierarkiaa, jotka taasen sisältävät kukin kolme joukkoa eli kuoroa. Ne ovat seuraavat:

1. Korkein hierarkia:

  • 1.1. serafit,
  • 1.2. kerubit,
  • 1.3. valtaistuimet

2. Keskihierarkia:

  • 2.1. herraudet,
  • 2.2. voimat,
  • 2.3. vallat

3. Alin hierarkia:

  • 3.1. hallitukset,
  • 3.2. ylienkelit,
  • 3.3.enkelit

On myös kymmenes sääty, johon ortodoksisen tradition mukaan putosi Saatana, josta tuli demoni. Tämän kymmenennen säädyn maanpäällä korvaa luostarisääty, johon on vihitty munkkeja ja nunnia ja he saavat näin "enkelimäisen skeeman" eläessään neitseellistä elämää jatkuvassa rukousyhteydessä ja riippuvuussuhteessa Jumalaan. Luostarisääty on siis kymmenen sääty ja se on peräisin pyhältä Johannes Edelläkävijältä, joka antoi mallin ja esimerkin luostarisäädyn elämälle ja elämäntavalle. Johannes Edelläkävijä oli ensimmäinen ja luostarisäädyn perustaja ja johtaja ja hänen syntymäpäivänsä merkitsee luostarisäädyn alkamista. Theotokis mainitsee myös, että kreikan numeroissa kirjain "I" saa arvon kymmenen, mikä on symbolinen arvo kunnianarvoisalle Edelläkävijälle.

Ω = Kristuksen kahden luonnon esikuva

Theotokiksen mukaan "Ω" on esikuva Kristuksen ensimmäiselle tulemiselle, kuten "I" oli esikuva pyhälle Johannes Edelläkävijälle. Tutkijoitten mukaan kirjain "Ω" (siis O) on peräisin kahdesta O-kirjaimesta, jotka on laitettu yhteen ja näin ne muodostavat yhden kirjaimen, eli OO:sta tulee Ω (kahdesta omikronista tulee omega). Kirjaimet "OO" yhdessä kuvaavat Kristuksen kahta luontoa, jumalallista ja inhimillistä kuten myös Hänen iänkaikkisuuttaan kirjaimen päättymättömän ympyrän muodossa. Pohjimmiltaa se siis merkitsee, ettei Jumal-ihmisellä, Jeesuksella Kristuksella, ole alkua eikä loppua. Koska kaksoiskirjaimesta "OO" tuli myös kreikan kielen viimeinen kirjain "Ω", me samalla muistamme myös Hänen itsensä sanat (Ilm.1:8): "Minä olen A ja O, alku ja loppu"*, sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias."

ΑΝΝ = Ανάσταση Νεκρών eli kuolleista ylösnoussut

Pyhän Johannes Edelläkävijän esikuvan, kirjaimen "I", ja Kristuksen ensimmäisen tulemisen esikuvan, kirjaimen "Ω" jälkeen seuraavat kolme kirjainta nimessä Ioannis (Johannes) johtavat Kristuksen toisen tulemisen esikuvaan. Kirjaimet "AN" ovat kaksi ensimmäistä kirjainta sanasta "Ανάσταση" (Ylösnousemus) ja seuraava kirjain "N" ensimmäinen kirjain sanasta "Νεκρών" (kuollut), jotka todistavat uskonoppimme perusteista, joihin uskomme: "kuolleista ylösnousemiseen" aikojen lopussa.

H = Kahdeksas aikakausi

Kreikan kirjain "H" saa kreikassa numeraalisen arvon kahdeksan ja numero kahdeksan kuvaa ortodoksisessa traditiossa kahdeksannen aikakauden esikuvaa, joka on siis esikuva post-apokalyptisesta ajasta eli ajasta, joka seuraa nykyistä aikaa. Ja aivan kuten tunnustimme uskomme kirjainten "ANN" kautta "odottamaamme kuolleiden ylösnousemiseen" , niin nyt me jatkamme uskonopilliseen perusteeseen "tulevan maailman elämään".

Σ = Kaksoistäydellinen

Kreikan kielessä kirjain "Σ" saa arvon 200, joka saadaan siis laskemalla yhteen kaksi 100-lukua. Numero 100 kuvaa Raamatussa usein täydellisyyttä. Kun lisättä kaksi 100 yhteen, saadaan tuplasti täydellisempi, kaksoistäydellinen. Tämä ylitäydellinen numero kuvaa siis ylitäydellisyyttä ja tulevaa ajatonta elämää.

Tällainen on siis Nikeforos Theotokisin selvitys nimen Johannes (Ioannis) salaisuudesta.