Toiminnot

Jopi Harrin Liturgia

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Liturgian säveltäjä ja sovittaja Jopi Harri
(Kuva © Hannu Pyykkönen)
Jopi Harri: XVII ortodoksisten kirkkolaulupäivien liturgia
ISMN 979-0-9001636-4-6
Julkaisija/ kustantaja: Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV ry)
Nuottigrafiikka: Jopi Harri
Julkaisupäivämäärä: 2008
Sivumäärä: 60
Koko:
Sidos: nidottu / pehmeäkantinen

Tämä sävellys tilattiin vuoden 2010 ortodoksisille kirkkopäiville turkulaiselta Jopi Harrilta. Oheinen teksti on kirjan esipuhe, joka julkaistaan tässä tekijän luvalla:
---
Saatteeksi

Käsillä oleva liturgiasävellys sai muotonsa vuonna 2007. Se sisältää musiikin Johannes Krysostomoksen / Basileios Suuren jumalalliseen liturgiaan sellaisessa laajuudessa, ettei muita musiikkilähteitä yleensä tarvita, paitsi milloin jumalanpalvelukseen kuuluvat juhla- tai arkipäivien antifonit, muiden juhlakanonien kuin pääsiäiskanonin 9. irmossit liitelauselmineen sekä liturgian yhdistyessä suureen ehtoopalvelukseen ynnä piispan toimittaessa. Näissä tapauksissa musiikki on suositeltavaa täydentää vakiintuneilla kirkkoveisuilla.

Sävellys on laadittu liturgista toimivuutta silmällä pitäen ja Suomen ortodoksisessa kirkossa vanhastaan vallitsevan kirkkolauluperinteen hengessä, mutta tavanomaista liturgiasävelmistöämme musiikillisesti rikkaammaksi. Merkittävänä tyylillisenä esikuvana ovat palvelleet Valamon ja Kiovan luolaluostarin ikiaikaiset laulutavat.

Sävelletyn musiikin ohella liturgia sisältää osia, joiden melodiat ovat sellaisinaan tai muokattuina peräisin valamolaisesta sävelmistöstä, znamennyj-sävelmistöstä, kreikkalaisesta sävelmistöstä ja suomalaisesta vakiintuneesta liturgiasävelmistöstä (Nuottiliturgia). Viimeksimainittuun kuuluvat mm. tropari-, prokiimeni- ja halleluja-sävelmät, joista eräisiin olen tehnyt musiikillisen yhdenmukaisuuden edellyttämiä parannuksia. Pyrkimyksenä on silti ollut säilyttää vakiintunut musiikki mahdollisimman muuttamattomana.

Nuotinnos on kirjoitettu säveltasolle, jonka tonaalisena keskuksena on Es-duuri (lukuun ottamatta znamennyj-sävelmistön ehtoollislauselmaa). Tällöin musiikki on tavanomaisen sekakuoron ulottuvilla ilman äärialueisiin kohdistuvaa kohtuutonta rasitusta. Papiston ja lukijan osuuksien perusresitointisävelenä lienee tarkoituksenmukaisinta käyttää es-säveltä (ja tämän yläpuolista f-säveltä milloin tapana on). Tarpeen vaatiessa liturgia voidaan toki laulaa myös kirjoitetusta säveltasosta poikkeavalta korkeudelta.

Sävelkudos on sommiteltu siten, että musiikki on laulettavissa myös kaksi- ja kolmiäänisenä harmonian jäämättä korvaa häiritsevällä tavalla vajaaksi. Kaksiäänisesti tämä tapahtuu sopraanon ja alton stemmojen mukaan, kolmiäänisesti laulettaessa näihin liitetään basso. Mikäli esittäjävoimat ovat neliäänistä kuoroa suppeammat, eräiden päätöskadenssien sopraanostemman kulku johtosäveleltä perussävelelle voidaan sivuuttaa ja kuljettaa sen sijaan ylä-äänet kyseisten sointujen alemmille sävelille. Mahdollista lienee yksiääninenkin esittäminen, suositeltavimmin sopraanon stemman mukaan.

Haluttaessa voitaneen toimia niinkin, että sopraano laulaa alton stemmaa, altto tenorin stemmaa ja tenori sopraanon stemmaa oktaavia alempaa, jolloin musiikki kannattaa transponoida sävelaskelta tai paria ylemmäs. Tällöin bassoon on aiheellista tehdä joitakin oktaavisiirtoja äänten risteämisen välttämiseksi.

Nuotinnokseen on sisällytetty Nuottiliturgian 33 prokiimenia, jotka on järjestetty sävelmäjaksoittain. Kunkin sävelmäjakson alussa annetaan sunnuntaiprokiimeni. Prokiimenien otsikoissa sulkeisiin merkitty numerointi viittaa Nuottiliturgian numerointiin.

Koska teos on tarkoitettu liturgiseen käyttöön eikä konserttimusiikiksi, olen pitänyt aiheettomana täsmällisten esitysohjeiden antamista harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Näin musiikilla on vapaus muotoutua siten kuin kulloisetkin liturgiset tarpeet ja esitykselliset voimavarat sanelevat.

Toivon, että traditioon pitäytyvä sävellykseni voi omalta osaltaan olla rikastamassa kirkkomme pääjumalanpalveluksen sointimaailmaa kaikkialla, missä tähän koetaan olevan tarvetta. Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnalle haluan lausua parhaan kiitokseni sävellykseni julkaisemisesta vuoden 2010 ortodoksisten kirkkolaulupäivien tarpeisiin.

Jopi Harri

Sisällys

 1. Suuri ektenia
 2. Kiitä, sieluni, Herraa
 3. Pieni ektenia
 4. Ylistä, minun sieluni, Herraa
 5. Kunnia... nyt... Jumalan ainokainen
 6. Pieni ektenia
 7. Autuuden lauseet
 8. Tulkaa, kumartukaamme
 9. Ylösnousemustroparit (vakiintuneiden sävelmien mukaan)
 10. a) Pyhä Jumala
  b) Niin monta (znamennyj-sävelmän mukaan)
  c) Sinun ristillesi (vakiintunut sävelmä)
 11. Prokiimenit (vakiintuneiden sävelmien mukaan)
 12. Halleluja (vakiintuneiden sävelmien mukaan)
 13. Evankeliumin edellä ja jälkeen
 14. Ekteniat kerubiveisun edellä
 15. a) Kerubiveisu nro 1
  b) Kerubiveisu nro 2
 16. Anomusektenia
 17. Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä
 18. Uskontunnustus
 19. Eukaristia
 20. a) Totisesti on kohtuullista nro 1
  b) Totisesti on kohtuullista nro 2 (valamolainen sävelmä)
  c) Sinun tähtesi, Armoitettu (kreikkalainen sävelmä)
  d) Enkeli huusi Armoitetulle (valamolainen sävelmä)
 21. Niin myös kaikkia
 22. Anomusektenia
 23. Isä meidän
 24. Herran rukouksen jälkeen
 25. Ainoa on pyhä
 26. a) Ehtoollislauselma sunnuntaisin
  b) Ehtoollislauselma sunnuntaisin (znamennyj-sävelmä)
 27. Pyhiä lahjoja esiinkannettaessa
 28. Ottakaa vastaan Kristuksen ruumis
 29. Me näimme totisen Valkeuden (znamennyj-sävelmän mukaan)
 30. Täyttyköön suumme Sinun kiittämisestäsi, Herra
 31. Pieni ektenia
 32. Loppusiunauksen edellä
 33. Pitkän iän toivotus