Toiminnot

Kauneus - Jumalan kieli (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansilehti
Serafim Seppälä: Kauneus - Jumalan kieli
ISBN 978-952-247-077-5
Julkaisija ja kustantaja: Kirjapaja Oy
Julkaisupäivämäärä: 20.9.2010
Sivumäärä: 263 sivua
Koko: 210 x 130 mm
Sidos: Sidottu / pehmytkantinen

---

Kustantajan esittely kirjasta:

Mitä kauneus on? Mihin kauneuden voima perustuu? Mikä on kauneuden suhde perimmäiseen todellisuuteen?

Serafim Seppälä tarkastelee kauneuden käsitettä antiikin filosofiassa, ajanlaskun alun juutalaisessa uskonnonfilosofiassa ja itäisen varhaiskirkon ajattelussa.

Tarkastelun kohteina ovat Platon, Plotinos, Filon Aleksandrialainen, Klemens Aleksandrialainen, Basileios Suuri, Gregorios Teologi, Gregorios Nyssalainen ja Pseudo-Dionysios, joiden ajatuksia tulkitaan sekä verrataan nykypäivän kauneuskäsityksiin.

Serafim Seppälä (FT, s. 1970) on ortodoksinen munkki, joka toimii systemaattisen teologian ja patristiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tuottelias kirjailija; Vapaus-teos valittiin vuoden 2007 kristilliseksi kirjaksi.

---

Sisällysluettelo

 • Saatteeksi
 • 1. Platon ja kauneus
  • Ideamaailma
  • Platoninen kauneus
  • Platonin taidekäsitys
 • 2. Plotinos — kauneus uusplatonismissa
  • Ontologinen tausta: Yksi ja emanaatio
  • Plotinoksen kauneus
 • 3. Pyhä teksti ja platonismi
  • Kauneus Raamatussa
  • Filon Aleksandrialainen
 • 5. Pseudo-Dionysios — kauneuden teofania
  • Ontologia: olevainen teofaniana
  • Hierarkiat
  • Symbolit: portteja jumalalliseen
 • 6. Kauneus — filosofiaa ja teologiaa
  • Kauneus ja taide
  • Kauneuden merkityksestä
  • Mitä kauneus on?
 • Epilogi: kaunis hetki
 • Lähteet ja kirjallisuus