Toiminnot

Kirkas lähde (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Arkkimandriitta Ioann Krestjankin: Kirkas lähde. Arkkimandriitta Ioann Krestjankinin kirjeitä.
Alkuteos (josta kirjeet valittu):
Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкин) / Pisma arhimandrita Ioanna (Krestjankin), 2003
Suomentanut: Irmeli Talasjoki
ISBN 978-952-5495-22-5
Julkaisija ja kustantaja: Valamon luostari
Julkaisupäivämäärä: 2011
Sivumäärä: 352 sivua
Koko: 215 x 125 mm
Sidos: Sidottu / kovakantinen

Esipuheesta:

Esipuheessa isä Stefan Holm kertoo arkkimandriitta Ioann Krestjakinin olleen yksi nykyajassamme vaikuttaneista ohjaajavanhuksista. Hän asui entisen Neuvostoliiton länsilaidalla ja vaikutti sieltä käsin koko Venäjän ortodoksisen kirkon alueella ja laajemminkin koko ortodoksiseen maailmaan. Hänen kirjojaan, tekstejään ja puheitaan on käännetty useille kielille.

Kirjassa on mielenkiintoinen näkökulma, jonka mukaan julkaistu teos kertoo venäläisestä yhteiskunnasta ja sen ihmisistä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisessä arvotyhjiössä, kun ateismin keskellä kasvaneet ihmiset etsivät hengellistä ulottuvuutta ja kaipasivat kipeästi opetusta.

Kirjaan on koottu isä Ioannin hyvin erilaisille ihmisille lähettämiä kirjeitä. Näistä ihmisistä tiedetään kuitenkin aika vähän ja käytössä on ollut vain lähetetyt kirjeet, eivät isä Ioannille tulleet kirjeet. Kirjeissä nähdään siis vastukset, mutta ei kysymyksiä, joihin vastataan.

Ohjaajavanhus, starets, on henkilö, jonka käsiin ohjattava antaa itsensä. Saadessaan ohjeita, ihmisen tulisi noudattaa niitä, mutta niiden todeksi eläminen silti on kiinni vain ohjattavasta itsestään.

Isä Stefan painottaa esipuheessa, että kirjan lukijan tulisi kiinnittää huomiota niihin kohtiin, joissa hän opettaa uskosta elämän peruskivenä. Uskosta seuraa lähimmäisen rakastaminen ja Jumalan armoon turvautuminen. Erityisesti isä Ioann ohjaa hengellisiä lapsiaan Kirkon jumalanpalveluselämän yhteyteen. Asioita, joita hän painottaa, ovat: katumus, sairaanvoitelu ja ehtoollinen sekä kehottaa ihmisiä rukoilemaan.

Mielenkiintoisia ovat myös kirjeet nykyajan tekniikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Hänen näkemyksensä on varsin tervehenkinen: Jumalan mahdollistaman tekniikan avulla on palveltava Jumalaa eikä jäätävä sen vangiksi.

HAP
6.6.2011

Ohessa vielä pari uutta tekniikkaa (tietokoneita) koskevaa kirjettä esimerkkinä:

Rakkaat I. ja A. !
Te käytätte kaikenlaisia teknisiä kojeita, joita ihminen on keksinyt Jumalan avulla Sanoihan Herra suoraan. "Ilman minua te ette voi mitään tehdä" (Joh. 15:5).
Tietokone on samanlainen keksintö kuin muutkin. Raamatussa sanotaan: "Kaikki on minulle luvallista - mutta en saa antaa minkään hallita itseäni" (1 Kor. 6:12). Jos ihminen tekee tietokoneella Jumalan työtä Jumalan kunniaksi, kuten esimerkiksi kokoaa jumalanpalveluskirjoja tai pyhien isien teoksia, ihminen kilvoittelee sillä tavoin pelastuksesta. Mutta jos ihminen käyttää tekniikkaa kaikenlaiseen pahantekoon ja siveettömiin peleihin, hän joutuu selvästi turmiolle. Päättäkää siis itse. Sama tekniikka palvelee toista pelastuksen tiellä ja toisen se vie turmioon.
Antakoon Jumala Teille viisautta!
Herrassa rakas T. M. !
Herra on sallinut ihmisen keksiä kaikenlaista tekniikkaa ja monet ihmiset, jotka kirkko on myöhemmin tunnustanut pyhiksi, ovat käyttäneet tekniikkaa avukseen. Eikä tekniikka ole estänyt heitä antamasta koko sydäntään Jumalalle.
Tietokone kuuluu tähän samaan sarjaan. Yhdet julkaisevat tietokoneen avulla uskonnollista kirjallisuutta ja toiset siivottomuuksia. Yhtä ja samaa tekniikkaa käyttämällä yhdet kilvoittelevat pelastuksesta ja toiset joutuvat turmioon jo täällä maan päällä. Älkää siis pelätkö pelkoa siinä, missä pelkoa ei ole.
Eläkää Jumalan käskyjen mukaisesti ja antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä on Jumalan. Tällä tavoin me kilvoittelemme pelastuksesta.

Takakannen teksti:

Pihkovan Petšerin luostarissa elänyt rippi-isä, arkkimandriitta loann Krestjankin (1910 - 2006) antaa kirjeissään konkreettisia, suorasukaisia neuvoja lukuisille ihmisille, jotka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisessä sekasortoisessa maailmassa etsivät elämälleen syvempää tarkoitusta ja hengellistä ulottuvuutta. Isä Ioann rohkaisee ja tukee jokaista ja rukoilee kaikkien puolesta.

Sisällysluettelo

 • ARVOSTELUKYVYN LAHJASTA
 • AVIOLIITON SAKRAMENTISTA
 • EHTOOLLISEN SAKRAMENTISTA
 • EKSYTYKSESTÄ
 • ELÄMÄSTÄ
 • ENNENAIKAISESTA SAARNAAMISESTA
 • EPITIMIASTA ELI KATUMUS¬HARJOITUKSESTA
 • ERI AIHEISTA
 • HELVETISTÄ
 • HENGELLISESTÄ LUKEMISESTA
 • HENGELLISISTÄ OHJAAJISTA JA RIPPI-ISISTÄ
 • HIMOSTA
 • IHMEPARANTAJISTA
 • IHMISKUNNAN VIHOLLISESTA JA TAISTELUSTA SITÄ VASTAAN
 • JULKEUDESTA
 • JUMALAN IHMISISTÄ
 • JUMALAN KAITSELMUKSESTA
 • JUMALAN KÄSKYISTÄ
 • JUMALAN TAHDOSTA
 • JUMALAN TUOMIOSTA
 • JUMALASTA
 • KASTEEN SAKRAMENTISTA
 • KATUMUKSEN ELI SYNNINTUNNUSTUKSEN SAKRAMENTISTA
 • KATUMUKSESTA
 • KIITOLLISUUDESTA
 • KILVOITTELUSTA
 • KIRJEITÄ J. A:LLE VUOSILTA 1989-2001
 • KIRKON PAIMENISTA
 • KIRKOSTA
 • KIUSAUKSESTA
 • KUOLEMANSYNNISTÄ
 • KUOLEMASTA
 • KÄRSIVÄLLISYYDESTÄ
 • LAHKOLAISISTA
 • LANKEEMUKSESTA
 • LUOSTARIKILVOITUKSESTA
 • LUOTTAMUKSESTA JUMALAAN
 • MIRHASTA
 • MITEN ELÄÄ
 • MURHEISTA
 • NÖYRYYDESTÄ
 • OKKULTISMISTA
 • OMASTATUNNOSTA
 • OMAVALTAISUUDESTA JA ITSEKKYYDESTÄ
 • ORTODOKSISUUDESTA
 • PANETTELUSTA
 • PAPISTOSTA JA RIPPI-ISISTÄ
 • PELASTUKSESTA
 • PELOSTA
 • PERHE-ELÄMÄSTÄ
 • PYHITETYSTÄ VEDESTÄ
 • PYHÄN MARTTYYRI TATIANAN OIKEA KÄSI
 • RAKKAUDESTA ISÄNMAATA KOHTAAN
 • RAKKAUDESTA JUMALAA JA LÄHIMMÄISTÄ KOHTAAN
 • RISTISTÄ
 • RUKOILEMISESTA
 • RUKOILEMISESTA KATUMATTA
 • KUOLLEIDEN PUOLESTA
 • RUKOILEMISESTA TIETYMÄTTÖMIIN KADONNEIDEN PUOLESTA
 • SAIRAANVOITELUN ELI ÖLJYPYHITYKSEN SAKRAMENTISTA
 • SAIRAUDESTA
 • SAKRAMENTEISTA
 • SIELUN KUOLEMASTA
 • SIELUNRAUHASTA
 • SIUNAUKSESTA
 • SYNNISTÄ
 • TIESTÄ JUMALAN LUOKSE
 • TIETOKONEISTA
 • TUOMITSEMISESTA
 • TURHAMAISUUDESTA
 • USKOSTA
 • UUSIEN HENKILÖTODISTUSTEN AIHEUTTAMASTA HÄMMENNYKSESTÄ
 • VANHEMPIEN SIUNAUKSESTA
 • VAPAUDESTA
 • YHTEISKUNNASTA
 • YLIMIELISYYDESTÄ JA YLPEYDESTÄ
 • ÄIDIN RUKOUKSESTA