Toiminnot

Kirkko, kirkot ja kirkkoisät (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Anni Maria Laato (toim.): Kirkko, kirkot ja kirkkoisät – varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa
Julkaisija: Julkaisija: Suomen patristinen seura ry
Toimituskunta: Serafim Seppälä, Anni Maria Laato & Harri Huovinen
Myynti: Tiedekirja - osta
ISBN 978-952-68879-4-4
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 125 sivua
Koko: 210 mm x 150 mm
Sidos: liimasidottu / pehmytkantinen

Studia Patristica Fennica julkaisu nr 8

Kustantajan esittelyteksti:

Tähän Suomen patristisen seuran vuosikirjaan on koottu viisi artikkelia suomalaisilta tutkijoilta. Artikkelit perustuvat esitelmiin, jotka on pidetty 12.5.2017 järjestetyssä symposiumissa ”Kirkko, kirkot ja kirkkoisät: Varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa”.

Miten kirkkoisien teologia voisi vaikuttaa oman aikamme teologiaan? Miten heidän tekstejään on käytetty eri aikoina ja eri kirkoissa? Onko patristiikalla annettavaa ekumeeniseen keskusteluun siitä, mikä kirkko syvimmiltään on?

Tässä kirjassa käsitellään varhaiskristillisten kirjoittajien käyttämiä kuvia kirkosta, anglikaaniteologi Sarah Coakleyn tapaa käyttää Gregorios Nyssalaisen tekstejä, kirkkoisien tutkimuksen vaikutusta Vatikaani II:n ekklesiologiaan, ortodoksiteologi Romanideksen patristista teologiaa sekä luterilaisen Philipp Melanchthonin tapaa käyttää kirkkoisien tekstejä.

Sisällysluettelo

  • Esipuhe (Anni Maria Laato, Suomen patristisen seuran puheenjohtaja)
  • Patristisia kuvia kirkosta (Anni Maria Laato, dosentti, tutkimusjohtaja, Åbo Akademi)
  • Onko Gregorios Nyssalaisesta teologisten vastakkainasetteluiden purkajaksi? Patrististen lähteiden tulkintahaasteet nykykirkkojen kiistakysymyksissä (Siiri Toiviainen Rø, PhD, Helsingin yliopisto)
  • Uudistusmielistä perinnetietoisuutta? Kirkkoisien tutkimuksen vaikutus Vatikaani II:n ekklesiologiaan (Oskari Juurikkala, teologian tohtori, Pontificia Universiti di Santa Croce)
  • Ioannes (John) Romanideksen patristisen teologian uudelleenarviointia (Pappismunkki Damaskinos (Olkinuora) Ksenofontoslainen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto)
  • Melanchthon ja varhaisen kirkon teologia (Robert Ojala, teologian tohtori, Turku)
  • Lyhenteet