Toiminnot

Kirkkokuntamme näköaloja (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Piispa Ambrosius & Kimmo Kallinen (toim.): Kirkkokuntamme näköaloja ensi vuosituhannelle
ISBN 951-8979-05-7
Julkaisija ja kustantaja: OKJ
Julkaisupäivämäärä: 1991
Sivumäärä: 174 sivua
Koko: 210 mm x 150 mm
Sidos: sidottu / pehmeäkantinen

---

Kustantajan tekemä kirjaesittely

Tässä teoksessa Suomen ortodoksisen kirkon työntekijät ja aktiiviset jäsenet kirjoittavat kirkkokunnan haasteista ja mahdollisuuksista tultaessa kolmannelle kristilliselle vuosituhannelle. Näkökulmana on ortodoksinen kirkko kansallisena kirkkona ja samalla elimellisenä osana maailmanlaajuista ortodoksisuutta.

Avoimella ja kriittisellä mielellä teoksessa arvioidaan Suomen ortodoksisen kirkon hallintojärjestelmää kirkon pitkän hengellisen ja kanonisen perinnön näkökulmasta. Useat kirjoittajat ehdottavat seurakuntien lukumäärän huomattavaa lisäämistä ja sitä kautta myös jumalanpalveluselämän vahvistamista. Samalla ehdotetaan seurakuntien hallinnon merkittävää keventämistä sekä keskinäisen jakamisen ja yhteisvastuun tehostamista kunkin hiippakunnan sisällä.

Lisäksi tarkastelun kohteena ovat mm. uskonnonopetus, tiedottaminen ja ortodoksinen elämäntapa.

---

Sisällysluettelo

 • JOHDANTO
 • Heikki Huttunen:
  • PAIKALLISSEURAKUNNAN UUSI TULEMINEN
 • Markus Petsalo:
  • TULEVAISUUDEN SEURAKUNTA JA ATK SEN PALVELUKSESSA
 • Seppo Salpakari:
  • KIRKKOKUNTAMME NÄKÖALOJA
 • Kunto Palve:
  • SEURAKUNTIEN TALOUDENHOITO 2000-LUVULLA

II

 • Matti Sidoroff:
  • PAPPI - PALVELIJA VAI VIRKAMIES?
 • Jarmo Lehto:
  • OMA LITURGINEN SÄVELMISTÖ KIRKOLLEMME
 • Laura Petsalo:
  • USKONNONOPETUKSEN KEHITYSNÄKYMIÄ
 • Irina Koskinen:
  • ORTODOKSISEN USKONNONOPETUKSEN TAVOIT¬TEENA ON KASVATTAA ROHKEA VÄHEMMISTÖ
 • Metropoliitta Tiihon:
  • JERUSALEM VAI ATEENA? PAPPISKOULUTUKSEN JA -SIVISTYKSEN NÄKÖALOJA
 • Metropoliitta Leo:
  • "ETTEI KUKAAN PUTOAISI KELKASTA" - DIAKONIA, PERIFERIA JA KIRKKO
 • Antero Petsalo:
  • MITEN MEIDÄN TULISI KAUNISTAA KIRKKOJAMME
 • Heidi Vaalisto:
 • SEURAKUNTALEHDEN TOIMITTAJAN TYÖNÄKY
 • Päivi Kiiski:
  • MITEN KIRKKOMUSEON TUTKIMUS- JA NÄYTTELYTOIMINTAA TULISI KEHITTÄÄ

III

 • Jarko Häkkinen:
  • MINÄ PAPPINA VUONNA 2001
 • Mirja Vänskä:
  • MINÄ OPETTAJANA VUONNA 2001
 • Anita Lintu-Kallinen:
 • MINÄ KANTTORINA VUONNA 2001

IV

 • Teuvo Laitila:
  • VIHREÄ YKSINKERTAISUUS - HUOMISEN ORTODOKSINEN ELÄMÄNTAPA?
 • Dan Sundell:
  • KULTAISTEN KUPOLIEN SALAISUUS
 • Mikael Leiman:
  • IANKAIKKISUUS - AINETTA VAI VISIO

V

 • Mark Stokoe:
  • SUOMEN KIRKKO OSANA MAAILMANLAAJUISTA ORTODOKSISUUTTA
 • Madis Palli:
  • MIHIN SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO ON MENOSSA?
 • Metropoliitta Emilianos:
  • KIRKON ELÄVÄKSI JÄSENEKSI
 • Kirjoittajat