Toiminnot

Näkökantoja naispappeuteen

Kohteesta Ortodoksi.net

Yksittäisiä ortodoksisia näkökantoja naispappeuteen

Mikkelin ortodoksisen seurakunnan tarkastuksen yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa paikalliset toimittajat halusivat saada ortodoksisia näkökantoja Suomessa kiihkeänä käyvään naispappikeskusteluun.

Piispan näkökantoja

Otsikon "Naispappeus ei ole tasa-arvoasia" alla Mikkelissä ilmestyvä sanomalehti Länsi-Savo kertoo KS Joensuun piispa Arsenin mielipiteen luterilaisten kiistasta. Piispa Arsenin mielestä naispappeus tässä tapauksessa on luterilaisen kirkon sisäinen asia. Piispa korosti, että luterilainen kirkko Suomessa on itsenäinen yksikkö ja se tekee omat päätöksensä naispappeudesta.

Piispa Arsenin mielestä naispappeus luterilaisessa kirkossa on kuitenkin askel taaksepäin ekumeenisessa mielessä, koska luterilainen kirkko ei noudata ortodoksien ja katolilaisten noudattamaa linjaa.

Piispa Arsenin mielestä naispappeus ei voi olla tasa-arvoasia. Pappeudesta hän sanoi, ettei pappeus ole miesten tehtävä vaan papiksi vihityn erityistehtävä.

Pappien näkökantoja

Mikkelin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Johannes Hätinen toi keskustelussa esille käytännössä kokemansa tapauksen naispappien asemasta. Eräässä ekumeenisessa ristisaatossa luterilainen miespuolinen pappi ei suostunut kulkemaan naispuolisen luterilaisen papin kanssa rinnakkain. Mutta isä Johannekselle naispapin rinnalla kulkeminen ei ollut ongelma.

Silloinen Rautalammin (nykyään Jyväskylän) ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Timo Mäkirinnan mielestä julkisuudessa käytyyn keskusteluun naispappeudesta liittyy myös terminologiaongelma. Kun puhutaan vain naispapeista ja miespapeista ongelma on aina läsnä.

Ortodoksisessa kirkossa naispappeus ei ole ongelma, koska naisia ei vihitä papeiksi. Päätöksen tekeminen tästä asiasta ole suinkaan yksin Suomen pienen ortodoksisen kirkon ratkaistavissa, vaan se on maailmanlaajuisen ortodoksisen Kirkon ja sen joskus tulevaisuudessa mahdollisesti kokoontuvan ekumeenisen kirkolliskokouksen asia.

Isä Timo korosti puheenvuorossaan, että ortodoksinen kirkko on arvostanut aina naisia Kirkossa, sen tehtävissä tai seurakuntalaisina. Tästä hyvä esimerkki on ortodoksisen kirkon pyhien luettelo, jossa on runsaasti pyhiksi kanonisoituja naisia.

HAP

Lähde: Sanomalehti Länsi-Savon artikkeli 19.5.2007'

Katso myös