Toiminnot

Ortodoksinen ikoni (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Aari Surakka: Ortodoksinen ikoni
- viitteitä sen historialliseen, dogmaattiseen ja esteettiseen ymmärtämiseen
ISBN -
Julkaisija ja kustantaja: Ortodoksisten nuorten liitto ONL
Julkaisupäivämäärä: 1950
Sivumäärä: 105 sivua
Koko: 180 mm x 125 mm
Sidos: sidottu / pehmytkantinen

Kirjoittajan tekemä kirjan esipuhe

Tämä suppeahko esitys »Ortodoksinen ikoni, viitteitä sen historialliseen, dogmaattiseen ja esteettiseen ymmärtämiseen», on kokoonpantu pääasiallisesti Ortodoksisten Nuorten Liiton kesäleireillä v. 1949-50 pidetyistä luennoista. Kun tekijä on kuuntelijoilleen antamansa lupauksen mukaan tehnyt tekstiin vain aivan vähäisiä muutoksia ja kunkin luennon kokonaissuunnittelu on jäänyt niin ikään muuttamatta, saattaa pientä irrallisuuden tuntua havaita eri lukujen välillä sekä vähäistä jo kerran käsiteltyjen asiain kertaamista.

Rakkaus ikoniin, jossa parhaimmillaan syvän uskonnollisen kilvoituselämän vaikeasti määriteltävä ja usein tiedoton vakaumus yhtyy subjektiivisen näkemyksen yläpuolelle kohoavaan taiteelliseen näkemykseen, on kirjoittajalla ollut nuoruudestaan lähtien. Tämä kiintymys sai vahvistusta ja varmuutta minä sodan edellisinä onnellisina vuosina, jolloin tekijä sai Varsovan yliopistossa opiskellessaan seurata metropoliitta Dionisij'n, professori Zakszewskin ja professori Nikolai Arsenievin sytyttäviä, rikkaita luentoja kristillisestä arkeologiasta, Bysantin historiasta ja kristillisestä filosofiasta.

Kun Ortodoksisten Nuorten Liitto on tahtonut, herättääkseen jäsenissään kiinnostusta ikonin ymmärtämiseen ja omalla salaisella tavalla siihen liittyviin tai siitä kasvaviin moniin tärkeisiin uskonelämän kysymyksiin, julkaista nämä sen toiminta piirissä pidetyt luennot pienenä kirjasena, tuntisi kirjoittaja iloa ja kiitollisuutta, jos se esimerkiksi kerhojen opintokirjana asiasta kiinnostuneen ohjauksen alaisena käytettynä vaikka osaltaan saavuttaisi tämän tarkoituksen. Kirjoittajan mieluinen velvollisuus on kiittää tässä ONL:n toiminnanjohtajaa pastori Erkki Piiroista, jonka sytyttävä innostus asiaan on edesauttanut työn valmistumista ja tehnyt sen julkaisemisen mahdolliseksi.

Pyhän Aleksanteri Syväriläisen muisto päivänä, elokuun 30: ntena v. 1950.

A.S.

Sisällysluettelo

 • Esipuhe
 • I. Kirkollisen kuvaamataiteen alkuvaiheitten tarkkailuun liittyvistä vaikeuksista. Vanhojen kirkon kirjailijain kielteinen ja myönteinen näkökanta. Ikonoklasmi eli kuvainraasto. Kirkon näkökanta VII yleisen kirkolliskokouksen määritelminä. Pyhä Luukas taidemaalarina. Abgar-kertomus
 • II. Katakombialueet. Kristillisen arkeologian edustajia. Klemens Aleksandrialainen ja muinaiskristilliset symbolikuvat. Rukouksissa ilmenevä varmuus yhteydestä maallisen ja taivaallisen seurakunnan välillä. Raamatulliset kuva-aiheet. Sakramenttikuvat. Ns. tyyppikuvat
 • III. Ikoni-nimityksen johto ja merkitys. "Käsintekemätön kuva." Luukas-legendojen luoma perinne. Ikonin yleiskirkollisuus. Merezkovskin antama kuvaus ikonimaalarista ja ikonin valmistuksesta. Vanhan ikonin ilmaisuun kätkeytyvä tarkoitusperäisyys. Ikonin taiteellisen arvon ja kulttiarvon välinen suhde. Vaikutelmia vanhan ikonin luomasta tunnelmasta
 • IV. Ymmärtämättömyys vanhaan ikonitaiteeseen ja syyt siihen. Bysantti ja sen merkitys. Kiova, Vladimir ja Jaroslav. Bysanttilainen mosaiikkikuva ikonin alkukuvana. Pyhä Alimpij. Ns. ikonikoulut: kiovalainen, vladimir-susdaljilainen, novgorodilainen, pihkovalainen, moskovalainen ja stroganovilainen. Staroverilaisuuden merkitys vanhan ikonin säilyttäjänä. Vanhan ikonitaiteen rappeutuminen
 • V. Vanhan ikonimaalarin ihanne. Ns. "stoglav"kokouksen merkitys. Andrei Rublev ja hänen Kolminaisuusikoninsa. Prokopij Tshirin. Simon Ushakov. Valamolaiset ikonimaalarit. Itä-karjalainen ikonimaalaus. Aleksander Ivanov. Viktor Vasnetsov. Suomalaisia ikonimaalareita
 • VI. Ikoni karjalaisen kodin kulttiesineenä. Siinain laki ja kristillinen ikoni. Pyhä Johannes Damaskolainen ikonin puolustajana. Ikonin merkitys ortodoksisen kristityn hurskauselämässä
 • VII. Pyhä Arsenij ja hänen perustamansa Konevitsan luostari. Athokselaisen Jumalan Äidin kuvan merkitys luostarille. "Konevitsalainen Jumalan Äiti"-ikoni nykyisessä asussaan ja sen uskonnollinen merkitys. Loppusanat konevitsalaisen ihme-kuvan läheisyydessä
 • Kuvat
 • Hakemisto
 • Kirjallisuus
 • Kuvaluettelo