Toiminnot

Ortodoksisen kirkkolaulun teologia (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansi
Seija Lappalainen (toim.): Hilkka Seppälä: Ortodoksisen kirkkolaulun teologia
ISBN 978-952-67389-1-8
Julkaisija ja kustantaja: Suomen bysanttilaisen musiikin seura ry - tilaa –> bysanttilaisenmusiikinseura@gmail.com
Julkaisuajankohta: joulukuu 2018
Sivumäärä: 214 sivua
Koko: 250 mm x 175 mm
Sidos: sidottu / kovakantinen


Emeritaprofessori Hilkka Seppälän tuorein teos, Ortodoksisen kirkkolaulun teologia (toim. Seija Lappalainen), on ilmestynyt Suomen bysanttilaisen musiikin seuran kustantamana. Kirjaa voi tilata seuralta sähköpostitse (osoite edellä).

Kirja ilmestynyt numerolla 2 sarjassa ”Acta musiologica byzantino-fennica”.

Sisällysluettelo

  • KP arkkipiispa Leon tervehdys
  • Sananen toimittajalta
 • JOHDANTO
  • Yhteys ikonitaiteeseen
  • Kirkkolaulu teologiana
 • I VANHAN TESTAMENTIN PERINTÖ
  • Maailman luominen ja laulu
  • Soittimet ja moniavioisuus
  • Vanha testamentti ja musiikin synty
   • Leevin sukukunta
   • Profeetta ja laulaja
  • Musiikin voimavarat
   • Jerikon valloitus
   • Josafat voittaa vihollisensa
  • Kuningas Saul ja Daavid
  • Profeetta Daavid ja psalmit
  • Laulajat ja veisaajat
  • Vanhan testamentin soittimet
   • Psalterion
   • Pasuuna
  • Vanhan liiton soittimet ja veriuhrit
   • Baabelin vankeus ja soittimet
   • Baabel hymnirunoudessa
  • Profeettojen näyt
   • Profeetta Jesajan näky
   • Profeetta Hesekielin näyt
  • Vanha testamentti ja kristilliset jumalanpalveluskirjat
  • Septuaginta
   • Septuaginta ja masoriittinen teksti
   • Vanhurskas Simeon ja septuaginta
  • Psalmit, oodit ja parimiat
  • Perintö
   • Tekstin lukemisen perinne
 • II UUSI TESTAMENTTI JA MUSIIKKI
  • Evankeliumit
   • Kristillisen lauluperinteen synty
   • Enkelit ja paimenet
   • Kristus opettajana
   • Pyhän ehtoollisen asettaminen
   • Juudaksen petos
   • Pietarin kielto ja kukon todistus
  • Apostolien teot
   • Helluntain ihme
   • Apostolit soittimena
   • Pyhä Henki laulun voimana
   • Öisen jumalanpalveluksen ihme
  • Apostolien kirjeet
   • Laulamisen armolahja
   • Opettaminen laulamalla
   • Ymmärryksellä laulaminen
   • Yksimielinen ylistys
   • Jatkuva laulaminen
   • Jumalan ylistämisen velvoite
   • Elottomat soittimet
   • Kiitosuhri
   • Laulamiseen liittyvä sanasto
  • Johanneksen ilmestys
  • Uusi laulu
 • III LAULAMISEN TAPA JA PÄÄMÄÄRÄ
  • Varhaisia lauluun liittyviä tietoja
   • Laulujen Kristus-keskeisyys
   • Apostolien määräykset
   • Yksiäänisyys
   • Lopukkeiden laulaminen
   • Ektenia ja "Herra, armahda"
   • Halleluja
   • Antifoninen laulu
  • Psalmit jumalanpalvelustekstistön runkona
   • Psalmi ruokana ja Herran ylistys juomana
  • Hymni oikean opin julistajana
  • Jumalanpalvelus ja kirkkotila
   • Varhaishistoriaa
   • Kirkko rakennuksena, esimerkkinä Hagia Sofia
   • Hagia Sofia lauluperinteen näkökulmasta
  • Kirkkotila ja laulu
  • Kirkon vihkiminen
   • Vuotuinen muistopäivä
 • IV KIRKON ÄÄNI JA KIRKKOLAULU
  • Koko luomakunnan laulu
   • Laulava ihminen
   • Ihmisten ja eläinten laulu
   • Enkelit ja ihmiset
  • Kirkon ääni toteutuksena
   • Laulamiseen liittyvät verbit
   • Äänettömyys ja huuto
   • Kuuleminen näkemällä
  • Kirkkolaulu on psalmodiaa
   • Psalmien kirja ja psalmodia.
   • Psalmit jumalanpalveluksisa
   • Psalmit ja avuksi huutaminen
  • Pyhien isien opetus
   • Psalmit kirkon pyhien isien opetuksen tukena
 • V SOITINTEN TEOLOGIA
  • Soitinmusiikki ei kuulu kirkkoon
  • Kirkon kanonit ja soittimet
   • Kirkon opetus soittimista
   • Ihminen luotiin eläväksi soittimeksi
   • Soitin vertauskuvana
   • Soittimet kirkkorunoudessa
   • Pasuuna on sekä soitin että ihmisen vertauskuva
  • Kolmen nuorukaisen laulu tulisessa pätsissä
   • Ihme tulisessa pätsissä
   • Pätsi ja soittimet
   • Neljäs henkilö pätsissä
   • Laulu pätsissä hymnirunouden osana
  • Oodit
   • Seitsemäs ja kahdeksas oodi
   • Näiden oodien erityislaadusta
 • VI PYHÄ SANA JA PYHÄ SÄVEL
  • Luomiskertomus
  • Luomiskertomus ja Uusi testamentti
  • Jumalanpalveluksen kielet
  • Luetut tekstit
  • Bysantin ekfonetiikka
  • Lukija ja laulaja
   • Lukeminen ja melodia
   • Kirjain ja henki
   • Lukija ja laulaja kirjaimen hengen välittäjänä
  • Sana huutona
   • Profeetat ja huutaminen
   • Evankelistojen äänet
   • Ääni kirkollisena pukuna
 • VII OKTOEKHOS LAULUN PERUSTANA
  • Oktoekhos-periaate
  • Luku seitsemän
  • Luku kahdeksan ja kahdeksas päivä
  • Psalmit ja luku kahdeksan
   • Psalmi 118
   • Vanhan testamentin ennustuksia luvusta kahdeksan
   • Isä meidän –rukous
  • Kahdeksan jumalanpalvelusteksteissä
  • Luku neljä
   • Äänen nelitahoisuus
   • Pääsiäinen ja lukusymboliikka
  • Kristuksen risti - maailman keskus
   • Ristin ylentäminen
   • Risti ja hymnografia
  • Oktoekhos ja jumIanpaIvelustekstit
   • Kuvan ja äänen ikonisuus
  • Jumalanpalvelus on sanallinen ikoni
  • Kirkkolaulun "ekoklasmi"
  • Musiikillinen oktoekhos ikuisuuden ikonina
 • VIII KIRKKOLAULU JA LAULAMISEN AIKA
  • Uusi testamentti
  • Psalmit
  • Jumalanpalvelukset
   • Rukouksen jatkuvuus ja säännöt
  • Vuorokausi
   • Ehtoopalvelus ja ehtooveisu
   • Jumalanpalvelusten kiertokulku
   • Uusi luominen
  • Typikon
   • Miten kirkkolaulu jakautuu vuodelle
   • Suuri viikko ja pääsiäinen
   • Vuoden seppele
   • Suuri alfa
  • Ajan pyhittäminen
   • Jatkuva rukouslaulu
   • Athanasios Suuren ohje
   • Laulamisen kanoni
   • Kahdentoista psalmin palvelus
   • Nukkumattomien luostari
 • IX PYHÄ NEUMIKIRJOITUS
  • Neumikirjoitus ortodoksisen kirkkolaulun asuna
  • Bysanttilaiset notaatiot
   • Ekfoneettiset merkit
   • Neumikirjoitus
   • Neumiopas
   • Teoriatekstien sanoma
   • Neumikirjoituksen historiasta
  • Oktoekhos melodisena järjestelmänä
   • Luvut neljä ja kahdeksan musiikin teoriassa
   • Ekhokset asteikkoina
   • Neumikirjoitus nykyaikana
 • X ENKELTEN LAULU KIRKKOLAULUN ESIKUVANA
  • Enkelten luominen ja laulu
   • Enkelten hierarkinen järjestys
  • Vanha testamentti
   • Näkyjen laulu
   • Kolme nuorukaista ja enkeli
   • Apokryfit
   • Psalmit ja enkelten laulu
  • Uusi testamentti
   • Taivaan ja maan laulu
   • Suuren ylistysveisun aloittivat enkelit
  • Enkelit kirkkolaulun opettajina
   • Pyhä Jumala
   • Kolmipyhäveisu hautauspaveluksessa
   • Pyhä, pyhä, pyhä
   • Totisesti on kohtuullista
   • Arkkienkeli Gabrielin opetus
  • Enkelit ja soittimet
   • Enkelten teatteri
  • Taivaallisen laulun antama antifoninen esikuva
   • Kristuksen taivaaseen astuminen ja enkelit
   • Kirkon antifoninen laulu
   • Kristuksen syntymä
   • Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
  • Tulikielet ja savihuulet
   • Savi, vesi ja tuli
   • Helluntai ja kaste
 • EPILOGI
 • LÄHDELUETTELO